آئین نگارشهای حقوقی

    نمایش #  

نتایج 1 - 100 از 167
(نگارش 2) نحوه تنظیم شکوائیه غیرتمند
(نگارش 2) نحوه تنظیم شکوائیه غیرتمند
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
آئین نگارش حقوقی ،محمدرضا خسروی
متفرقه حقوقی ، آئین نگارش حقوقی ، محمدرضا خسروی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

آئین نگارش حقوقی و کلیات عملی ،بهمن کشاورز علم حقوق
آئین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق ، بهمن کشاورز
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
آنچه یک وکیل جوان باید بداند ، الهام مرادیان
آنچه یک وکیل جوان باید بداند ، الهام مرادیان
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

آيين نگارش دادخواستها و لوايح تخصصي مدرن(شکوائيه،دفاعيه، نظريه کارشناسي و...( بشيري و همکاران
آيين نگارش دادخواستها و لوايح تخصصي مدرن(شکوائيه،دفاعيه، نظريه کارشناسي و...( بشيري و همکاران
قيمت اين محصول: 400,000 ریال
آيين نگارش دادخواستها و لوايح تخصصی مدرن (دعاوی اسناد تجاری) عباس بشیری- دکتر جهانبخش سالاریان و....
آيين نگارش دادخواستها و لوايح تخصصی مدرن (دعاوی اسناد تجاری) عباس بشیری- دکتر جهانبخش سالاریان و....
قيمت اين محصول: 230,000 ریال

آيين نگارش دادخواستها و لوايح تخصصی مدرن (دعاوی ثبت املاک و اسناد و شرکتهاو...) عباس بشیری- عبدالرحمن رسولی آستانی و....
آيين نگارش دادخواستها و لوايح تخصصی مدرن (دعاوی ثبت املاک و اسناد و شرکتهاو...) عباس بشیری- عبدالرحمن رسولی آستانی و....
قيمت اين محصول: 260,000 ریال
آيين نگارش دادخواستها و لوايح تخصصی مدرن (قراردادها، اجاره، آپارتمان)عباس بشیری- عبدالرحمن رسولی آستانی و....
آيين نگارش دادخواستها و لوايح تخصصی مدرن (قراردادها، اجاره، آپارتمان)عباس بشیری- عبدالرحمن رسولی آستانی و....
قيمت اين محصول: 230,000 ریال

آيين نگارش مقالات علمی دکتر علي حسنی- رضا خالصی
آيين نگارش مقالات علمی دکتر علي حسنی- رضا خالصی
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
آیین طرح دعاوی و نگارش حقوقی ، علیرضا میرزایی
آیین طرح دعاوی و نگارش حقوقی ، علیرضا میرزایی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

آیین نگارش آراء قضائی ،دکتر محمد صالحی راد
آیین نگارش آراء قضائی ، دکتر محمد صالحی راد
قيمت اين محصول: 125,000 ریال
آیین نگارش جزایی و نگارش احکام جزایی 1 ج 2 اخترنیا
آیین نگارش جزایی و نگارش احکام جزایی 1 ج 2 اخترنیا
قيمت اين محصول: 900,000 ریال

آیین نگارش حقوقی در نظام قضایی ایران ،باختر و رئیسی
آیین نگارش حقوقی در نظام قضایی ایران ، سیداحمد باختر ـ مسعود رئیسی
قيمت اين محصول: 700,000 ریال
آیین نگارش دعاوی خانوادگی در نظام قضایی ایران ، باختر
آیین نگارش دعاوی خانوادگی در نظام قضایی ایران ، باختر
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

اصول تنظیم قراردادهای پیمانکاری ،منصور اباذری فومشی
اصول تنظیم قراردادهای پیمانکاری ، منصور اباذری فومشی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
اصول تنظیم و رسیدگی اظهار نامه مالیاتی و ارزش افزوده شرکت ها شعب
اصول تنظیم و رسیدگی اظهار نامه مالیاتی و ارزش افزوده شرکت ها شعبانی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

اصول تنظیم و رسیدگی اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل ،پیمان شعبانی
اصول تنظیم و رسیدگی اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل ، پیمان شعبانی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
اصول و قواعد ترجمه متون حقوقی ،دکتر حسن خسروی
اصول و قواعد ترجمه متون حقوقی ، دکتر حسن خسروی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

اصول و قواعد حاکم بر دفاع در امور کیفری (مرکز مشاوران)
اصول و قواعد حاکم بر دفاع در امور کیفری (مرکز مشاوران)
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
اصول وروش ترجمه ملانظر
اصول وروش ترجمه ملانظر
قيمت اين محصول: 14,000 ریال

اصول پژوهش و آیین نگارش در علم حقوق ،ابوذر قبادی
اصول پژوهش و آیین نگارش در علم حقوق ،ابوذر قبادی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
اظهارنامه ها و دادخواستهای حقوقی خانوادگی پشت دربندی
اظهارنامه ها و دادخواستهای حقوقی خانوادگی پشت دربندی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

اموزش نگارش حقوقی مبایعه نامه قولنامه در معاملات املاک یوسفی
اموزش نگارش حقوقی مبایعه نامه قولنامه در معاملات املاک یوسفی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
انواع مبایعه نامه همراه با قرارداد پیش فروش آپارتمان فومشی
انواع مبایعه نامه همراه با قرارداد پیش فروش آپارتمان فومشی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

ایین رسیدگی به در خواست ترکه و مطالبه سهم الارث قربانیان
ایین رسیدگی به در خواست ترکه و مطالبه سهم الارث قربانیان
قيمت اين محصول: 57,000 ریال
ایین رسیدگی به دعاوی چک سلطانی - باریکانی
ایین رسیدگی به دعاوی چک سلطانی - باریکانی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

ایین نگارش حقوقی احکام حقوقی 1 اختر نیا
ایین نگارش حقوقی احکام حقوقی 1 اختر نیا
قيمت اين محصول: 1,100,000 ریال
ایین نگارش مکاتبات اداری کاظم امینی
ایین نگارش مکاتبات اداری کاظم امینی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

بایسته های نگارش حقوقی و قضایی نوبخت
بایسته های نگارش حقوقی و قضایی نوبخت
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
تامین خواسته ،مهدی شریفی- مسعود انوشه پور
تامین خواسته ،مهدی شریفی- مسعود انوشه پور
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

تنظیم و نگارش انواع قرارداد فومشی
تنظیم و نگارش انواع قرارداد فومشی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
تنظیم و نگارش حقوقی اظهارنامه در معاملات املاک یوسفی
تنظیم و نگارش حقوقی اظهارنامه در معاملات املاک یوسفی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

حقوق تجارت (نحوه رسیدگی به دعاوی تجاری) ،منصور اباذری فومشی
حقوق تجارت (نحوه رسیدگی به دعاوی تجاری) ، منصور اباذری فومشی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
حکم غیابی و نحوه اعتراض به آن در مقررات و رویه قضایی بشیری
حکم غیابی و نحوه اعتراض به آن در مقررات و رویه قضایی بشیری
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

در امور کیفری چگونه شکایت کنیم ؟ ( چگونه دفاع کنیم ؟ ) ایران زاد
در امور کیفری چگونه شکایت کنیم ؟ ( چگونه دفاع کنیم ؟ ) ایران زاده
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
55,250 ریال
تخفيف: 15.00%
درخواستهای قانونی از محاکم کاربردی (باختر)
درخواستهای قانونی از محاکم کاربردی (باختر)
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

دعاوی تصرف طیرانیان
دعاوی تصرف طیرانیان
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
دفاتر قانونی و اظهار نامه مالیاتی شرکت خدماتی شعبانی
دفاتر قانونی و اظهار نامه مالیاتی شرکت خدماتی شعبانی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی شرکت بازرگانی شعبانی
دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی شرکت بازرگانی شعبانی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
دوره پیشرفته نگارش انواع دادخواست حقوقی اخترنیا
دوره پیشرفته نگارش انواع دادخواست حقوقی اخترنیا
قيمت اين محصول: 147,000 ریال

راه و چاه قرارداد نويسي زهرا زماني- محمدحسين کارخيران
راه و چاه قرارداد نويسي زهرا زماني- محمدحسين کارخيران
قيمت اين محصول: 108,000 ریال
راهنماي تنظيم شکوائيه هاي کيفري اخلاقي اداک
راهنماي تنظيم شکوائيه هاي کيفري اخلاقي اداک
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

راهنمای تنظيم دادخواست (علمی- کاربردی)- ابراهيم مشعوف- مسلم قزل بيگلو
راهنمای تنظيم دادخواست (علمی- کاربردی)- ابراهيم مشعوف- مسلم قزل بيگلو
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
170,000 ریال
تخفيف: 15.00%
راهنمای تنظیم دادخواست های حقوقی ،غلامرضا اخلاقی
راهنمای تنظیم دادخواست های حقوقی ، غلامرضا اخلاقی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال

راهنمای تنظیم شکوائیه های کیفری ،اخلاقی
راهنمای تنظیم شکوائیه های کیفری ، اخلاقی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
راهنمای جامع آیین نگارش احکام جزایی (1) جلد 2 ،اخترنیا
راهنمای جامع آیین نگارش احکام جزایی (1) جلد 2 ،اخترنیا
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

راهنمای جامع آیین نگارش احکام جزایی (2) جلد 3 ،اخترنیا
راهنمای جامع آیین نگارش احکام جزایی (2) جلد 3 ،اخترنیا
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
راهنمای جامع ایین نگارش ثبتی/کارشناسی/اداری 5 اختر نیا
راهنمای جامع ایین نگارش ثبتی/کارشناسی/اداری 5 اختر نیا
قيمت اين محصول: 700,000 ریال

راهنمای جامع عملیات املاک ، مجتبی شهبازی
راهنمای جامع عملیات املاک ، مجتبی شهبازی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
29,750 ریال
تخفيف: 15.00%
راهنمای دعاوی خانوادگی مهریه موسوی مقدم
راهنمای دعاوی خانوادگی مهریه موسوی مقدم
قيمت اين محصول: 7,000 ریال

راهنمای دعاوی خانوادگی نکاح موسوی مقدم
راهنمای دعاوی خانوادگی نکاح موسوی مقدم
قيمت اين محصول: 7,000 ریال
راهنمای طرح دعاوی خانوادگی ساسان نژاد
راهنمای طرح دعاوی خانوادگی ساسان نژاد
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

راهنمای طرح دعاوی شوراهای حل اختلاف باختر- رئیسی
راهنمای طرح دعاوی شوراهای حل اختلاف باختر- رئیسی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
راهنمای طرح دعاوی شورهای حل اختلاف باختر
راهنمای طرح دعاوی شورهای حل اختلاف باختر
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

راهنمای طرح و پیگیری دعاوی ابراهیمی
راهنمای طرح و پیگیری دعاوی ابراهیمی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
راهنمای عملی تنظیم دادخواست و شکوائیه مسلم قزل بیگلو
راهنمای عملی تنظیم دادخواست و شکوائیه مسلم قزل بیگلو
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

راهنمای عملی تنظیم دادخواستهای حقوقی و کیفری قزل بیگلو
راهنمای عملی تنظیم دادخواستهای حقوقی و کیفری قزل بیگلو
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
راهنمای عملی تنظیم قراردادها مسلم قزل بیگلو
راهنمای عملی تنظیم قراردادها مسلم قزل بیگلو
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

راهنمای عملی روش هاوفرایندهای عملیات ثبتی املاک قزل بیگلو
راهنمای عملی روش هاوفرایندهای عملیات ثبتی املاک قزل بیگلو
قيمت اين محصول: 115,000 ریال
راهنمای نگارش انواع اظهارنامه- شکوائیه کاربردی اخترنیا
راهنمای نگارش انواع اظهارنامه- شکوائیه کاربردی اخترنیا1
قيمت اين محصول: 115,000 ریال

راهنمای نگارش ثبتی (1) ثبت اسناد و املاک اخترنیا
راهنمای نگارش ثبتی (1) ثبت اسناد و املاک اخترنیا
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
راهنمای نگارش ثبتی (2) ثبت احوال اخترنیا
راهنمای نگارش ثبتی (2) ثبت احوال اخترنیا
قيمت اين محصول: 230,000 ریال

راهنمای نگارش حقوقی ،نورمحمد صبری
راهنمای نگارش حقوقی ، نورمحمد صبری
قيمت اين محصول: 900,000 ریال
راهنمای نگارش حقوقی تجدیدنظر خواهی از احکام قطعیت یافته اخترنیا
راهنمای نگارش حقوقی تجدیدنظر خواهی از احکام قطعیت یافته اخترنیا
قيمت اين محصول: 260,000 ریال

راهنمای نگارش حقوقی فومشی
راهنمای نگارش حقوقی فومشی
قيمت اين محصول: 500,000 ریال
راهنمای نگارش روابط موجر و مستأجر اخترنیا
راهنمای نگارش روابط موجر و مستأجر اخترنیا
قيمت اين محصول: 300,000 ریال

راهنمای نگارش قرارداد در ورزش شعبانی مقدم- یوسفی
راهنمای نگارش قرارداد در ورزش شعبانی مقدم- یوسفی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
راهنمای نگارش قراردادهای خصوصی اخترنیا
راهنمای نگارش قراردادهای خصوصی اخترنیا
قيمت اين محصول: 270,000 ریال

راهنمای نگارش کیفری ،منصور اباذری فومشی
راهنمای نگارش کیفری ، منصور اباذری فومشی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
راهنمای کاربردی تنظیم قرارداد جوینت ونچر شرکتی رحمانی
راهنمای کاربردی تنظیم قرارداد جوینت ونچر شرکتی رحمانی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

راهنمای کاربردی تنظیم قرارداد جوینت ونچر غیر شرکتی رحمانی
راهنمای کاربردی تنظیم قرارداد جوینت ونچر غیر شرکتی رحمانی
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
راهنمای کاربردی تنظیم قرارداد کنرسرسیوم ،تهمینه رحمانی
راهنمای کاربردی تنظیم قرارداد کنرسرسیوم ، تهمینه رحمانی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

رسیدگی به دعاوی قولنامه و مبایعه نامه در محاکم قضایی ،اباذر فومش
نحوه رسیدگی به دعاوی قولنامه و مبایعه نامه در محاکم قضایی ، منصور اباذر فومشی
قيمت اين محصول: 38,000 ریال
رسیدگی شکایات و دعاوی در شوراهای حل اختلاف،اباذر فومشی
نحوه عملی رسیدگی شکایات و دعاوی در شوراهای حل اختلاف ، منصور اباذر فومشی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

روش رسیدگی عملی به پرونده ها در شعب سازمان تعزیرات حکومتی،یعقوبی
روش رسیدگی عملی به پرونده ها در شعب سازمان تعزیرات حکومتی ،یعقوبی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
روشهای تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی شرکتهای پیمانکاری،
روشهای تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی شرکتهای پیمانکاری، پیمانکاری، بازرگانی، تولیدی، خدماتی، شعبانی
قيمت اين محصول: 170,000 ریال

سی دی جزا و جرم شناسی مجد
سی دی جزا و جرم شناسی مجد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
شیوه های عملی تحریر درخواستهای قضایی و ثبتی زینالی
شیوه های عملی تحریر درخواستهای قضایی و ثبتی زینالی
قيمت اين محصول: 105,000 ریال

شیوه های عملی تنظیم دادخواست و اظهارنامه توحید زینالی
شیوه های عملی تنظیم دادخواست و اظهارنامه توحید زینالی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت
شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت زینالی جنگل
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

شیوه های عملی طرح چک دعاوی (زینالی-رئیسی)
شیوه های عملی طرح چک دعاوی (زینالی-رئیسی)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
شیوه های عملی وصول خسارت در دعاوی بیمه زینالی- کامکار
شیوه های عملی وصول خسارت در دعاوی بیمه زینالی- کامکار
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

شیوه های عملی وصول چک از طریق مراجع قضایی اجرای ثبت (زینالی)
شیوه های عملی وصول چک از طریق مراجع قضایی اجرای ثبت (زینالی)
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
طرح پژوهشی و کاربردی فن دفاع حقوقی و وکالت در دعاوی مدنی (مرکز م
طرح پژوهشی و کاربردی فن دفاع حقوقی و وکالت در دعاوی مدنی (مرکز مشاوران)
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

فن وکالت علی اکبر ریاضی
فن وکالت علی اکبر ریاضی
قيمت اين محصول: 430,000 ریال
مبانی نظری و عملی قولنامه اشراقی
مبانی نظری و عملی قولنامه اشراقی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

مجموعه اظهار نامه های کاربردی ،سلطانی
مجموعه اظهار نامه های کاربردی ،سلطانی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
مجموعه دادخواستهای حقوقی ،باریکانی
مجموعه دادخواستهای حقوقی ، امیررضا سادات باریکانی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

مجموعه شکایت های کاربردی ،شهرام سلطانی _ امیررضا سادات باریکانی
مجموعه شکایت های کاربردی ، شهرام سلطانی _ امیررضا سادات باریکانی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
مجموعه لوایح و درخواستهای حقوقی و کیفری ،باریکانی _ شهرام سلطانی
مجموعه لوایح و درخواستهای حقوقی و کیفری ، امیررضا سادات باریکانی _ شهرام سلطانی
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

مهارت تنظیم قرارداد حقوقی مبایعه نامه در معاملات املاک یوسفی
مهارت تنظیم قرارداد حقوقی مبایعه نامه در معاملات املاک یوسفی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
مهارت تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان در معاملات املاک ،یوسفی
مهارت تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان در معاملات املاک ،یوسفی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

مهارتهای اساسی مشاوره شهبازی- کوچکی- نعمتی کوری
مهارتهای اساسی مشاوره شهبازی- کوچکی- نعمتی کوری
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
نحوه تنظیم در رسیدگی اظهار نامه مالیات بر ارث ،شعبانی
نحوه تنظیم در رسیدگی اظهار نامه مالیات بر ارث ، شعبانی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

نحوه تنظیم لوایح حقوقی و کیفری ، ابوالفضل باغبانی غیرتمند
نحوه تنظیم لوایح حقوقی و کیفری ، ابوالفضل باغبانی غیرتمند
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
نحوه تنظیم و رسیدگی اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک ،شعبانی
نحوه تنظیم و رسیدگی اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک ،شعبانی
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

نحوه تنظیم و نگارش انواع اجاره نامه ،اباذری فومشی
نحوه تنظیم و نگارش انواع اجاره نامه ، منصور اباذری فومشی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص احتشام
نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص احتشام
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

نحوه رسیدگی به تقاضای افراز مشاع قربانیان
نحوه رسیدگی به تقاضای افراز مشاع قربانیان
قيمت اين محصول: 84,000 ریال
نحوه رسیدگی به جرائم در دادسرا و دادگاههای دادگستری، یعقوبی
نحوه رسیدگی به جرائم در دادسرا و دادگاههای دادگستری، عبدالهاشم یعقوبی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
نمایش #  
نتایج 1 - 100 از 167

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی