کتب های اندیشه سبز نوین

آئین‌‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت ، ابراهیم مشعوف
آئین‌‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت با آخرین اصلاحات و الحاقات ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
آزادی مشروط در حقوق ایران ، سمانه سلمانیان
آزادی مشروط اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

اصطلاحات حقوقی ، ابراهیم مشعوف
در فرهنگ مختصر حقوقی که پیش رو دارید، سعی شده از اصطلاحات و مفاهیمی استفاده شود . . .
قيمت اين محصول: 280,000 ریال
اعاده دادرسی در اُمور مدنی ، مسلم قزل بیگلو
اعاده دادرسی در اُمور مدنی ، مسلم قزل بیگلو
قيمت اين محصول: 850,000 ریال

اعاده دادرسی کیفری ، ذبیح‌اله رحیمی
اعاده دادرسی کیفری ، ذبیح‌اله رحیمی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی، بهمن آزموده - ملیحه عبدالرحیمی
در اكثرسيستم¬هاي حقوقي، محدوديت¬هاي اصل آزادي قراردادي يا ناشي از اراده¬ی خود افراد است و يا ناشي از نظم عمومي. به اين معنا كه، حتي در موارد منع قانوني . . .
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی بین سند و شهادت ، محمد ابراهیم جزء طوسی - دکتر داود داداش‌نژاد -دکتر علیرضا حسنی
تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی بین سند و شهادت ، محمد ابراهیم جزء طوسی - دکتر داود داداش‌نژاد -دکتر علیرضا حسنی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
تعرفه حق‌الوکاله ، ابراهیم مشعوف
آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

جرایم سایبری و خانواده ، سوریان شیوا
جرایم سایبری و خانواده ، سوریان شیوا
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی ، امید محمدی
جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی ، امید محمدی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

جرایم منافی عفت ، امید محمدی
جرایم منافی عفت ، امید محمدی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی با تأکید بر ملی شدن ، هانیه نعیمی زاد
حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی با تأکید بر ملی شدن ، هانیه نعیمی زاد
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

حقوق احزاب ، رسول جریده - شعله رزاقی
در دنیای معاصر، احزاب ایفاگر نقشی والا در جوامع هستند و شرط اولیه حکومت‌های دموکراتیک، وجود احزاب گوناگون می‌باشد
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
حقوق جنسی ، امید محمدی
حقوق جنسی ، امید محمدی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

حقوق شهروندی در شهرداری‌‌ها ، امید محمدی
حقوق شهروندی در شهرداری‌‌ها ، امید محمدی
قيمت اين محصول: 570,000 ریال
دفترچه حسابداری وکلای پایه یک دادگستری ، عادل ناصری
دفترچه حسابداری وکلای پایه یک دادگستری ، عادل ناصری
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

دیوان بین‌المللی کیفری ( صلاحیت ها ؛ مبانی نظری و جایگاه عملی ، زهرا خسروانی - ستار سعیدی گراغانی
دیوان بین‌المللی کیفری ( صلاحیت ها ؛ مبانی نظری و جایگاه عملی ، زهرا خسروانی - ستار سعیدی گراغانی
قيمت اين محصول: 135,000 ریال
راهنماي عملي طرح دعاوي در محاكم قضايی ، ابراهيم مشعوف -ابراهيم شعبانی - مسلم قزل‌بيگلو
راهنمای عملي طرح دعاوی در محاكم قضايی ، ابراهيم مشعوف -ابراهيم شعبانی - مسلم قزل‌بيگلو
قيمت اين محصول: 370,000 ریال

راهنمای علمی اخذ گذرنامه ، مسلم قزل بیگلو
راهنمای علمی اخذ گذرنامه ، مسلم قزل بیگلو
قيمت اين محصول: 235,000 ریال
طلب با رویکردی برحقوق مالی زوجه ، امیدمحمدی
طلب با رویکردی برحقوق مالی زوجه ، امیدمحمدی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

عوارض غیرقانونی شهرداری¬ها در آیینه آرای دیوان عدالت اداری ، امید محمدی
عوارض غیرقانونی شهرداری¬ها در آیینه آرای دیوان عدالت اداری ، امید محمدی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال
عِنَن بررسی حقوقی یک مورد شایع ازناتوانی در مردان ، عادل ناصری - ابراهیم مشعوف
عِنَن بررسی حقوقی یک مورد شایع ازناتوانی در مردان ، عادل ناصری - ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

قانون جدید صدور چک قوانین چک سفته، برات ، ابراهیم مشعوف
قانون جدید صدور چک قوانین چک سفته، برات ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 105,000 ریال
قانون ازدواج موقت با استناد از قوانین و آراء صادره ، مشعوف
در آغاز نکاتی درباره نكاح ذکر نموده سپس با استناد به قانون مدني، آراء دیوان عالی کشور،
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

قانون اساسی و قانون مدنی ، ابراهیم مشعوف
قانون اساسی و قانون مدنی ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 185,000 ریال
قانون اساسی ، ابراهیم مشعوف
قانون اساسی ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، ابراهیم مشعوف
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، ابراهیم مشعوف
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 125,000 ریال

قانون تملك آپارتمان ها ، ابراهیم مشعوف
قانون تملك آپارتمان¬ها همراه با آيين‌نامه اجرايي آن و - حقوق مالکین آپارتمان (باستناد از مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور) (با اضافات و الحاقات) - اصول همسایه‌داری ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
قانون حمایت خانواده ، ابراهیم مشعوف
قانون حمایت خانواده همراه با قوانین، آراء و نظریات مشورتی مرتبط با آن (باستناد قوانین منتشره در روزنامه رسمی کشور) با َآَخرین اصلاحات ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

قانون دیوان عدالت ، ابراهیم مشعوف
قانون دیوان عدالت جدید(با اضافات و الحاقات) (منطبق با مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور) ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، ابراهیم مشعوف
قانون رسیدگی به تخلفات اداری همراه با قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

قانون مجازات اسلامی ، ابراهیم مشعوف
قانون مجازات اسلامی ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
قانون ورشکستگی ، ابراهیم مشعوف
قانون ورشکستگی (باستناد از قوانین منتشره در روزنامه رسمی کشور) با َآَخرین اصلاحات ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

قانون پيش فروش ساختمان ، ابراهیم مشعوف
قانون فروش خانه‌هاي سازماني همراه با آيين‌نامه اجرايي آنها با آخرین اصلاحات * قانون حمايت از احياء بافتهاي فرسوده (منطبق با مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور) و * نمونه ¬هایی از قرارداد پيش فروش
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
قوانین شهرداری ها ، ابراهیم مشعوف
قوانین شهرداری ها ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 550,000 ریال

قوانین مجازات و جرائم نیروهای مسلح ، ابراهیم مشعوف
قوانین مجازات و جرائم نیروهای مسلح ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 155,000 ریال
قوانین و مقررات استخدامی ، ابراهیم مشعوف
قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب 8/7/1386 با اصلاحیه 29/9/1386)
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

قوانین و مقررات بیمه ، ابراهیم مشعوف
قوانین و مقررات بیمه ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
قوانین و مقررات تعاون و شرکت‌های تعاونی ، ابراهیم مشعوف- محمداسماعیل پوراسماعیلی
مجموعه قوانین، با آخرین اصلاحات قوانین و مقررات تعاون و شرکت‌های تعاونی تدوین: ابراهیم مشعوف محمداسماعیل پوراسماعیلی
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به مسکن در رویه قضایی ، ابراهیم مشعوف
قوانین و مقررات مربوط به مسکن در رویه قضایی ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 310,000 ریال
قوانین و مقررات مرتبط با اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، ابراهیم مشعوف
مصوب قانون هدفمند کردن یارانه ها ، قانون ماليات بر ارزش افزوده ،آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت است شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

قوانین وصیت و ارث ، ابراهیم مشعوف
قوانین وصیت و ارث مجموعه قوانین با آخرین اصلاحات و الحاقات ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
لیبرالیسم سیاسی در جوامع اسلامی ، محمدحسن جباری مهدی کاووسی -کوشکی
لیبرالیسم سیاسی در جوامع اسلامی ، محمدحسن جباری مهدی کاووسی -کوشکی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

مجموعه محشی از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، امید محمدی
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
مجموعه محشی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، امید محمدی
مجموعه محشی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، امید محمدی
قيمت اين محصول: 170,000 ریال

مجموعه مقالات » مسئولیت مدنی و خسارت ، امید محمدی
مجموعه مقالات » مسئولیت مدنی و خسارت ، امید محمدی
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
مجموعه مقالاتِ ثبتی ، امید محمدی
مجموعه مقالاتِ ثبتی ، امید محمدی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال


محشای مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت مدنی و خسارت ، امید محمدی
محشای مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت مدنی و خسارت ، امید محمدی
قيمت اين محصول: 400,000 ریال
مفاهیم درآیینه مثال¬های زنده ، امید محمدی
مفاهیم درآیینه مثال¬های زنده ، امید محمدی
قيمت اين محصول: 95,000 ریال

مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
مهریه در قانون حمایت خانواده 1391 ، امید محمدی
مهریه در قانون حمایت خانواده 1391 ، امید محمدی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

نحوه ثبت اسناد و چگونگی طرح دعاوی مربوط به ثبت اسناد در محاکم قضایی ایران ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
نحوه ثبت اسناد و چگونگی طرح دعاوی مربوط به ثبت اسناد در محاکم قضایی ایران ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
قيمت اين محصول: 240,000 ریال
نحوه ثبت املاک و چگونگی طرح دعاوی ثبتی املاک در محاکم ایران ،ابراهیم مشعوف- ابراهیم شعبانی - مسلم قزل‌بیگلو
نحوه ثبت املاک و چگونگی طرح دعاوی ثبتی املاک در محاکم ایران ،ابراهیم مشعوف- ابراهیم شعبانی - مسلم قزل‌بیگلو
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

نحوه ثبت، تغییر و انحلال شرکت‎ها در ایران ، ابراهیم مشعوف
نحوه ثبت، تغییر و انحلال شرکت‎ها در ایران ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 240,000 ریال
نحوه طرح دعاوی مالی و غیر مالی در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
نحوه طرح دعاوی مالی و غیر مالی در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

نحوه طرح دعاوی ملکی در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
نحوه طرح دعاوی ملکی در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
نحوه طرح دعوا علیه جرم کلاهبرداری در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف
نحوه طرح دعوا علیه جرم کلاهبرداری در محاکم دادگستری ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

نحوه پرداخت و وصول مالیات‌ها در ایران ،مسلم قزل بیگلو - ابراهیم مشعوف
نحوه پرداخت و وصول مالیات‌ها در ایران ،مسلم قزل بیگلو - ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 240,000 ریال
نقش حقوق کار در اجتماع ، رسول جریده - محمد باران زهی نسب
نقش حقوق کار در اجتماع ، رسول جریده - محمد باران زهی نسب
قيمت اين محصول: 95,000 ریال

وصیت نامه قانونی وشرعی ، ابراهیم مشعوف
وصیت نامه قانونی وشرعی ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
پاسخ حقوقی به سؤالات کاربردی امور بانکی ، ملیحه عبدالرحیمی - بهمن آزموده
پاسخ حقوقی به سؤالات کاربردی امور بانکی ، ملیحه عبدالرحیمی - بهمن آزموده
قيمت اين محصول: 90,000 ریال


  • «« شروع
  • « قبل
  • 1
  • بعد »
  • پایان »»


نمایش #  
نتایج 1 - 64 از 64

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی

دسته بندی کتابها

کتب های اندیشه سبز نوین (64)