نحوه طرح دعاوی مالی و غیر مالی در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلونحوه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری ، ابراهیم مشعوف- مسلم قزل بیگلو
 
نحوه طرح دعاوی ملکی در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 160,000 ریال
نام کالا: نحوه طرح دعاوی ملکی در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
کد کالا: 38
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب    : نحوه طرح دعاوی ملکی در محاکم دادگستری(علمی-کاربردی)

مؤلف         :         ابراهیم مشعوف- مسلم قزل بیگلو

| صفحه آرا   :       مریم رحیمی

|ناشر             :          اندیشه سبز نوین.66463518-66973277

| ناشرهمکار    :        اندیشه عصر

|شابک             :        9 -44-8106-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

صندوق پستی                    31145-1715    تلفن: 66463518       دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

 

مقدمه.. 11

 

فصل اول:  انواع دعاوی ملکی

اجاره. 15

وقف..... 15

خلع ید و تصرف عدوانی.... 15

تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی.. 15

وجود اشتراک و افتراق خلع ید... 16

افراز و تفکیک ملک مشاع... 16

تفکیک... 16

افراز و تفکیک ملک مشاع... 17

افراز. 17

الزام به تنظیم سند رسمی.... 18

تعريف تصرف و چگونگي آن... 20

تعريف حق و انواع آن... 21

تعريف عدوان و غصب..... 22

تعريف دعوا و شرايط اقامهي آن... 23

شرايط اقامه‌ي دعوي.... 25

دعاوي تصرف.... 27

مبحث نخست (معرفي دعواي تصرف و مقررات ويژه‌ي آن ) 27

گفتار اول (معرّفي و تعريف دعواي تصرف عدواني ) 28

مقايسه دعواي تصرف عدواني با خلع يد... 32

مقايسه دعواي تصرف عدواني با تخليه‌ي يد... 33

مقايسه دعواي تصرف عدواني با غضب..... 33

مقررات ويژه‌ي دعواي تصرف عدواني.... 34

تكليف ابنيه‌ي احداثي و اشجار غرس شده در ملك مورد تصرف عدواني.... 34

تكليف ابنيه و اشجار در ارتباط با اقامه‌ي دعواي مالكيت..... 35

تكليف ابنيه و اشجار در ارتباط با شكايت از حكم... 35

تكليف زراعت در ملك مورد تصرف عدواني.... 37

تكليف آثار تخريبي در ملك مورد تصرف عدواني.... 37

تكليف اجرت المثل ايام تصرف.... 38

تكليف تصرف امين.... 38

دعواي ممانعت از حق.... 39

بند اول (تعريف دعواي ممانعت از حق ) 39

بند دوم (مصاديق دعواي ممانعت از حق ) 40

بند سوم (تفاوت دعواي تصرف عدواني با دعواي ممانعت از حق ) 41

دعواي مزاحمت از حق.... 41

بند اول (تعريف دعواي مزاحمت از حق ) 41

بند دوم (مصاديق دعواي مزاحمت از حق ) 42

بند سوم (تفاوت دعواي تصرف عدواني يا دعواي مزاحمت از حق ) 42

بند چهارم (تفاوت‌هاي دعواي مزاحمت از حق با دعواي ممانعت از حق ) 42

بند ششم (كيفيت ومدت تصرف ) 43

بند هفتم (اوصاف تصرف) 44

اوصاف تصرف خواهان... 44

اوصاف تصرف خوانده. 45

قواعد مشترك بين دعاوي تصرف.... 46

(مدّت تصرف). 46

گفتار اول (مدت تصرف نسبت به خواهان) 46

(مدت تصرف نسبت به خوانده). 47

 

فصل دوم: نحوه‌ی طرح دعاوی ملکی در محاکم دادگستری

نحوه‌ی اقامه‌ی دعوا‌، آثار آن و اقدامات احتیاطی.... 51

(اقامه‌ی دعوا). 51

(مرجع صالح اقامه‌ی دعوی). 51

(شیوه‌ی اقامه‌ی دعوا). 52

(ذینفع اقامه‌ی دعوا). 52

(آثار دعاوی تصرف). 53

( اقدامات احتیاطی دعوای تصرف). 54

مبحث نخست (رسیدگی دادگاه) 56

( ارائه دلیل و رسیدگی به آن ). 56

( ورود ثالث و رسیدگی به آن). 57

( صدور رأی). 57

( شکایت از رأی صادر شده). 58

(آثار حکم و اجرای آن). 59

(آثار حکم دادگاه). 59

(اجرای حکم دادگاه). 60

( نتیجه گیری و پیشنهاد). 60

پيشنهادات.... 63

 

فصل سوم:  پیوست‌ها

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات.... 65

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفا‌تر اسناد رسمی ‌‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲.. 103

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۹ تیرماه ۱۳۵۴.. 105

قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳ قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ والحاق موادی به آن مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ و ۱۹/۳/۱۳۸۱. 108

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۷ با اصلاحیه بعدی.... 115

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی.... 140

آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی... 147

قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه سال ۱۳۵۷... 155

آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸٫۰۲٫۲۰ 156

دستورالعمل نحوه استفاده دفا‌تر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی). 158

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی.... 161

منابع و مآخذ... 167

مقدمه

سپاس خدايي را كه سخنوران در ستودن او بمانند و شمارگران، شمردن نعمتهاي او را ندانند و كوشندگان حق او را گزاردن نتوانند. خدايي كه پاي انديشه‌ي تيزگام در راه شناسايي او لنگ است و سر فكرت ژرف، رو به درياي معرفتش لنگ.

و سلام و درود بر محمد و عترت پاك او كه دريچه‌هاي نور را به سوي بشر گشودند و حيات خويش را وقف هدايت مردمان و ارائه راه و رسم صحيح زندگي ساختند.

همانطور كه مي‌دانيم قوانين الهي براي سعادت انسان و راهيابي او به قرب الهي تنظيم و طراحي شده‌اند و انسان عاقل و بالغ و مسلمان براي دستيابي به اين هدف بايد قوانين الهي و شرعي را بشناسد و آن را سرلوحه‌ي زندگي خويش قرار دهد تا سعادت دنيا و آخرت را بدست آورد.

يكي از مهم‌ترين قوانين الهي كه تمام انسان‌ها بايد به آن احترام بگذارند رعايت حق‌الناس است كه افراد نبايد در زندگي به حق و حقوق يكديگر تجاوز كرده و مزاحم حقوق هم شوند.

از مهم‌ترين حقوق انسان‌ها همان حق مالكيت است كه خواه اين حق بواسطه‌ي سند باشد يا بواسطه‌ي يد دراماره‌ي تصرف.

مواردی که مشمول دعاوی ملکی می‌شود عبارتند از: فسخ قرار داد‌، افراز و تقسیم املاک مشاع‌، اخذ دستور فروش ملک مشاع‌، اخذ به شفعه‌، اراضی موات‌، تخلیه‌، خلع ید‌، رفع ممانعت از حق‌، رفع مزاحمت از حق‌، تجویز انتقال منافع‌، دعاوی مربوط به منابع طبیعی‌، دعاوی مربوط به شهرداری‌، همچنین دعاوی ملکی شامل مطالبه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت‌، الزام به فک رهن‌، اخذ صورت مجلس تفکیکی‌، اخذ پایان کار‌، دعاوی مربوط به موقوفات‌، تعدیل اجاره بها‌، مطالبه اجرت المثل‌، تنفیذ مبایعه نامه نیز می‌باشد

به عنوان نمونه چنانچه شرکای ملک مشاعی قصد دارند ملک را از حالت مشاع خارج نمایید می‌بایست تقاضای افراز ملک را ابتدا از اداره ثبت محل وقوع ملک نموده و چنانچه ملک غیر قابل افراز تشخیص داده شد با مراجعه به دادگاه و اخذ دستور فروش‌، ملک از طریق مزایده و بر مبنایی قیمت کارشناسی فروخته می‌شود‌. برای اینکه ملکی افراز گردد می‌بایست حالت اشاعه وجود داشته باشد در حالی که در تفکیک حالت اشاعه ضرورت ندارد‌. در افراز تعداد مالکین مشاعی می‌بایست دو نفر یا بیشتر باشند در حالی که در تفکیک حتی یک نفر هم که مالک شش دانگ ملکی باشد

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی