مجموعه مقالاتِ ثبتی ، امید محمدیمحشای قانون شوراهای حل اختلاف ، امید محمدی
 
مجموعه کامل قوانین  و  مقررات ثبتی ، ابراهیم مشعوف
قيمت هر واحد (عدد): استعلام بهاء
نام کالا: مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی ، ابراهیم مشعوف
کد کالا: 67
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    

 

مقدمه. 21

 

فصل اول- قوانین و مقررات مرتبط با ثبت اسناد و املاک.... 23

قانون ثبت اسناد و املاك (مصوب 1310‌، با اصلاحات و الحاقات بعدی ) 26

باب اول- تشكیلات ادرای ثبت... 26

باب دوم- ثبت عمومی.. 27

فصل اول- اعلان ثبت و تحدید حدود. 27

فصل دوم- اعتراض.... 28

فصل سوم- آثار ثبت... 32

باب سوم- ثبت اسناد. 47

فصل اول- مواد عمومی.. 47

فصل دوم- آثار ثبت اسناد. 50

فصل سوم- در امانت اسناد. 51

باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی.. 52

باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی.. 53

باب ششم- جرایم و مجازات... 55

باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك.... 59

باب هشتم- مواد مخصوصه. 61

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 9 تیرماه 1354 با اصلاحات بعدی.. 71

‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ‌مصوب 27 شهریور ماه 1322.. 74

آیین‌نامه قانون ثبت املاك ( مصوب سال 1317 با اصلاحیه‌های بعدی ) 76

فصل دوم – در شماره گذاری املاك وتوزیع اظهار نامه. 77

فصل سوم – درخواست ثبت... 80

فصل چهارم- درآگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاك.... 85

فصل پنجم – در اعتراض.... 90

فصل ششم – در ثبت املاك در دفتر املاك و ثبت انتقالات ملك.... 93

قانون اصلاح مواد 1 و 2 و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب31/4/1375 و الحاق موادي به آن مصوب 21 / 6/1370 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي مورخ26/5/1376 و 19/3/1381. 103

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد يك ودو وسه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت (مصوب 19/1/1371) 110

قانون تمديد مدت مواد اصلاحي (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك كشور (‌مصوب 18/8/1378) 127

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی (مصوب 20/9/1390) 128

آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (مصوب ریاست قوه قضاییه  25/4/1391) 135

لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض (مصوب 5/10/1333 با اصلاحات بعدی) 143

آييننامه اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيئت نظارت و شورايعالي (مصوب 16 ارديبهشت ماه 1352 وزارت دادگستري) 145

فصل اول: اسناد مالكيت معارض و هيئت نظارت و شورايعالي.. 145

فصل دوم: مواد متفرقه. 151

گزارش اشتباهات ثبتی و تفویض اختیار به رؤسای واحدهای ثبتی اشتباهات ثبتی (بخش نامه ثبتی) 152

اشتباه در نوبت اول آگهی‌های نوبتی.. 152

تفویض اختیار هیئت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی.. 153

الف: اشتباهات مؤثر در آگهی‌های نوبتی.. 153

ب: اشتباهات غیر مؤثر در آگهی‌های نوبتی.. 154

ج: اشتباهات مؤثر در آگهی تحدیدی.. 154

د: اشتباهات غیر مؤثر در آگهی تحدیدی.. 155

هـ : اشتباهات در عملیات ثبتی.. 155

و: اشتباهات در املاك ثبت شده 156

ز: امور متفرقه. 157

گزارش اختلاف و اشتباهات ثبتی.. 158

نحوه ارسال گزارش به هیئت نظارت... 160

نحوه اجراء ماده 149 قانون ثبت در مورد اضافه مساحت... 161

گزارش برای اصلاح حدود- مساحت- طول اضلاع. 161

نحوه عمل و حدود اختیارات و وظائف هیئت‌های نظارت... 162

نحوه تهیه گزارش به هیئت نظارت،اجرای فراز 3 نظریه كمیسیون مربوط به تعیین روش‌ها 163

ضرورت قید بازداشت یا رهن بودن ملك در گزارشهای ارسالی.. 164

نحوه عمل هیئتهای نظارت در صدور رأی.. 164

قید بندهای ماده 25 در آراء صادره هیئت نظارت... 165

چگونگی و دقت در تهیه گزارش واحدهای ثبتی جهت ادارات مختلف سازمان ثبت... 165

ارسال گزارشات واحدها به ثبت مناطق.. 166

قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و‌ یا  اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است

(مصوب 25/2/1373) 168

‌قانون ثبت املاک در مناطق عشایری (مصوب  15/12/1344) 169

‌قانون متمم قانون ثبت املاک در مناطق عشایری ‌مصوب 1352.9.12. 170

‌آيين نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي.. 171

‌آيين‌نامه اجرايي قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول. 174

‌قانون ثبت آثار ملی مصوب 12/9/1352. 175

آیین‌نامه ‌نحوه‌ اجرای‌ حراج‌ و نوبت‌ آن‌ و تشکیل‌ مراکز حراج‌ و نحوه‌ توقیف‌ حق‌ بدهکار نسبت‌ به‌ مازاد ورد وثیقه‌ و طرز استیفای‌ حقوق‌ توقيف كننده 177

فصل اول - کلیات‌... 177

فصل دوم - تهیه‌ مقدمات‌ حراج‌.. 178

فصل سوم‌- حراج اموال منقول و غیر‌منقول و تنظیم سند انتقال‌. 181

فصل چهارم - مقررات مختلفه. 187

بند 1- در مورد اموال‌ غیر منقول‌. 188

بند 2- در مورد اموال‌ منقول‌. 189

آيين‌نامه راجع به ماده 299 قانون امورحسبي مصوب سال 1322 وزارت دادگستري.. 194

قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت‌ و مصرف آن در موارد معين مصوب 23/9/1376   197

آیین‌نامه اصلاحی هزینه تهیه رونوشت و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده 61 قانون ثبت... 198

آیین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی هیأت وزیران. 199

آيين‌نامه حدود و وظايف و تشكيلات تهيه نقشه املاك به‌صورت كاداستر و مقررات اجرايي آن موضوع تبصره 3 ماده قانون (مصوب 15دی 1379 قوه قضائیه) 203

فصل اول: تعاريف.... 203

فصل دوم: تشكيلات... 204

فصل سوم‌: آموزش و تجهيزات... 204

فصل چهارم: اجراي كاداستر. 205

آیین‌نامه اجرایی ماده 155 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 207

آيين‌نامه اختصاص شناسه ملي به كليه اشخاص حقوقي ايراني.. 212

آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ریاست قوه قضاییه در تاریخ 11/6/1387. 217

فصل اول -‌ تعاريف.... 217

فصل دوم -‌ صدور اجرائيه. 220

فصل سوم -‌ ابلاغ. 224

فصل چهارم -‌ ترتيب اجراء. 227

فصل پنجم -‌ بازداشت اموال منقول. 230

فصل ششم -‌ بازداشت اموال نزد شخص ثالث... 236

فصل هفتم -‌ بازداشت اموال غيرمنقول. 237

فصل هشتم -‌ ارزيابي.. 241

فصل نهم -‌ در وثيقه. 242

فصل دهم -‌ در مزايده 246

فصل يازدهم -‌ تخليه و ختم عمليات اجرائي.. 251

فصل دوازدهم -‌ هزينه‌هاي اجرائي.. 253

فصل سيزدهم -‌ شكايت از عمليات اجرائي و طرز رسيدگي به شكايات... 255

فصل چهاردهم -‌ امور متفرقه. 256

 

فصل دوم- قوانین و مقررات مربوط به ثبت احوال.. 263

قانون ثبت احوال‌ (مصوب تیرماه 1355 با اصلاحات و الحاقیه‌های بعدی‌) 266

فصل اول -‌ کلیات‌... 266

فصل دوم -‌ اسناد و دفاتر ثبت احوال‌. 269

فصل سوم -‌ ثبت ولادت‌... 270

فصل چهارم -‌ ثبت وفات‌... 273

فصل پنجم -‌ ازدواج و طلاق.. 276

فصل ششم -‌ صدور شناسنامه‌. 277

فصل هفتم -‌ صدور کارت شناسایی‌.. 279

فصل هشتم -‌ نام خانوادگی‌.. 279

فصل نهم ‌-‌ تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن‌به‌دفاتر ثبت کل وقایع‌. 280

فصل دهم -‌ تهیه مقدمات اجرای قانون‌. 281

فصل یازدهم -‌ مقررات کیفری‌.. 282

آیین‌نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال کشور. 284

قانون تخلفات‌، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه مصوب 10/5/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام  287

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353. 291

قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365. 295

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364. 296

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31/4/1312.. 297

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی (مصوب 17/2/1378) 298

«آئین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی » 299

‌قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه (مصوب 01/05/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام) 303

قانون لغو قانون انگشت‌نگاری عمومی.. 307

 

فصل سوم - قوانین و مقررات ثبت شرکت‌ها 308

قانون ثبت شرکت‌ها (مصوب 11 خرداد 1310 با اصلاحیه‌‌های بعدی) 311

نظامنامه‌ اجرای‌ قانون‌ ثبت‌ شرکتها مصوب‌ خرداد 1310 با اصلاحات‌ بعدی‌.. 315

نظامنامه‌ راجع‌ به‌ مواد196و 197 و 199 قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ 1311 با اصلاحات‌ والحاقات‌ بعدی.. 322

اصلاحيه طرح اصلاحي آئين‌نامه ثبت شرکتها مصوب1340. 325

آیین‌نامه‌ دفتر ثبت‌ تجارتی‌ مصوب‌ فروردین‌ 1325. 328

آئین نامه مقررات راجع به پلمب ‌دفاتر تجارتی مصوب 10/3/1311.. 331

آئين نامه مربوط به روش‌هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك.... 332

كليات... 332

فصل اول: مشخصات دفاتر قانوني.. 332

فصل دوم : ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارك حساب... 334

فصل سوم: نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني.. 334

فصل چهارم : چگونگي تنظيم صورت‌هاي مالي نهايي.. 336

فصل پنجم: موارد رد دفاتر. 337

آئين‌نامه ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري.. 339

مقدمه. 339

الحاق يك تبصره به ماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب 8/11/47. 340

قانون‌ اجازه‌ ثبت‌ شعبه ‌یا نمایندگی شرکت‌های خارجی (مصوب 21/8/1376) 341

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي.. 342

ضوابط‌ ثبت‌ شرکت‌‌ها و مالکیت‌‌های‌ صنعتی‌ و معنوی‌ در مناطق‌آزاد تجاری‌ ‌-‌ صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران مصوب 1374  345

فصل‌ اول‌ ‌-‌ تعاریف‌.... 345

فصل‌ دوم‌ -‌ ایجاد و وظایف واحد ثبتی‌.. 346

فصل ‌ سوم ‌‌-‌ تشریفات‌قانونی‌ ثبت‌‌ شرکت‌ها‌ و‌  مالکیت‌های‌ صنعتی‌‌ و‌ معنوی‌.. 346

فصل‌ چهارم‌ -‌ ‌(سایر مقررات‌) 350

قانون تشویق وحمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380. 352

فصل اول – تعاریف.... 352

فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی.. 353

فصل سوم – مراجع ذیصلاح.. 354

فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی.. 355

فصل پنجم- مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی.. 356

فصل ششم- حل و فصل اختلافات... 357

فصل هفتم - مقررات نهایی.. 358

قانون حق الثبت شركتهاي بيمه. 359

ضوابط تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی.. 360

آئین نامه شماره 1/40 (مکمل آیین‌نامه ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی) 364

آئین نامه شماره 2/40 (مکمل آئین نامه ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی) 364

آئین نامه شماره 3/40 (مکمل آئین نامه ضوابط تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی) 365

قانون راجع به دلالان ‌مصوب 7 /12/ 1317.. 367

 

فصل چهارم- ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری... 371

قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري ‌(مصوب7/8/1386) 373

فصل اول -‌ اختراعات... 373

فصل دوم -‌ طرح‌هاي صنعتي.. 382

فصل سوم -‌ علايم‌، علايم جمعي و نامهاي تجاري.. 384

فصل چهارم -‌ مقررات عمومي.. 388

آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1/11/1387 ریاست قوه قضاییه  393

بخش اول: كليات... 393

بخش دوم: ثبت اختراعات... 394

فصل اول: تسليم اظهارنامه. 394

فصل دوم: انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه. 400

فصل سوم: بررسي اظهارنامه و ثبت اختراع. 403

فصل چهارم: صدورپروانه اجباري بهره برداري.. 405

فصل پنجم‌: تغييرات، انتقالات و اعراض در مورداختراع ثبت شده 408

فصل ششم: اعتراض به رد و به تقاضاي ثبت و اقامه دعواي ابطال گواهي نامه اختراع. 411

فصل هفتم: اظهارنامه بين‌المللي طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات... 413

فصل هشتم: هزينه‌ها 414

بخش سوم: ثبت طرح‌هايصنعتي.. 414

فصل اول: تسليم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه. 414

فصل دوم: بررسي اظهارنامه و ثبت طرح صنعتي.. 418

فصل سوم: تمديد ثبت طرح صنعتي.. 421

فصل چهارم: تغييرات، انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتي ثبت شده 422

فصل پنجم: اعتراض به رد و به تقاضاي ثبت و اقامه دعواي ابطال گواهي‌نامه طرح صنعتي.. 424

بخش چهارم: ثبت علائم.. 427

فصل اول: تسليم،استرداد، ثبت و رد اظهارنامه. 427

فصل دوم: بررسي و انتشار آگهي اظهارنامه. 431

فصل سوم: انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه. 433

فصل چهارم: ثبت علامت و تمديد ثبت... 434

فصل پنجم -‌ علامت جمعي.. 437

فصل ششم- تغييرات، انتقالات واعراض در مورد علامت ثبت شده 438

فصل هفتم -‌ ابطال ثبت علامت... 442

فصل هشتم‌ـ ثبت بين‌المللي علامت براساس موافقت‌نامه و پروتكل مادريد. 443

بخش پنجم: مقررات عمومي.. 445

فصل اول: هزينه‌ها 445

فصل دوم: ثبت الكترونيكي و نحوه دسترسي به اطلاعات... 446

فصل سوم: كميسيون. 447

فصل چهارم: اطلاع رساني و صدور گواهي اصلي و المثني.. 448

فصل پنجم: تصحيح اشتباهات، تمديد مهلت وترتيبات انتقال. 449

فصل ششم : دادخواهي و مقرراتمختلف.... 450

ضمائم آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري.. 453

ضميمه يك : جدول هزينه‌ها(به ريال) 453

۱-‌ اختراع. 453

۲-‌ طرح صنعتي.. 454

۳-‌ علامت تجاري.. 455

ضميمه دو: طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي براي ثبت مالكيت‌هاي صنعتي.. 457

۱-‌ طبقه بندي بين‌المللي اختراعات... 457

۲-‌ طبقه بندي بين‌المللي طرح صنعتي.. 458

۳-‌ طبقه‌بندي بين‌المللي علائم صنعتي و تجاري.. 459

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار‌های رایانه‌ای مصوب 4/10/1379.. 464

 

فصل پنجم- دفاتر اسناد رسمی.. 467

‌قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 25/4/1354) 470

‌فصل اول - تشكیلات دفترخانه. 470

فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها 471

فصل سوم - مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران. 475

فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران. 477

فصل پنجم - امور مالی.. 480

فصل ششم‌- كانون سردفتران و دفتریاران. 482

فصل هفتم - مقررات مختلفه. 484

آيين‌نامه‌ قانون‌ دفاتر اسناد رسمي‌ مصوب‌ 1317 با اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدی.. 487

در كليات‌... 487

باب‌ اول‌- در تنظيم‌ اسناد و ثبت‌ آن‌. 489

فصل‌ اول‌- در معاملات‌ و قراردادها 490

فصل‌ دوم‌- در معاملات‌ غيرمنقول‌. 491

باب‌ دوم‌- در صدور ورقة‌ اجراييه‌. 493

باب‌ سوم‌- در حق‌‌ الثبت‌ و تعرفة‌ حق‌ التحرير. 494

آئین نامه مالیاتی نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی.. 495

آیین‌نامه مرخصی تحصیلی سر دفتران و دفتر یاران اول. 498

‌قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ‌‌مصوب 24/5/ 1385.. 501

آئين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي مصوب رياست قوه قضائيه 12/8/1381.. 507

فصل اول- تعاريف.... 507

فصل دوم- تكاليف دفاتر اسناد رسمي.. 507

فصل سوم- حق بازنشستگي.. 508

فصل چهارم - امور مالي.. 511

بخشنامه نظارت بر اجرای نظام‌نامه مربوط به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق اقلیت‌های دینی.. 512

نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق (مصوب 22/8/1378) 514

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك ومستغلات... 516

قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354. 519

‌موضوع استفسار. 519

قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354. 520

نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب مهرماه 1310 با اصلاحات بعدی.. 521

 

فصل ششم- مترجمان رسمی، کارشناسان رسمی.. 524

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب 18 /1/1391) 527

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب خردادماه 1316 و اصلاحات بعدي‌.. 543

آيين‌نامه اجرايي اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه‌ اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب سال 1316 (مصوب تيرماه 1376 رياست قوه قضاييه) 546

فصل اول- تشكيلات‌... 546

بخش اول‌: انتخاب‌، اشتغال‌، تمديد. 546

بخش دوم‌: شوراي عالي ترجمه‌. 550

فصل دوم- نحوه اداره‌ 552

فصل سوم- وظايف مترجم رسمي و مقررات انتظامي‌.. 553

الف‌: وظايف مترجم رسمي‌.. 553

ب‌: مقررات انتظامي‌.. 556

فصل چهارم- حق‌الزحمه مترجم‌.. 557

آيين‌نامه مترجمان رسمي‌ (مصوب آذر ماه 72) 559

الف- ترتيب انتخاب مترجمان رسمي‌.. 559

ب- تمديد پروانه‌. 561

ج- وظايف مترجم رسمي و مقررات انتظامي.. 561

د- دستمزد مترجم رسمي.. 564

قانون بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري (مصوب 13/3/1365) 568

آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی دادگستری.. 571

 

فصل هفتم- خانواده. 573

قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391.. 576

فصل اول- دادگاه خانواده 576

فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی.. 580

فصل سوم- ازدواج.. 581

فصل چهارم- طلاق.. 582

فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه. 585

فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری.. 587

فصل هفتم- مقررات کیفری.. 587

آئين‌نامه نحوه اجراي احكام و تصميمات دادگاه خانواده (مصوب 12/1/1354) 591

قانون راجع به رشد متعاملین (مصوب 13/6/1313) 593

قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور (مصوب 29/4/1382) 594

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور (مصوب 19/12/1383) 596

فصل اول – تعاریف و کلیات... 596

فصل دوم – شرائط اهداء و دریافت جنین.. 596

فصل سوم – تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری.. 597

فصل چهارم – شرائط لازم جهت دریافت‌، نگهداری و انتقال جنین.. 597

قانون راجع به خیانت ولی قهری (مصوب 1/9/1313) 599

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه‌ ایرانیان غیر‌شیعه در محاکم مصوب دهم مردادماه 1312.. 600

‌قانون «‌رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي»‌(مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام) 601

‌لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ‌مصوب 1358.7.1.. 602

تشکیل واحد ارشاد وامداد در کنار دادگاه‌های مدنی خاص (‌مصوب دویست و شصت و ششمین جلسه مورخ 12/9/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی) 605

فصل هشتم - ازدواج و طلاق.. 608

قانون ‌جدید حمایت خانواده (مصوب 1/12/1391) 611

فصل اول- دادگاه خانواده 611

فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی.. 615

فصل سوم- ازدواج.. 616

فصل چهارم- طلاق.. 617

فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه. 620

فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری.. 622

فصل هفتم- مقررات کیفری.. 622

قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384.. 626

آیین‌نامه زناشویی بانوان با اتباع بیگانه‌غیرایرانی مصوب 6/7/1345 هیأت وزیران‌. 629

تصويب‌نامه در خصوص آزمايش تالاسمي قبل از ازدواج.. 630

آئين نامه ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي آواره(دارنده كارت هويت ويژه اتباع) 630

قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب 25/10/1354.. 632

نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب مهرماه 1310 با اصلاحات بعدی.. 633

آئین‌نامه متحد الشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب 20/5/1311 با اصلاحات بعدی‌.. 637

نظامنامه ماده 2 ثبت ازدواج و طلاق مصوب آبان ماه ‌1310.. 639

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 28/8/1371 مجمع ‌تشخيص مصلحت نظام) 640

آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده‌ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2 اسفندماه 1371.. 642

 

فصل نهم- اجرای احکام. 645

قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356.8.1.. 648

‌فصل اول- قواعد عمومی.. 648

مبحث اول - مقدمات اجرا 648

‌مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورین اجرا) 649

‌مبحث سوم - ترتیب اجرا 650

‌فصل دوم - توقیف اموال. 655

‌مبحث اول - مقررات عمومی.. 655

‌مبحث دوم - در توقیف اموال منقول. 657

‌مبحث سوم - صورت‌برداری اموال منقول. 658

‌مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول. 659

‌مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده 660

‌مبحث ششم‌- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است... 661

‌مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین.. 663

‌مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول. 663

‌مبحث نهم - صورت‌برداری اموال غیر منقول. 664

‌مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول. 665

‌فصل سوم - فروش اموال توقیف شده 665

‌مبحث اول - فروش اموال منقول. 665

‌مبحث دوم - فروش اموال غیر منقول. 668

‌فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث... 669

‌فصل ششم - حق تقدم. 670

فصل هفتم - تأدیه طلب... 670

‌فصل هشتم - هزینه‌های اجرایی.. 671

‌فصل نهم - احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی.. 673

قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالی (مصوب 1377,8,10) 676

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 77,8,10  مجلس شورای اسلامی.. 678

بخش اول – جزای نقدی.. 678

بخش دوم – سایر محکومیت‌های مالی.. 681

اصلاحيه بند ج ماده 18 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1378. 682

قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها (مصوب 14/2/1361) 683

قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين‌و توقيف اموال دولتی (مصوب 15/8 /1365) 684

 

فصل دهم - موجر و مستأجر تملک آپارتمان‌ها 686

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376.. 689

فصل اول– روابط موجر و مستاجر. 689

فصل دوم – سر قفلی.. 690

آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر. 692

اصلاحيه آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستاجر. 695

قانون ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش (مصوب 9/6/1372) 697

لايحه قانوني‌، واگذاري و تخليه اماكن و محل‌ها در فرودگاههاي كشور ‌(مصوب 2/7/1358) 698

قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات‌ بعدی.. 700

آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها مصوب27/2/1347با اصلاحات بعدي‌ ‌ 705

بخش اول‌: قسمتهاي مختلف ساختمان‌. 705

فصل اول‌: قسمتهاي اختصاصي‌.. 705

فصل دوم‌: قسمتهاي مشترك‌.... 705

بخش دوم‌: اداره امور ساختمان‌. 706

فصل اول‌: مجمع عمومي‌.. 706

فصل دوم‌: اختيارت و وظايف مدير يا مديران‌. 708

فصل سوم‌: هزينه‌هاي مشترك‌.... 709

فصل چهارم‌: حفظ و نگاهداري تعمير بنا 710

 

فصل يازدهم- قوانین و مقررات مرتبط با چک سفته و برات و بانک.... 711

قانون صدور چك (مصوب 16/ ‌4/1355 ‌با اصلاحات مصوب 11/8/1372 ‌و ‌2/6/1382) 714

از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ‌(مواد مرتبط با ماده 18 قانون صدور چک) 721

‌مبحث دوم - قرار تأمين.. 721

‌آيين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانك‌ها مصوب 25/8/1373 هیئت وزیران  725

قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/03/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام  726

موضوع استفساريه. 726

نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام. 726

قوانین برات - فته طلب (سفته) 727

در قانون تجارت... 727

فصل اول - برات... 727

مبحث اول صورت برات... 727

مبحث دوم : در قبول ونكول. 728

مبحث سوم: در قبولي شخص ثالث... 729

مبحث چهارم: دروعده برات... 729

مبحث پنجم: ظهرنويسي.. 729

مبحث ششم: مسئوليت... 730

مبحث هفتم : درپرداخت... 731

مبحث هشتم: تاديه وجه برات به واسطه شخص ثالث... 733

مبحث نهم : حقوق و وظايف دارنده برات... 734

مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم‌پرداخت بانک محال‌علیه. 734

ظهرنویسی برات... 736

مبحث دهم : در اعتراض (پروتست) 737

مبحث يازدهم: برات رجوعي.. 738

مبحث دوازدهم : قوانين خارجي.. 739

فصل دوم فته طلب (سفته) 739

فصل سوم: چك.... 740

رأي وحدت رويه شماره 688 در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي چك.... 741

استفاده بلاجهت در برات، سفته، چک.... 742

باب پنجم : اسناد در وجه حامل.. 743

قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362.. 746

فصل اول (اهداف و وظایف بانکی در جمهوری اسلامی ایران) 746

فصل دوم- تجهیز منابع پولی‌‌ 747

فصل سوم- تسهلات اعطائی بانکی ‌ 748

‌فصل چهارم – بانک مرکزی ایران و سیاست پولی ‌ 749

فصل پنجم- متفرقه ‌ 750

‌قانون نحوه وصول مطالبات بانكها (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1368.10.5) 752

‌لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها (مصوب 59.2.20) 753

فصل دوازدهم - اراضی‌، ‌املاک و اوقاف... 754

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358   757

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری.. 764

قانون زمين شهري (22/6/1366) 766

قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ زمین‌ شهری‌ مصوب‌ 28/4/1368.. 773

‌آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری (مصوب هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.3.24) 774

‌فصل اول - تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمینها 774

‌فصل دوم - مقررات تشخیص زمینها 775

‌فصل سوم - نحوه خرید و تملک زمینها 777

‌فصل چهارم - نحوه آماده‌سازی و عمران و واگذاری زمینها 786

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن (مصوب سال 1358) 791

‌اصلاحیه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358.4.28. 792

قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22/8/1357.. 793

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع - مصوب آذر ماه سال 1357 (مصوب 1358.02.20) 794

قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (مصوب 31/3/1374 با اصلاخات بعدی) 796

آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۴) 801

قانون حفظ و حمایت ازمنابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب مهرماه 1371.. 805

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري اراضي ملي و دولتي.. 806

‌آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/9/1374   809

قانون اوقاف مصوب 22/4/1354.. 811

آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه. 818

اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (مصوب 17/9/1366) 837

فصل اول - تعریف و هدف... 837

فصل دوم - وظایف.... 837

فصل سوم- ارکان. 839

فصل چهارم - مقررات مالی و عمومی.. 840

 

فصل سيزدهم- آراء وحدت رویه. 842

تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا درصورتی که دائن با آن موافق نباشد منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است    845

خلع‎ ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است... 845

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ دیوان عالی کشور در مورد ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج.. 846

‌رأی وحدت رویه شماره ۶۲۶ دیوان عالی کشور در خصوص تأیید اصالت اسناد عادی رقبات... 846

‌مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض رای هیأت حل اختلاف‌ثبت اسناد و املاک کشور. 847

صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل‌مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است... 847

صلاحیت عام محاکمه دادگستری با وجود هیأتهای موضوع‌ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت، در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال ملک     848

قابل استماع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قرض اقساطی لازم‌الاجرا در محاکم دادگستری.. 848

 

مقدمه

در این کتاب مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در سیزده فصل، گردآوری شده است. یکی از نکات مثبت این کتاب، ارائه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی در ذیل هر ماده می‌باشد بطوری که خواننده نیازی به جستجو برای دستیابی به آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی در سایر منابع و فصلهای کتاب ندارد. جهت سهولت در دسترسی به قوانین و مقررات مد نظر در این کتاب، ابتدا به فهرست موضوعی کتاب مراجعه نموده و سپس برای دستیابی به جزییات بیشتر، فهرست تفصیلی را ملاحظه نمایید.

علیرغم اینکه سعی شده است که در کتاب حاضر به طور جامع به تمامی قوانین و مقررات حقوقی پرداخته شود و تلاش در جهت کاهش خطاها بوده است، با این وجود یادآوری کاستی‌ها و اشتباهات موجود در کتاب و ارائه پیشنهادات و انتقادات از سوی کسانی که زحمت مطالعه این کتاب را بر خود هموار می‌‌سازند، موجب سپاس فرواوان خواهد بود.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی

دسته بندی کتابها

کتب های اندیشه سبز نوین (64)