حقوق پزشکی

احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی امراله نيکومنش
احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی امراله نيکومنش
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک عباسی
اخلاق پزشکی و انتظار بیمار از پزشک عباسی
قيمت اين محصول: 18,000 ریال

اخلاقیات زیست پزشکی اسلامی ساشادینا سماواتی پیروز
اخلاقیات زیست پزشکی اسلامی ساشادینا سماواتی پیروز
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
اسناد حقوق بشر و اخلاق زیستی یونسکو ،محمد جعفر ساعد
اسناد حقوق بشر و اخلاق زیستی یونسکو ،محمد جعفر ساعد
قيمت اين محصول: 28,000 ریال

افشاء اسرار بیماران 9 عباسی
افشاء اسرار بیماران 9 عباسی
قيمت اين محصول: 6,800 ریال
الفقه و مسائل طیبه 2 المحسنی
الفقه و مسائل طیبه 2 المحسنی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

انسان وسلامت جنسی از دیدگاه قوانین مقررات و ارا قضایی
انسان وسلامت جنسی از دیدگاه قوانین مقررات و ارا قضایی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
اهدای جنین و دیگر روش های باروری ،دکتر نجابت فیض الهی
اهدای جنین و دیگر روش های باروری ، دکتر نجابت فیض الهی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری ،جمعی از نویسندگان
اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری ، جمعی از نویسندگان
قيمت اين محصول: 52,500 ریال
باروری های پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق رضانیا معلم
باروری های پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق رضانیا معلم
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

بررسی رحم جایگزین ،عاصف حمدالهی _ محمد روشن
بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین ، عاصف حمدالهی _ محمد روشن
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین ،بابک رزم ساز
بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین ،بابک رزم ساز
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

برسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی نایب زاده
برسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی نایب زاده
قيمت اين محصول: 280,000 ریال
تاریخ شناخت گردش خون و بیماریهای آن ، دانش پژوه
تاریخ شناخت گردش خون و بیماریهای آن ، دانش پژوه
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

تحولات حقوقی در مسئولیت پزشکی 12 عباسی
تحولات حقوقی در مسئولیت پزشکی 12 عباسی
قيمت اين محصول: 6,800 ریال
تعقیب انتظامی پزشک مقصر ،مرتضی آموزگار
تعقیب انتظامی پزشک مقصر ،مرتضی آموزگار
قيمت اين محصول: 95,000 ریال

جامعه شناسی پزشکی ، محمد توکل
جامعه شناسی پزشکی ، محمد توکل
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
جنبه های حقوقی فناوری ژن نخجوانی
جنبه های حقوقی فناوری ژن نخجوانی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

حقوق اخلاق و پزشکی 15 عباسی
حقوق اخلاق و پزشکی 15 عباسی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
حقوق جنین (با تکیه بر سلامت... مظفری- جنگل)
حقوق جنین (با تکیه بر سلامت... مظفری- جنگل)
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

حقوق مبتلایان به HIV حمایتهای حقوقی از بیماران ایدز،باصری
حقوق مبتلایان به HIV حمایتهای حقوقی از بیماران ایدز،باصری
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
حقوق و اخلاق در پژوهش های پزشکی عباسی
حقوق و اخلاق در پژوهش های پزشکی عباسی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

حقوق و مسئولیت پزشکی در ایین اسلام 16 عباسی
حقوق و مسئولیت پزشکی در ایین اسلام 16 عباسی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
حقوق و پزشکی عباسی
حقوق و پزشکی عباسی
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی الهی منش
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی الهی منش
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران سوهانیان
حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران سوهانیان
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

در آمدی بر اخلاق زیستی ،دكتر سید مصطفی محقق داماد
در آمدی بر اخلاق زیستی ، دكتر سید مصطفی محقق داماد
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
راهنمای حقوق پزشکی 1 عباسی
راهنمای حقوق پزشکی 1 عباسی
قيمت اين محصول: 5,500 ریال

رحم جایگزین در درمان ناباروری از دیدگاه پزشکی، فقهی و حقوقی باقر
رحم جایگزین در درمان ناباروری از دیدگاه پزشکی، فقهی و حقوقی باقری نسب
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
رحم جایگزین نویسندگان
رحم جایگزین نویسندگان
قيمت اين محصول: 39,000 ریال

رشد جمعیت تنظیم خانواده و سقط جنین طلعتی
رشد جمعیت تنظیم خانواده و سقط جنین طلعتی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
رضایت به درمان 11 عباسی
رضایت به درمان 11 عباسی
قيمت اين محصول: 6,800 ریال

روانشناسی سلامت آشتیانی
روانشناسی سلامت آشتیانی
قيمت اين محصول: 42,000 ریال
روشهای نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق
روشهای نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق
قيمت اين محصول: 53,500 ریال

سقط جنین 5 عباسی
سقط جنین 5 عباسی
قيمت اين محصول: 5,500 ریال
سقط جنین در نگاه حقوق اسلامی ، رسول زمانی
سقط جنین در نگاه حقوق اسلامی ، رسول زمانی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

سقط درمانی (در حقوق کیفری پزشکی) هیروآبروش
سقط درمانی (در حقوق کیفری پزشکی) هیروآبروش
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
فصلنامه حقوق پزشکی 1
فصلنامه حقوق پزشکی 1
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

فصلنامه حقوق پزشکی 2
فصلنامه حقوق پزشکی 2
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
فصلنامه حقوق پزشکی 3
فصلنامه حقوق پزشکی 3
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

فصلنامه حقوق پزشکی 4
فصلنامه حقوق پزشکی 4
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
فصلنامه حقوق پزشکی 5
فصلنامه حقوق پزشکی 5
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

فصلنامه حقوق پزشکی 6
فصلنامه حقوق پزشکی 6
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
فصلنامه حقوق پزشکی 8
فصلنامه حقوق پزشکی 8
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

فصلنامه حقوق پزشکی 9
فصلنامه حقوق پزشکی 9
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
فقه پزشکی ،مصطفی محقق داماد
فقه پزشکی ، مصطفی محقق داماد ، مصطفی محقق داماد
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

قرارداد استفاده از رحم جایگزین روشن
قرارداد استفاده از رحم جایگزین روشن
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
لقاح مصنوعی و اهدای جنین از منظر فقه و حقوق اسلام نصرتی مراللو
لقاح مصنوعی و اهدای جنین از منظر فقه و حقوق اسلام نصرتی مراللو
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

ماخذ شناسی طب و قضا ماستری فراهانی
ماخذ شناسی طب و قضا ماستری فراهانی
قيمت اين محصول: 115,000 ریال
97,750 ریال
تخفيف: 15.00%
ماخذشناسی مسائل مستحدثه پزشکی طلعتی
ماخذشناسی مسائل مستحدثه پزشکی طلعتی
قيمت اين محصول: 10,000 ریال

مبانی فلسفی اخلاق زیستی پور محمدی
مبانی فلسفی اخلاق زیستی پور محمدی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
مبانی نوین ارتباط پزشک و بیمار زالی
مبانی نوین ارتباط پزشک و بیمار زالی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

مجموعه اسناد و اعلامیه های بین المللی فرهنگی و اخلاق زیستی عباسی
مجموعه اسناد و اعلامیه های بین المللی فرهنگی و اخلاق زیستی عباسی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
مجموعه قوانین پزشکی،دارویی ،شهریار اسلامی تبار، محمدرضا الهی منش
مجموعه قوانین پزشکی،دارویی و بهداشتی ، شهریار اسلامی تبار، محمدرضا الهی منش
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

مجموعه مقالات حقوق پزشکی 1 عباسی
مجموعه مقالات حقوق پزشکی 1 عباسی
قيمت اين محصول: 14,000 ریال
مجموعه مقالات حقوق پزشکی 2 عباسی
مجموعه مقالات حقوق پزشکی 2 عباسی
قيمت اين محصول: 14,000 ریال

مجموعه مقالات حقوق پزشکی 3 عباسی
مجموعه مقالات حقوق پزشکی 3 عباسی
قيمت اين محصول: 18,000 ریال
مجموعه مقالات حقوق پزشکی 4 عباسی
مجموعه مقالات حقوق پزشکی 4 عباسی
قيمت اين محصول: 18,000 ریال

مجموعه مقالات حقوق پزشکی 5 عباسی
مجموعه مقالات حقوق پزشکی 5 عباسی
قيمت اين محصول: 14,000 ریال
مجموعه مقالات حقوق پزشکی 6 عباسی
مجموعه مقالات حقوق پزشکی 6 عباسی
قيمت اين محصول: 18,000 ریال

مجموعه کدها اخلاق در پژوهش عباسی
مجموعه کدها اخلاق در پژوهش عباسی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
مجموعه کدهای اخلاقی پزشکی عباسی
مجموعه کدهای اخلاقی پزشکی عباسی
قيمت اين محصول: 6,000 ریال

مرگ مغزی از منظر فقه و حقوق رحمتیمرگ مغزی از منظر فقه و حقوق رحم
مرگ مغزی از منظر فقه و حقوق رحمتی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق حبیبی
مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق حبیبی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

مسئولیت انتظامی پزشکی 10 عباسی
مسئولیت انتظامی پزشکی 10 عباسی
قيمت اين محصول: 6,800 ریال
مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار ،شجاع پوریان
مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار ،شجاع پوریان
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز احسانپور
مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز احسانپور
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
مسائل مستحدثه ،خلیل قبله ای خویی
مسائل مستحدثه ، استاد خلیل قبله ای خویی
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

مسائل مستحدثه پزشکی جلد 1
مسائل مستحدثه پزشکی جلد 1
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
مسائل مستحدثه پزشکی جلد 2
مسائل مستحدثه پزشکی جلد 2
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

مطالعه تطبیقی حقوق بیماران ،عباسی
مطالعه تطبیقی حقوق بیماران ،عباسی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
نقش رضایت در پروژه های علوم پزشکی ، محمود عباسی
نقش رضایت در پروژه های علوم پزشکی ، محمود عباسی
قيمت اين محصول: 5,500 ریال

نکته های کلیدی در پزشکی قانونی
نکته های کلیدی در پزشکی قانونی ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
پزشکی برای حقوقدانان ، دکتر محمود عباسی
پزشکی برای حقوقدانان ، دکتر محمود عباسی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

پزشکی قانونی ،دکتر حسین صناعی زاده
پزشکی قانونی ،دکتر حسین صناعی زاده
قيمت اين محصول: 170,000 ریال
پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق ، سلاحی
پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق ، سلاحی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق گودرزی
پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق با اصلاحات ، دکتر فرامرز گودرزی
قيمت اين محصول: 115,000 ریال
پلیس و پزشکی قانونی شیرزاد
پلیس و پزشکی قانونی شیرزاد
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

پیوند اعضاء 6 عباسی
پیوند اعضاء 6 عباسی
قيمت اين محصول: 5,500 ریال
پیوند اعضاء از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، اسماعیل آقابابایی
پیوند اعضاء از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، اسماعیل آقابابایی
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

پیوند اعضاء از نظر فقه عباس زاده اهری
پیوند اعضاء از نظر فقه عباس زاده اهری
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
کالبد شکافی در آیینه فقه سید محسن مرتضوی
کالبد شکافی در آیینه فقه سید محسن مرتضوی
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

کاهش جنين از منظر فقه، حقوق و اخلاق آرش اميری- محمود عباسی
کاهش جنين از منظر فقه، حقوق و اخلاق آرش اميری- محمود عباسی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

  • «« شروع
  • « قبل
  • 1
  • بعد »
  • پایان »»


نمایش #  
نتایج 1 - 83 از 83

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی