جامعه شناسی حقوق

آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی) سروستانی 1113
آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی) سروستانی 1113
قيمت اين محصول: 42,000 ریال
بایسته های جامعه شناسی سیاسی قاضی شریعت پناهی
بایسته های جامعه شناسی سیاسی قاضی شریعت پناهی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

به سوی جوامع دانش محور ،محمدرضا سعید آبادی
به سوی جوامع دانش محور ، محمدرضا سعید آبادی
قيمت اين محصول: 170,000 ریال
تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب ،محمد راسخ
تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب ، محمد راسخ
قيمت اين محصول: 270,000 ریال

جامعه شناسی جنگ و نیروهای انتظامی ادیبی
جامعه شناسی جنگ و نیروهای انتظامی ادیبی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
جامعه شناسی حقوق ، شریعت پناهی
جامعه شناسی حقوق ، شریعت پناهی
قيمت اين محصول: 23,000 ریال

جامعه شناسی حقوق ،اسحق ارجمند سیاهپوش
جامعه شناسی حقوق ، اسحق ارجمند سیاهپوش
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
جامعه شناسی حقوق ،دکتر شهرداد رحمانی فرد
جامعه شناسی حقوق ، دکتر شهرداد رحمانی فرد
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

جامعه شناسی حقوق کیفری جعفری
جامعه شناسی حقوق کیفری جعفری
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
جامعه شناسی سازمان ها محمدی
جامعه شناسی سازمان ها محمدی
قيمت اين محصول: 10,000 ریال

جامعه شناسی سیاسی ایران سردارنیا
جامعه شناسی سیاسی ایران سردارنیا
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
جامعه غیر مدنی عباسی
جامعه غیر مدنی عباسی
قيمت اين محصول: 15,000 ریال

جامعه مهارشده بروجردی
جامعه مهارشده بروجردی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
جامعه و رسانه های نوین،دادگستری کل استان قم
جامعه و رسانه های نوین،دادگستری کل استان قم
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

جامعه و فرهنگ در ایالات متحده آمریکا ،علیرضا قربانپور
جامعه و فرهنگ در ایالات متحده آمریکا ، علیرضا قربانپور
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
جنبشهای اجتماعی (مفاهیم حیاتی در جامعه شناسی) ج 1 ناصری- حسینی مرام
جنبشهای اجتماعی (مفاهیم حیاتی در جامعه شناسی) ج 1 ناصری- حسینی مرام
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

حقوق و اجتماع صانعی
حقوق و اجتماع صانعی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
خانواده پژوهی از منظر جامعه شناسی دکتر زهره موسی زاده
خانواده پژوهی از منظر جامعه شناسی دکتر زهره موسی زاده
قيمت اين محصول: 125,000 ریال

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی جدید سردارنیا
درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی جدید سردارنیا
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی خاورمیانه سردارنیا
درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی خاورمیانه سردارنیا
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

درآمدی بر جامعه شناسی مجازات دکتر رضا عبدالرحمانی- دکتر اصحاب حبيب زاده
درآمدی بر جامعه شناسی مجازات دکتر رضا عبدالرحمانی- دکتر اصحاب حبيب زاده
قيمت اين محصول: 185,000 ریال
درآمدی‌ بر حقوق‌ ارتباط‌ جمعی‌ ،دکتر محمد حسن‌ بردبار
درآمدی‌ بر حقوق‌ ارتباط‌ جمعی‌ ، دکتر محمد حسن‌ بردبار
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

دفاع اجتماعی - (مارک آنسل) ترجمه نجفی ابرندآبادی
دفاع اجتماعی - (مارک آنسل) ترجمه نجفی ابرندآبادی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق ،عبدالرضا علیزاده
مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق: جستاری در نظریه های جامعه شناسی حقوق و بنیادها ، عبدالرضا علیزاده
قيمت اين محصول: 40,500 ریال

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی امور اجتماعی
مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی امور اجتماعی ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
مقدمات جامعه شناسی محسنی
مقدمات جامعه شناسی محسنی
قيمت اين محصول: 72,000 ریال


  • «« شروع
  • « قبل
  • 1
  • بعد »
  • پایان »»


نمایش #  
نتایج 1 - 26 از 26

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی