نحوه صادرات و واردات کالا در ایران ، ابراهیم مشعوف/ابراهیم شعبانینحوه طرح دعاوی ملکی در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
 
نحوه طرح دعاوی مالی و غیر مالی در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 90,000 ریال
نام کالا: نحوه طرح دعاوی مالی و غیر مالی در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
کد کالا: 77
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب           : نحوه طرح دعاوی مالی و غیر مالی در محاکم دادگستری

مؤلفین             : ابراهیم مشعوف و مسلم قزل بیگلو

{صفحه آرا           :     محمد حسن مشعوف

{ناشر                   : اندیشه سبز نوین، 66973277- 66463518

{ناشر همکار        :      اندیشه عصر.66424617

{شابک                 : 9-02-8106-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)-

ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل. - مشعوف

تلفن: 66463518                      دورنویس: 66973278

صندوق پستی: 1715-13145

 

www.bookeshop.ir

فهرست

فصل اول: کلیات.... 7

دعاوي مالي و غير مالي.. 7

الف) دعاوي مالي قابل تقويم.. 11

ب) دعاوي مالي غير قابل تقويم و يا دعاوي که در بدو تقديم دادخواست تقويم آن ممکن نباشد... 11

ج) دعاوي غيرمالي.. 11

معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در دكترین حقوق: 16

معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در رویه قضایی: 16

آثار مترتب بر تفكیك دعاوی مالی و غیرمالی: 16

تقسیمات دعاوی مالی و غیرمالی در نظام حقوقی ایران.. 17

ملاک‌های تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی: 17

مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی:.. 18

الف: مصادیقی از دعاوی مالی:.. 18

ب- مصادیقی از دعاوی غیر مالی:.. 19

ج: مصادیقی از دعاوی تابع.. 19

د: مصادیق مستقل.. 20

هـ- درخواستهای ملحق به غیرمالی عبارتند از:.. 20

و- درخواستهایی بدون هزینه.. 20

فصل دوم: نحوه طرح دعوا نسبت به دعاوی مالی و غیر مالی... 21

دعوا و انواع آن.. 21

تعریف دعوی.. 21

عناوين دعاوي مالي ناشي از معاملات و قراردادها.. 22

عناوين ساير دعاوي مالي.. 23

دعوی بطلان تقسیم.. 25

1) اشتباه در تقسیم.. 26

1-1) اشتباه مؤثر در تقسیم.. 27

2-1) اشتباه نامؤثر در تقسیم.. 27

2) کشف عیب.. 27

3) استحقاق غیر در مال تقسیم شده.. 28

3-1) هنگامی که مال غیر به تساوی در حصص‌شرکاء قرار گیرد:.. 28

3-2) هنگامی که مال غیر در تمام حصص شرکاء مفروزاً به تساوی نباشد:   29

رویه قانون‌گذاری.. 30

راه‌حل نهایی.. 31

رویه قضایی:.. 33

اتفاق آرا:.. 35

نظر کمیسیون:.. 35

دعاوی ورشکسته.. 36

بطلان معاملات:.. 37

صلح محاباتی:.. 39

هبه:.. 40

نقل و انتقال بلاعوض:.. 40

تادیه قروض:.. 40

مقید ساختن اموال:.. 40

حال شدن دیون مؤجل:.. 41

حق تعقیب انفرادی:.. 41

تصفیه امور ورشکستگی.. 42

سازمان تصفیه.. 44

اداره تصفیه به موجب ماده اول آئیننامه قانون تصفیه دارای دفاتر زیر است:   45

وظائف و اقدامات اداره تصفیه:.. 48

دعاوی مربوط به چک.. 49

دعوی مطالبه وجه چک.. 49

از قانون تجارت:.. 50

از قانون آیین دادرسی مدنی:.. 50

ازقانون صدورچک:.. 50

چک بلامحل.. 51

مطالبه‌ی چک از طریق دادگاه.. 51

معایب و مزایا نسبت به شیوهی وصول از طریق اجرای ثبت.. 51

شیوه‌ی طرح دعوی.. 52

الف) شکایت کیفری:.. 53

ب) ادعای حقوقی:.. 54

عناوين دعاوي غير مالي.. 54

عناوين دعاوي مالي مربوط به امور حسبي.. 56

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور حسبي.. 56

عناوين دعاوي مالي مربوط به امور خانواده.. 57

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور خانواده.. 57

حقوق مالی:.. 57

اقسام حقوق مالی:.. 58

دعاوی مالی و غیر مالی در اندیشههای حقوق.. 59

ضمانت اجرای تمکین.. 61

حق حبس ( مالکیت زن بر مهر و ضمانت اجرای آن ).. 61

نکته: مقصود از ایفای وظایف در ماده( 1085 و 1086 ق. م) چیست؟.. 62

شروط ضمن عقد ازدواج.. 63

اقسام شرط.. 64

شرایطی که فقدان آن موجب بطلان عقد می‌شود عبارتند از:.. 65

شروط باطل و مبطل عقد.. 66

تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق.. 68

جریان دادرسی در دادگاه خانواده.. 68

رأی دادگاه.. 69

زوجه حسب اقرار و گواهی پزشک باردار نیست.. 69

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به مالک و مستأجر.. 71

عناوين دعاوي مالي مربوط به مالک و مستأجر.. 71

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به ثبت احوال.. 71

دعاوی مالی و غیر مالی و مسئله تعیین بهای خواسته:.. 72

1 – مفهوم دعاوی مالی و غیر مالی در مسئله تعیین بهاء:.. 72

2- تقویم خواسته و نحوه آن:.. 74

چند توصیه کاربردی:.. 76

نتیجهگیری... 77

منابع و مآخذ.. 79

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی