نرم افزار و کتب الکترونیک

cd بانک اطلاعات حقوقی کشور
بانک اطلاعاتی حقوقی ، قوانین و مقررات ،نهادهای حقوق کشور،کتب و مجلات حقوقی، مجمع علمی و فرهنگی مجد
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
cd راهنمای حقوقی مدیران (تنظیم قرارداد) ، دانیال سیفی راد
cd راهنمای حقوقی مدیران (تنظیم قرارداد) ، دانیال سیفی راد
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

cd راهنمای حقوقی مدیران (شرکت های با مسئولیت محدود) ، دانیال سیف
cd راهنمای حقوقی مدیران (شرکت های با مسئولیت محدود) ، دانیال سیفی راد
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
cd قوانین و مقررات اجرای احکام کیفری و مدنی ، دانیال سیفی راد
cd قوانین و مقررات اجرای احکام کیفری و مدنی ، دانیال سیفی راد
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

cd قوانین کاربردی تلفن همراه
cd قوانین کاربردی تلفن همراه(مخصوص تلفن همراه) ، مجمع علمی فرهنگی مجد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
cd مجموعه آزمون های حقوق بین الملل
cdمجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ، مجمع علمی فرهنگی مجد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

cd مجموعه آزمون های حقوق خصوصی
مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، مجمع علمی فرهنگی مجد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
cd مجموعه آزمون های حقوق عمومی
مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، مجمع علمی فرهنگی مجد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

cd مجموعه آزمون های وکالت
مجموعه آزمون های وکالت ، سوالات تفکیکی از سال 72 ، مجمع علمی فرهنگی مجد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
cd نرم افزار تلفن همراه قوانین امور اراضی و منابع طبیعی
cd نرم افزار تلفن همراه قوانین امور اراضی و منابع طبیعی
قيمت اين محصول: 0 ریال

cd نرم افزار قوانین کار تامین اجتماعی و بیمه اجتماعی
cd نرم افزار قوانین کار تامین اجتماعی و بیمه اجتماعی
قيمت اين محصول: 0 ریال
cd نرم افزار نمونه قراردادهای آبی ، فومشی
cd نرم افزار نمونه قراردادهای آبی ، فومشی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

cd نرم افزار نمونه قراردادهای بنفش
cd نرم افزار نمونه قراردادهای بنفش
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
cd نرم افزار نمونه قراردادهای صورتی ، فومشی
cd نرم افزار نمونه قراردادهای صورتی ، فومشی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

cd نرم افزار نمونه قراردادهای قرمز ،فومشی
cd نرم افزار نمونه قراردادهای قرمز ،فومشی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
cd نرمافزار آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور
cd نرمافزار آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

بانک جامع قوانین و مقررات کشور از ابتدای قانونگذاری تاکنون اندروید ریاست جمهوری
بانک جامع قوانین و مقررات کشور از ابتدای قانونگذاری تاکنون اندروید ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
سی دی نرم افزار وحید(قرار داد پیمانکاری)فومشی
سی دی نرم افزار وحید(قرار داد پیمانکاری)فومشی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

سی دی 4 خانواده جهيزيه محمدرضا فولادی
سی دی 4 خانواده جهيزيه محمدرضا فولادی
قيمت اين محصول: 145,000 ریال
سی دی ازمون های کارشناسی ارشد حقوق نشر پردازش گران
سی دی ازمون های کارشناسی ارشد حقوق نشر پردازش گران
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

سی دی ازمون های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل نشر پ
سی دی ازمون های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل نشر پردازش گران
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
سی دی اسناد حقوق بین الملل عدالت جویای
سی دی اسناد حقوق بین الملل عدالت جویای
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

سی دی امور حسبی سیفی راد
سی دی امور حسبی سیفی راد
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
سی دی ایین دادرسی مدنی 1 عدالت جویای
سی دی ایین دادرسی مدنی 1 عدالت جویای
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

سی دی ایین دادرسی مدنی سیفی راد
سی دی ایین دادرسی مدنی سیفی راد
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
سی دی ایین دادرسی کیفری 1 عدالت جویای
سی دی ایین دادرسی کیفری 1 عدالت جویای
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

سی دی ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا عدالت جویای
سی دی ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا عدالت جویای
قيمت اين محصول: 16,000 ریال
سی دی بانک اطلاعات آراء دادگاهها و نظرات
سی دی بانک اطلاعات آراء دادگاهها و نظرات
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

سی دی بانک اطلاعات قوانین کشور ، مکرم
سی دی بانک اطلاعات قوانین کشور ، مکرم
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
سی دی بانک اطلاعات مقالات حقوقی
سی دی بانک اطلاعات مقالات حقوقی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

سی دی تجارت سیفی راد
سی دی تجارت سیفی راد
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
سی دی تدریس حقوق اداری 1 و 2 عدالت جویا
سی دی تدریس حقوق اداری 1 و 2 عدالت جویا
قيمت اين محصول: 37,000 ریال

سی دی ثبت اسناد و املاک سیفی راد
سی دی ثبت اسناد و املاک سیفی راد
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
سی دی خانواده 1 خواستگاری و نامزدی محمدرضا فولادی
سی دی خانواده 1 خواستگاری و نامزدی محمدرضا فولادی
قيمت اين محصول: 145,000 ریال

سی دی خانواده 2 صيغه يا ازدواج موقت محمدرضا فولادی
سی دی خانواده 2 صيغه يا ازدواج موقت محمدرضا فولادی
قيمت اين محصول: 145,000 ریال
سی دی خانواده 5 مهريه محمدرضا فولادی
سی دی خانواده 5 مهريه محمدرضا فولادی
قيمت اين محصول: 145,000 ریال

سی دی خانواده 6 نفقه محمدرضا فولادی
سی دی خانواده 6 نفقه محمدرضا فولادی
قيمت اين محصول: 145,000 ریال
سی دی خانواده 7 طلاق محمدرضا فولادی
سی دی خانواده 7 طلاق محمدرضا فولادی
قيمت اين محصول: 145,000 ریال

سی دی خانواده 8 حضانت و نگهداری اطفال محمدرضا فولادی
سی دی خانواده 8 حضانت و نگهداری اطفال محمدرضا فولادی
قيمت اين محصول: 145,000 ریال
سی دی راهنمای ثبت و حمایت از حقوق مالکیت فکری جلائیان
سی دی راهنمای ثبت و حمایت از حقوق مالکیت فکری جلائیان
قيمت اين محصول: 54,000 ریال

سی دی راهنمای حقوق مدیران (شرکتهای سهامی خاص) سیفی راد
سی دی راهنمای حقوق مدیران (شرکتهای سهامی خاص) سیفی راد
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
سی دی راهنمای حقوقی مدیران
سی دی راهنمای حقوقی مدیران
قيمت اين محصول: 54,000 ریال

سی دی راهنمای حقوقی مدیران (ثبت و حمایت از حقوق مالکیت فکری) سیف
سی دی راهنمای حقوقی مدیران (ثبت و حمایت از حقوق مالکیت فکری) سیفی راد
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
سی دی روابط موجر و مستاجر و تملک اپارتمانها 2 عدالت جويای
سی دی روابط موجر و مستاجر و تملک اپارتمانها 2 عدالت جويای
قيمت اين محصول: 33,000 ریال

سی دی قانون اجرای احکام مدنی و کیفری 2 عدالت جویای
سی دی قانون اجرای احکام مدنی و کیفری 2 عدالت جویای
قيمت اين محصول: 37,000 ریال
سی دی قانون احیای دادسراها 1 عدالت جویای
سی دی قانون احیای دادسراها 1 عدالت جویای
قيمت اين محصول: 10,000 ریال

سی دی قانون اساسی 1 عدالت جویای
سی دی قانون اساسی 1 عدالت جویای
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
سی دی قانون اساسی سیفی راد
سی دی قانون اساسی سیفی راد
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

سی دی قانون امور حسبی 2 عدالت جویای
سی دی قانون امور حسبی 2 عدالت جویای
قيمت اين محصول: 33,000 ریال
سی دی قانون تجارت 2 عدالت جویای
سی دی قانون تجارت 2 عدالت جویای
قيمت اين محصول: 42,000 ریال

سی دی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب احیا دادسرا سیفی راد
سی دی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب احیا دادسرا سیفی راد
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
سی دی قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب عدالت جویای قم
سی دی قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب عدالت جویای قم
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

سی دی قانون ثبت 2 عدالت جویای
سی دی قانون ثبت 2 عدالت جویای
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
سی دی قانون خانواده ازدواج وطلاق عدالت جویای
سی دی قانون خانواده ازدواج وطلاق عدالت جویای
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

سی دی قانون روابط موجر و مستاجر و تملک اپارتمان ها عدالت جویای
سی دی قانون روابط موجر و مستاجر و تملک اپارتمان ها عدالت جویای
قيمت اين محصول: 23,000 ریال
سی دی قانون مجازات اسلامی 2 عدالت جویای
سی دی قانون مجازات اسلامی 2 عدالت جویای
قيمت اين محصول: 42,000 ریال

سی دی قانون مدنی 2عدالت جویای
سی دی قانون مدنی 2عدالت جویای
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
سی دی قانون کار 1 عدالت جویای
سی دی قانون کار 1 عدالت جویای
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

سی دی قانون کار سیفی راد
سی دی قانون کار سیفی راد
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
سی دی قوانین موجر و مستاجر سیفی راد
سی دی قوانین موجر و مستاجر سیفی راد
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

سی دی قوانین کاربردی همراه مجد
سی دی قوانین کاربردی همراه مجد
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
سی دی لغت نامه دهخدا
سی دی لغت نامه دهخدا
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

سی دی لوح قوانین و مقررات کشور سلطانمحمدی
سی دی لوح قوانین و مقررات کشور سلطانمحمدی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
سی دی مجموعه قوانین اداری و استخدامی
سی دی مجموعه قوانین اداری و استخدامی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

سی دی مجموعه قوانین خانواده و ازدواج و طلاق 2 عدالت جویای
سی دی مجموعه قوانین خانواده و ازدواج و طلاق 2 عدالت جویای
قيمت اين محصول: 370,000 ریال
سی دی مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ابن علی
سی دی مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ابن علی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

سی دی مجموعه نرم افزاری وکیل یار جزایی قانون مجازات اسلامی توسکا
سی دی مجموعه نرم افزاری وکیل یار جزایی قانون مجازات اسلامی توسکا
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
سی دی مجموعه نرم افزاری وکیل یار حقوقی قانون مدنی توسکا
سی دی مجموعه نرم افزاری وکیل یار حقوقی قانون مدنی توسکا
قيمت اين محصول: 300,000 ریال

سی دی منشور جهانی حقوق بشر عدالت جویای
سی دی منشور جهانی حقوق بشر عدالت جویای
قيمت اين محصول: 33,000 ریال
سی دی نرم افزار آراء جزایی
سی دی نرم افزار آراء جزایی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

سی دی نرم افزار آراء حقوقی
سی دی نرم افزار آراء حقوقی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
سی دی نرم افزار ثبت شرکتها وحید ( فومشی )
سی دی نرم افزار ثبت شرکتها وحید ( فومشی )
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

سی دی نرم افزار حسابگردادپرداز
سی دی نرم افزار حسابگردادپرداز
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
سی دی نرم افزار همراه وکیل
سی دی نرم افزار همراه وکیل
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

سی دی نرم افزار وحید(ترکه و ارث)فومشی
سی دی نرم افزار وحید(ترکه و ارث)فومشی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
سی دی نرم افزار کتاب الکترونیک نگارش حقوقی وحید ( فومشی )
سی دی نرم افزار کتاب الکترونیک نگارش حقوقی وحید ( فومشی )
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

سی دی نرم افزارمحاسبات حقوقی یاری
سی دی نرم افزارمحاسبات حقوقی یاری
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
لوح بانک مقالات حقوقی سلطان محمدی
لوح بانک مقالات حقوقی سلطان محمدی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

مجموعه نرم افزارهای ثبتی و قضایی مبین
مجموعه نرم افزارهای ثبتی و قضایی مبین
قيمت اين محصول: 155,000 ریال
معرفی سایتهای حقوقی ایران و جهان ، سید حسن رحیمی مقدم
معرفی سایتهای حقوقی ایران و جهان ، سید حسن رحیمی مقدم
قيمت اين محصول: 27,000 ریال

نرم افزار آموزشی تجارت 2 شرکت های تجاری ،دکتر علیرضا حسنی
نرم افزار آموزشی تجارت 2 شرکت های تجاری ،دکتر علیرضا حسنی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
نرم افزار جامع دیات یاری
نرم افزار جامع دیات یاری
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

نرم افزار جامعه ارث یاری
نرم افزار جامعه ارث یاری
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
نرم افزار حق الوکاله و هزینه های دادرسی ، کرم حسین یاری
نرم افزار حق الوکاله و هزینه های دادرسی ، کرم حسین یاری
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

نرم افزار صداي قانون (مجازات) ريحان صفت
نرم افزار صداي قانون (مجازات) ريحان صفت
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
نرم افزار قرارداد صورتی
نرم افزار قرارداد صورتی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

نرم افزار نحوه عملی تنظیم و نگارش حقوقی و کیفری ، فومشی
نرم افزار نحوه عملی تنظیم و نگارش حقوقی و کیفری ، فومشی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
کتاب الکترونیک رسیدگی به قولنامه (فومشی)
کتاب الکترونیک رسیدگی به قولنامه (فومشی)
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

کتاب الکترونیک نگارش کیفری
کتاب الکترونیک نگارش کیفری
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

  • «« شروع
  • « قبل
  • 1
  • بعد »
  • پایان »»


نمایش #  
نتایج 1 - 89 از 89

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی