داوری

آراء داوری غیرقابل اجرا در قلمرو تجارت بین الملل فاطمه موسوی
آراء داوری غیرقابل اجرا در قلمرو تجارت بین الملل فاطمه موسوی
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
آرای دیوانعالی کشور 1 صلاحیت، داوری ،یدالله بازگیر
آرای دیوانعالی کشور 1 صلاحیت، داوری، خسارات ، امور حسبی، وقف، معامله فضولی، تهاتر و غضب ،به اهتمام یدالله بازگیر
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

آیین داوری یوسف زاده
آیین داوری یوسف زاده
قيمت اين محصول: 135,000 ریال
ابطال رأی داور معاونت
ابطال رأی داور معاونت
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

اجراي آراي داوري خارجي در حقوق ايران (سيد جواد علي زاده گنجي-سيدرضا طاهري
اجراي آراي داوري خارجي در حقوق ايران (سيد جواد علي زاده گنجي-سيدرضا طاهري
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ،دکتر لعیا جنیدی
اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ، دکتر لعیا جنیدی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

استقلال شرط داوری (مبانی آثقار و شرایط) شیخ محمدی
استقلال شرط داوری (مبانی آثقار و شرایط) شیخ محمدی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
اعتراض به رای داوری ایرانشاهی
اعتراض به رای داوری ایرانشاهی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال

جرح داور در داوری تجاری بین المللی حامد معصومی- زینب براتی
جرح داور در داوری تجاری بین المللی حامد معصومی- زینب براتی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده ،کاکاوند
جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده ، کاکاوند
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

حقوق بین‌الملل و داوریهای بین‌ المللی ،دکترسیدحسین صفایی
حقوق بین‌الملل و داوریهای بین‌ المللی ، دکترسیدحسین صفایی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
حقوق تجارت بین الملل ج 7 داوری تجارتی بین الملل خزاعی
حقوق تجارت بین الملل ج 7 داوری تجارتی بین الملل خزاعی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

حقوق داوری داخلی ،عباس کریمی
حقوق داوری داخلی ،عباس کریمی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی خدابخشی
حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی خدابخشی
قيمت اين محصول: 600,000 ریال

حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین المللی عسکری
حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین المللی عسکری
قيمت اين محصول: 220,000 ریال
دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا ،دکتر فرهاد اعتمادی
دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا ،دکتر فرهاد اعتمادی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

داوری آنلاین مسعودی
داوری آنلاین مسعودی
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
داوری بازرگانی بین المللی معزی
داوری بازرگانی بین المللی معزی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی ،احمد امیرمعزی
داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی ، احمد امیرمعزی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
داوری تجاری بین المللی شیروی1639
داوری تجاری بین المللی شیروی1639
قيمت اين محصول: 125,000 ریال

داوری تجاری بین المللی نیک بخت
داوری تجاری بین المللی نیک بخت
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
داوری در حقوق ايران محمدی خورشيدی
داوری در حقوق ايران محمدی خورشيدی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

داوری در حقوق ایران محمد زاده اصل
داوری در حقوق ایران محمد زاده اصل
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
داوری در قراردادها(علمی-کاربردی) مرادی
داوری در قراردادها(علمی-کاربردی) مرادی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

داوری سازمانی و مراکز آن در ایران ، منصور ایزد گشسب
داوری سازمانی و مراکز آن در ایران ، منصور ایزد گشسب
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
51,000 ریال
تخفيف: 15.00%
داوری واحکام راجع به آن آراء دیوانعالی کشور ،یدالله بازگیر
داوری واحکام راجع به آن آراء دیوانعالی کشور ، یدالله بازگیر
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

داوری پاشا بنیاد
داوری پاشا بنیاد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
درآمدی بر قابلیت ارجاع(داوری تجاری بین المللی)سیدی
درآمدی بر قابلیت ارجاع(داوری تجاری بین المللی)سیدی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

دعوای ابطال رای داوری در رويه دادگاهها توحيد زينالی
دعوای ابطال رای داوری در رويه دادگاهها توحيد زينالی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
دیوان بین المللی داوری ورزش ،دكتر علی امیری- دكتر علیرضا جهانگیر
دیوان بین المللی داوری ورزش ،دكتر علی امیری- دكتر علیرضا جهانگیری- سمیه سلحشور بناب
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا ،محسبی و حبیبی
دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا ، محسبی و حبیبی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال
دیوانهای داوری نقصان یافته ، لیلا رضوی طوسی
دیوانهای داوری نقصان یافته ، لیلا رضوی طوسی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی 2 ،زندی
رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی 2 داوری ، دکتر محمد رضا زندی
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
سلب مالکیت در رویه دیوان داوری ،فرید محسنی‌
سلب مالکیت در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحدة آمریکا ، فرید محسنی‌
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

شرحی بر قانون داوری تجاری بين المللی ايران دکتر همایون مافی
شرحی بر قانون داوری تجاری بين المللی ايران دکتر همایون مافی
قيمت اين محصول: 340,000 ریال
شیوه های داوری و تشریح قوانین جدید مسابقات بین المللی ووشو (تالو
شیوه های داوری و تشریح قوانین جدید مسابقات بین المللی ووشو (تالو) اسدیان
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

صلاحیت در دیوان های داوری بین الملل، دکتر محمد حسن‌ بردبار
صلاحیت در دیوان های داوری بین الملل، دکتر محمد حسن‌ بردبار
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
قانون حاکم در داوری تجاری بین المللی جنیدی
قانون حاکم در داوری تجاری بین المللی جنیدی
قيمت اين محصول: 9,600 ریال

قانون داوری ، ایمانی
قانون داوری ، ایمانی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
قواعد بازنگری شده داوری آنسیترال ،انصاری معین
حقوق تجارت بین المللقواعد بازنگری شده داوری آنسیترال ، پرویز انصاری معین
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

قواعد داوری از منظر حقوق تطبیقی،علیرضا میرزایی
قواعد داوری از منظر حقوق تطبیقی ، علیرضا میرزایی
قيمت اين محصول: 135,000 ریال
قوانین و مقررات داوری بشیری
قوانین و مقررات داوری بشیری
قيمت اين محصول: 10,000 ریال

مباحثی از حقوق نفت و گاز ،محسن محبی
مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی ، محسن محبی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
مجموعه قوانین داوری ،غلامرضا اخلاقی
مجموعه قوانین داوری اسناد داخلی و بین المللی و نمونه فرم های داوری ، غلامرضا اخلاقی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

مقدمه بر حقوق و رویه داوری کاکاوند
مقدمه بر حقوق و رویه داوری کاکاوند
قيمت اين محصول: 400,000 ریال
میانجی گری گرشاسبی
میانجی گری گرشاسبی
قيمت اين محصول: 72,000 ریال

نظام ادله در داوری تجاری بين المللی سهيلا ديبافر
نظام ادله در داوری تجاری بين المللی سهيلا ديبافر
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی بختیاری فر
نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی بختیاری فر
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

نقش دادگاه های دادگستری در داوری بازرگانی بین المللی انصاری نسب
نقش دادگاه های دادگستری در داوری بازرگانی بین المللی انصاری نسب
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
51,000 ریال
تخفيف: 15.00%
نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران ،محمد باقر سروری
نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران ، محمد باقر سروری
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

کلیات داوری در حقوق ایران رفیعی
کلیات داوری در حقوق ایران رفیعی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران ،محمد کاکاوندج 1 و ج 2
گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران ، محمد کاکاوند ج1 و ج2
قيمت اين محصول: 610,000 ریال


  • «« شروع
  • « قبل
  • 1
  • بعد »
  • پایان »»


نمایش #  
نتایج 1 - 52 از 52

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی