مهریه در قانون حمایت خانواده 1391 ، امید محمدینحوه ثبت املاک و چگونگی طرح دعاوی ثبتی املاک در محاکم ایران ،ابراهیم مشعوف- ابراهیم شعبانی - مسلم قزل‌بیگلو
 
نحوه ثبت اسناد و چگونگی طرح دعاوی  مربوط به ثبت اسناد در محاکم قضایی ایران ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 240,000 ریال
نام کالا: نحوه ثبت اسناد و چگونگی طرح دعاوی مربوط به ثبت اسناد در محاکم قضایی ایران ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
کد کالا: 20
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نحوه ثبت اسناد و چگونگی طرح دعاوی مربوط به ثبت اسناد در محاکم

قضایی ایران (علمی و کاربردی)

مؤلف           : ابراهیم مشعوف، مسلم قزل بیگلو

صفحه آرا    : مریم رحیمی

{ناشر             : اندیشه سبز نوین، 66973277

{ناشر همکار  : اندیشه عصر

{شابک          : 5-55-8106-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)

ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل.(مشعوف)

تلفن: 66463518                  دورنویس: 66973278

صندوق پستی: 1715-13145

www.bookeshop.ir

فهرست

فصل اول نحوه ثبت اسناد. 9

مراجع صدور اجراییه. 9

مبحث اول: درخواست اجرا مفاد اسناد رسمي...... 9

مبحث دوم: روش عملي صدور اجراییه نسبت به قبوض اقساطي تا پايان مرحله ابلاغ اجراییه... 12

محبث سوم: روش عملي صدور اجراییه و عمليات اجرایي از طريق دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق...... 13

مبحث چهارم: روش ادامه عمليات اجرایي (بعد از ابلاغ اجراییه). 14

مبحث پنجم: روش عمليات اجرایي اسناد رهني و شرطي...... 20

مبحث ششم: روش عملي ادامه عمليات اجرایي مربوطه به استناد شرطي و رهني...... 21

مبحث هفتم: حراج مورد وثيقه اموال منقول..... 22

مبحث هشتم: روش ادامه عمليات اجرایي مربوط به اسناد رهني و شرطي...... 23

مبحث نهم: روش رسيدگي به اعتراضات واصله در اجراء از طرف بدهكار يا بستانكار يا اشخاص ثالث........ 25

فصل دوم نحوه طرح دعاوي مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد. 27

بخش اول: دعاوي مربوط به اسناد مالكيت معارض..... 27

مبحث اول: تعريف سند مالكيت معارض.......... 27

مبحث دوم: مرجع تشخيص سند مالكيت معارض.......... 28

مبحث سوم: تكليف دارنده سند مالكيت معارض.......... 28

مبحث چهارم: شرايط دعوي ابطال سند معارض.......... 29

بخش دوم: دعوایي كه بر اثر اشتباهات ثبتي مطرح مي شود. 29

بخش سوم: دعوي ابطال سند مالكيت.... 30

مبحث اول: تعريف سند مالكيت....... 30

مبحث دوم: تفاوت‌هاي موجود بين سند مالكيت و سند رسمي..... 31

مبحث سوم: شرايط پذيرش دعوي ابطال سند مالكيت....... 32

مبحث چهارم: دعوي اعتراض افرازي...... 33

فصل سوم: دعاوي مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا 35

بخش اول: شكايت از دستور اجراء سند به ادعاي مجعول بودن.. 35

بخش دوم: شكايت از دستور اجراء سند با ادعاي مجعول بودن بدون معرفي جاعل و يا به ادعاي مخالف بودن مدلول آن با قانون  36

مبحث اول: شرايط طرح دعوي...... 37

مبحث دوم: دادگاه صالح براي رسيدگي به دعوي...... 37

مبحث سوم: خواسته دعوي...... 37

فصل چهارم – قوانین و مقررات ثبتی... 39

قانون ثبت اسناد و املاك.... 39

باب اول- تشكیلات ادرای ثبت.... 39

باب دوم- ثبت عمومی... 40

بخش اول- اعلان ثبت و تحدید حدود.. 40

بخش دوم- اعتراض.......... 41

فصل سوم- آثار ثبت....... 45

باب سوم- ثبت اسناد.. 59

بخش اول- مواد عمومی..... 59

بخش دوم- آثار ثبت اسناد.. 63

بخش سوم- در امانت اسناد.. 63

باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی... 64

باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی... 66

باب ششم- جرایم و مجازات... 67

باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك.... 71

باب هشتم- مواد مخصوصه. 73

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك.... 81

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی... 84

آیين‌نامه قانون ثبت املاك.... 85

بخش اول: دفاتر ثبت اسناد و املاک........ 85

بخش دوم: در شماره‌گذاری املاك و توزیع اظهارنامه.. 86

بخش سوم: درخواست ثبت....... 90

بخش چهارم: در آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاك........ 94

بخش پنجم: در اعتراض.......... 100

بخش ششم: در ثبت املاك در دفتر املاك و ثبت انتقالات ملك......... 102

قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك.... 111

آیين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت.... 117

قانون تمديد مدت مواد اصلاحي (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك كشور. 134

قانون تمديد مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحي ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك.... 134

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی... 135

آیين‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی... 141

لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض..... 148

آیين‌نامه اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هیأت نظارت و شوراي‌عالي... 150

بخش اول: اسناد مالكيت معارض و هيئت نظارت و شوراي‌عالي..... 150

بخش دوم: مواد متفرقه.. 156

گزارش اشتباهات ثبتی و تفویض اختیار به رؤسای واحدهای ثبتی (بخش‌نامه ثبتی) 157

مبحث اول: اشتباه در نوبت اول آگهی‌های نوبتی..... 157

مبحث دوم: تفویض اختیار در مورد اشتباهات ثبتی..... 157

مبحث سوم: تفویض اختیارات هیأت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی كه بتصویب شورای‌عالی ثبت رسیده است...... 158

مبحث چهارم: تفویض اختیار هیأت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی..... 158

گزارش اختلاف و اشتباهات ثبتی..... 163

مبحث اول: گزارش برای سازمان ثبت، شورای‌عالی ثبت قسمت املاك - قسمت اسناد.. 164

مبحث دوم: نحوه ارسال گزارش به هیأت نظارت...... 165

مبحث سوم: نحوه اجراء ماده 149 قانون ثبت در مورد اضافه مساحت....... 165

مبحث چهارم: گزارش برای اصلاح حدود- مساحت- طول اضلاع... 166

مبحث پنجم: نحوه عمل و حدود اختیارات و وظائف هیأت‌های نظارت...... 167

مبحث ششم: نحوه تهیه گزارش به هیأت نظارت ...  168

مبحث هفتم: ضرورت قید بازداشت یا رهن بودن ملك در گزارش‌های ارسالی..... 169

مبحث هشتم: نحوه عمل هیأت‌های نظارت در صدور رأی...... 169

مبحث نهم: قید بندهای ماده 25 در آراء صادره هیأت نظارت...... 170

مبحث دهم: شمول ماده 17 آیين‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالكیت معارض به املاك شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت    170

مبحث یازدهم: چگونگی و دقت در تهیه گزارش واحدهای ثبتی جهت ادارات مختلف سازمان ثبت....... 170

مبحث دوازدهم: ارسال گزارشات واحدها به ثبت مناطق..... 172

قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها 172

آیين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي... 173

آیين‌نامه اجرايي قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول.. 175

‌قانون ثبت آثار ملی... 176

آیين‌نامه نحوه‌ اجرای‌ حراج‌ و نوبت‌ آن‌ و تشکیل‌ مراکز حراج‌ و نحوه‌ توقیف‌ حق‌ بدهکار نسبت‌ به‌ مازاد و رد وثیقه‌ و طرز استیفای‌ حقوق‌ توقیف‌ کننده‌ 177

فصل اول: کلیات‌...... 177

فصل دوم: تهیه‌ مقدمات‌ حراج‌.... 178

فصل سوم - حراج‌ اموال‌ منقول‌ و غیر منقول‌ و تنظیم‌ سند انتقال‌.... 180

فصل چهارم - مقررات مختلفه.. 187

آیين‌نامه راجع به ماده 299 قانون امورحسبي... 192

قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت‌ و مصرف آن در موارد معين‌... 194

آیين‌نامه اصلاحی هزینه تهیه رونوشت و تصدیق صحت نقشه. 195

آیين‌نامه مستند سازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی... 196

آیين‌نامه حدود و وظايف و تشكيلات تهيه نقشه املاك بصورت كاداستر و مقررات اجرايي آن.. 199

فصل اول: تعاريف....... 199

فصل دوم: تشكيلات...... 200

فصل سوم: آموزش و تجهيزات...... 201

فصل چهارم: اجراي كاداستر.. 201

آیين‌نامه اجرایی ماده 155 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی... 203

آیين‌نامه اختصاص شناسه ملي به كليه اشخاص حقوقي ايراني... 207

آیين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت.... 211

فصل اول - تعاريف....... 212

فصل دوم - صدور اجراییه.. 214

فصل سوم - ابلاغ... 217

فصل چهارم - ترتيب اجراء. 220

فصل پنجم - بازداشت اموال منقول.... 224

فصل ششم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث....... 229

فصل هفتم - بازداشت اموال غيرمنقول.... 231

فصل هشتم - ارزيابي..... 235

فصل نهم - در وثيقه.. 236

فصل دهم - در مزايده. 240

فصل يازدهم - تخليه و ختم عمليات اجرایی..... 246

فصل دوازدهم - هزينه‌هاي اجرایی..... 247

فصل سيزدهم - شكايت از عمليات اجرایي و طرز رسيدگي به شكايات...... 249

فصل چهاردهم - امور متفرقه.. 250

پیوست... 225

منابع و ماخذ.. 237

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی