قوانین و مقررات

    نمایش #  

نتایج 1 - 100 از 914
333 ماده قانون مدنی چتر دانش
333 ماده قانون مدنی چتر دانش
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
555 ماده از قانون مدنی چتر دانش
555 ماده از قانون مدنی چتر دانش
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

آئین نامه استخدام پیمانی ،محمد حسین رستمی
آئین نامه استخدام پیمانی ، محمد حسین رستمی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
آشنايي با قانون اساسي ايران- (سر رشته ايزد موسي
آشنايي با قانون اساسي ايران- (سر رشته ايزد موسي
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

آشنايي با قانون اساسي ايران- (سر رشته ايزد موسي
آشنايي با قانون اساسي ايران- (سر رشته ايزد موسي
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
آشنايي با مقررات کار و تامين اجتکاعي -سررشته ايزد موسي
آشنايي با مقررات کار و تامين اجتکاعي -سررشته ايزد موسي
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

آشنایی با قوانین و مقررات دستگاههای نطارتی
آشنایی با قوانین و مقررات دستگاههای نطارتی
قيمت اين محصول: 10,000 ریال
آشنایی با قوانین و مقررات کشور عربستان سعودی معروف
آشنایی با قوانین و مقررات کشور عربستان سعودی معروف
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

آیین دادرسی مدنی ماده به ماده علیزاده- رحیمی
آیین دادرسی مدنی ماده به ماده علیزاده- رحیمی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ابراهیم مشعوف
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

آیین نامه امور خلافی، حسین انصاری پور
آیین نامه امور خلافی، حسین انصاری پور
قيمت اين محصول: 4,000 ریال
آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مشعوف
آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مشعوف
قيمت اين محصول: 18,000 ریال

آیین نامه معاملات شهرداری ها آقداش
آیین نامه معاملات شهرداری ها آقداش
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
85,000 ریال
تخفيف: 15.00%
آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات
آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
55,250 ریال
تخفيف: 15.00%

آیین نامه ها و دستورالعملهای اداری مالی و بازرگانی حاکم بر شرکتها ساعدی- احمدی
آیین نامه ها و دستورالعملهای اداری مالی و بازرگانی حاکم بر شرکتها ساعدی- احمدی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
اتباع خارجه پناهندگان و نمایندگی های سیاسی ریاست جمهوری
اتباع خارجه پناهندگان و نمایندگی های سیاسی ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی ،دکتر علی عباس حیاتی
اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی ، دکتر علی عباس حیاتی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
ازمونهای سردفتری ازدواج و طلاق فرجی
ازدواج و طلاق ویژه ازمونهای سردفتری ازدواج و طلاق فرجی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

اشنای با مقرارت گمرکی و ترخیص کالا بنایی
اشنای با مقرارت گمرکی و ترخیص کالا بنایی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
اشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا بنایی
اشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا بنایی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

اصول نگارش و مکاتبات اداری ،بهزاد مردآزاد ناو
اصول نگارش و مکاتبات اداری ، بهزاد مردآزاد ناو
قيمت اين محصول: 99,000 ریال
اعاده دادرسی در امور مدنی قزل بیگلو
اعاده دادرسی در امور مدنی قزل بیگلو
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

الحاقیه قانون یار آیین دادرسی کیفری کامفر
الحاقیه قانون یار آیین دادرسی کیفری کامفر
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
اموال دولتی حبیبی (مجد)
اموال دولتی حبیبی (مجد)
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منصور
ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منصور
قيمت اين محصول: 48,000 ریال
ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ریاست جمهوری
ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ریاست جمهوری (جیبی)
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

ایین نامه ی اجرایی زندانها گودرزی بروجردی
ایین نامه ی اجرایی زندانها گودرزی بروجردی
قيمت اين محصول: 11,000 ریال
بررسي اجمالي قوانبين و مقررات استانداردهاي صنعتي(صفر کوپايه
بررسي اجمالي قوانبين و مقررات استانداردهاي صنعتي(صفر کوپايه
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

بررسی قوانین موجر و مستاجر از سال 1356تا سال 1388 مهمان نوازان
بررسی قوانین موجر و مستاجر از سال 1356تا سال 1388 مهمان نوازان
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
21,250 ریال
تخفيف: 15.00%
بررسی مقررات دانشگاه آزاد اسلامی ،ونوس قره باغی
بررسی مقررات دانشگاه آزاد اسلامی ،ونوس قره باغی
قيمت اين محصول: 22,000 ریال

برنامه پنجم توسعه رونق
برنامه پنجم توسعه رونق
قيمت اين محصول: 23,000 ریال
برنامه پنجم توسعه ریاست جمهوری
برنامه پنجم توسعه ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 10,000 ریال

بیمه شخص ثالث در نظم حقوق کنونی آقامیری
بیمه شخص ثالث در نظم حقوق کنونی آقامیری
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
تاثیرات مقررات ثبتی در قانون مدنی فرخی- محمدی
تاثیرات مقررات ثبتی در قانون مدنی فرخی- محمدی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

تجارت الکترونیکی منصور
تجارت الکترونیکی منصور
قيمت اين محصول: 17,000 ریال
تحلیل ماده به ماده آیین دادرسی کیفری سلیمی و بخشی زاده
تحلیل ماده به ماده آیین دادرسی کیفری سلیمی و بخشی زاده
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

تحولات و رویکردهای نوین قانون آیین دادرسی کیفری جدید کیان
تحولات و رویکردهای نوین قانون آیین دادرسی کیفری جدید کیان
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید بخشی زاده اهری-
تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید بخشی زاده اهری-میرمحمدصادقی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
136,000 ریال
تخفيف: 15.00%

ترجمه قانون مدنی (فارسی-انگلیسی) میرزایی
ترجمه قانون مدنی (فارسی-انگلیسی) میرزایی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
ترجمه قانون مدنی آلمان ،محمد علی نوری
ترجمه قانون مدنی آلمان ، محمد علی نوری
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت سلیمی
تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت سلیمی
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
تعرفه حق الوکاله با آخرین اصلاحات و الحاقات مشعوف
تعرفه حق الوکاله با آخرین اصلاحات و الحاقات مشعوف
قيمت اين محصول: 28,000 ریال

تفسیر قانون جنایی شجاعی
تفسیر قانون جنایی شجاعی
قيمت اين محصول: 155,000 ریال
تنقیح و تحلیل مقررات انتظامی قضات ،علی کاظم زاده
تنقیح و تحلیل مقررات انتظامی قضات ، علی کاظم زاده
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

تنقیح و تحلیل مقررات انتظامی قضات کاظم زاده
تنقیح و تحلیل مقررات انتظامی قضات کاظم زاده
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری ، ابراهیم مشعوف
ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 95,000 ریال

جدول تطبیقی قانون مجازات معاونت آموزش
جدول تطبیقی قانون مجازات معاونت آموزش
قيمت اين محصول: 52,000 ریال
جدیدترین آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی عابدزاده
جدیدترین آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی عابدزاده
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

جدیدترین اموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 2 پیام عدالت
جدیدترین اموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 2 پیام عدالت
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
جرم شناسی نظری شایان
جرم شناسی نظری شایان
قيمت اين محصول: 145,000 ریال

حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک توحید زینالی
حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک ، توحید زینالی
قيمت اين محصول: 145,000 ریال
حاشیه بر قانون صدور چک نگاه بینه
حاشیه بر قانون صدور چک نگاه بینه
قيمت اين محصول: 15,000 ریال

حقوق دانشجویی در اینه قوانین و مقررات فلاحی
حقوق دانشجویی در اینه قوانین و مقررات فلاحی
قيمت اين محصول: 15,000 ریال
حقوق مالکین آپارتمانها گالینگور ،ابراهیم اسماعیل هریسی
حقوق مالکین آپارتمانها گالینگور ،ابراهیم اسماعیل هریسی
قيمت اين محصول: 125,000 ریال

حقوق مدنی شرح جامع قانون مدنی بیات
حقوق مدنی شرح جامع قانون مدنی بیات
قيمت اين محصول: 330,000 ریال
حقوق معاملات دولتی ،یدالله حبیبی
حقوق و قوانین معاملات دولتی ، یدالله حبیبی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

حقوق معلولان در قوانین ایران باختر
حقوق معلولان در قوانین ایران باختر
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
دادرسی عادلانه در اختلافات گمرکی ابوطالبی نجف آبادی
دادرسی عادلانه در اختلافات گمرکی ابوطالبی نجف آبادی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

درآمدی تحلیلی بر قوانین مالی دولتی سیف الهی- جلیلی
درآمدی تحلیلی بر قوانین مالی دولتی سیف الهی- جلیلی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
دفاع از حقوق زن حکیمی
دفاع از حقوق زن حکیمی
قيمت اين محصول: 21,000 ریال

دهه سوم تخمین و تدبیر تاجیک
دهه سوم تخمین و تدبیر تاجیک
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی ،غلامحسین دوانی
دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی ،غلامحسین دوانی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران ال حبیب
دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران ال حبیب
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
راهنمای کاربردی مقررات صادرات و واردات زینال زاده
راهنمای کاربردی مقررات صادرات و واردات زینال زاده
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

سازمان و قوانین اموزش و پرورش صافی
سازمان و قوانین اموزش و پرورش صافی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
سردفتری ازدواج و طلاق باختر
سردفتری ازدواج و طلاق باختر
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

سری منابع اموزشی شهرداری ها اشنایی با قوانین و مقررات زمین و مسک
سری منابع اموزشی شهرداری ها اشنایی با قوانین و مقررات زمین و مسکن
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
سيري در قوانين و مقررات مدارس غيردولتی ايران ابوطالب حافظی
سيري در قوانين و مقررات مدارس غيردولتی ايران ابوطالب حافظی
قيمت اين محصول: 260,000 ریال

سیاست و حکومت در آمریکا ، نمونه خواه
سیاست و حکومت در آمریکا ، نمونه خواه
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
سیر تحول قوانین مطبوعات در ایران ،معین فرد
سیر تحول قوانین مطبوعات در ایران ،معین فرد
قيمت اين محصول: 19,000 ریال

سیر تحول قوانین منابع طبیعی و محیط زیست اعتمادی
سیر تحول قوانین منابع طبیعی و محیط زیست اعتمادی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
شرح ایین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کش
شرح ایین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کش
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

شرح جامع جزای عمومی و اختصاصی (درگاهی-احمدی)
شرح جامع جزای عمومی و اختصاصی (درگاهی-احمدی)
قيمت اين محصول: 270,000 ریال
شرح جامع قانون ایین دادرسی مدنی (دیندار)
شرح جامع قانون ایین دادرسی مدنی (دیندار)
قيمت اين محصول: 175,000 ریال

شرح قانون رسیدگی به تخلفات اداری (کریم زاده
شرح قانون رسیدگی به تخلفات اداری (کریم زاده
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
شرح قانون مجازات اسلامی (کلیات) عزیزی
شرح قانون مجازات اسلامی (کلیات) عزیزی
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

شرح قانون مدنی ایران حقوق اشخاص یار ارشدی
شرح قانون مدنی ایران حقوق اشخاص یار ارشدی
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
شرح ماده 100 شهرداریها یوسفی زاده
شرح ماده 100 شهرداریها یوسفی زاده
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

شرح و بررسی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ج 1 (حسین ذبحی)
شرح و بررسی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ج 1 (حسین ذبحی)
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
شرح و بررسی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ج 2 (حسین ذبحی)
شرح و بررسی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ج 2(حسین ذبحی)
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات ،اسماعیل هریسی
شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات ، اسماعیل هریسی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
شرح و نقد قانون نظارت بر رفتار قضات (لفظی- ماهوی) مهرزاد بوستانی
شرح و نقد قانون نظارت بر رفتار قضات (لفظی- ماهوی) مهرزاد بوستانی
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

شرحی بر قانون برگزاری مناقصات عیدی زاده
شرحی بر قانون برگزاری مناقصات عیدی زاده
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری صدری نوش ابادی
شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری صدری نوش ابادی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

شوراهای اسلامی در ائینه قوانین و مقررات 2 منتظری
شوراهای اسلامی در ائینه قوانین و مقررات 2 منتظری
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
شیخ الرئیس ابو علی سینا قانون 7 ، عبدالرحمن شرفکندی
شیخ الرئیس ابو علی سینا قانون 7 ، عبدالرحمن شرفکندی
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

ضمیمه مجموعه سیاستهای کلی نظام ریاست جمهوری
ضمیمه مجموعه سیاستهای کلی نظام ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 10,000 ریال
فرهنگنامه مجموعه قوانین همراه مدیران ابدالی
فرهنگنامه مجموعه قوانین همراه مدیران ابدالی
قيمت اين محصول: 598,000 ریال

فلسفه قانون گذاری در اسلام ، اسماعیل گلستانی
فلسفه قانون گذاری در اسلام ، اسماعیل گلستانی
قيمت اين محصول: 170,000 ریال
فهرست قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب محمدی
فهرست قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب محمدی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

فهرست قوانین و مقررات 1379
فهرست قوانین و مقررات 1379
قيمت اين محصول: 3,500 ریال
قانون آيين دادرسي کيفري (همراه با قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي با اصلاحات 94 ابراهيم مشعوف
قانون آيين دادرسي کيفري (همراه با قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي با اصلاحات 94 ابراهيم مشعوف
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ابراهيم مشعوف
قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ابراهيم مشعوف
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
قانون آيين دادرسی مدنی نموداری درختی رقعی توحيد زينالی
قانون آيين دادرسی مدنی نموداری درختی رقعی توحيد زينالی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

قانون آيين دادرسی کيفري و مجازات تطبيقی محمدحسن کارخيران
قانون آيين دادرسی کيفري و مجازات تطبيقی محمدحسن کارخيران
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
قانون آيين دادرسی کيفری با نظريات مشورتی روزنامه رسمی کشور
قانون آيين دادرسی کيفری با نظريات مشورتی روزنامه رسمی کشور
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

قانون آيين دادرسی کيفری نمودار درختی رقعی چراغ دانش
قانون آيين دادرسی کيفری نمودار درختی رقعی چراغ دانش
قيمت اين محصول: 165,000 ریال
قانون آین دادرسی در رویه قضایی (رینالی-کامکار)
قانون آین دادرسی در رویه قضایی (رینالی-کامکار)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مشعوف
قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مشعوف
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چتر دانش
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چتر دانش
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
نمایش #  
نتایج 1 - 100 از 914

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی