متون حقوقی (زبان خارجه)

    نمایش #  

نتایج 101 - 200 از 201
حقوق به زبان ساده ،ساعد
حقوق به زبان ساده ،ساعد
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
حقوق جزا ( criminal law ) ، امیر سماواتی پیروز
حقوق جزا ( criminal law ) ، امیر سماواتی پیروز
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

حقوق جزای انگلستان (شرح و ترجمه تفصیلی از کتاب law texts )،ترابی
حقوق جزای انگلستان (شرح و ترجمه تفصیلی از کتاب law texts )،ترابی
قيمت اين محصول: 43,000 ریال
حقوق قرارداد انگلستان ترابی
حقوق قرارداد انگلستان ترابی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

خودآموز و راهنمای متون حقوقی طرح نوین
خودآموز و راهنمای متون حقوقی طرح نوین
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
درسنامه متون حقوقی به زبان انگلیسی حقیقت
درسنامه متون حقوقی به زبان انگلیسی حقیقت
قيمت اين محصول: 210,000 ریال

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق متون حقوقی 2 حقوق جزا
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق متون حقوقی 2 حقوق جزا
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
راهنمای تنظیم قراردادها به زبان انگلیسی رحمت
راهنمای تنظیم قراردادها به زبان انگلیسی رحمت
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

راهنمای کامل LAW TEXT ، بدیع مرادی
راهنمای کامل LAW TEXT ، بدیع مرادی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق بین الملل صدیقی
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق بین الملل صدیقی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق متون حقوقی 1 حقوق (بدیع مرادی)
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق متون حقوقی 1 حقوق قراردادها(بدیع مرادی)
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
110,500 ریال
تخفيف: 15.00%
زبان تخصصی انگلیسی حقوق جزا و جرم شناسی ،عباس نظیفی
زبان تخصصی انگلیسی حقوق جزا و جرم شناسی ،عباس نظیفی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

زبان عمومي و تخصصي حقوق ارشد حميد قهرماني
زبان عمومي و تخصصي حقوق ارشد حميد قهرماني
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
ساده ساز متون حقوقی ،سید مهدی موسوی
ساده ساز متون حقوقی ،سید مهدی موسوی
قيمت اين محصول: 330,000 ریال

فرهنگ BLACKS LAW گانر
فرهنگ BLACKS LAW گانر
قيمت اين محصول: 1,000,000 ریال
فرهنگ حقوقی سه زبانه (انگیسی-فرانسه-فارسی)طلوع (معین)
فرهنگ حقوقی سه زبانه (انگیسی-فرانسه-فارسی)طلوع (معین)
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

فرهنگ واژگان کلیدی متون حقوقی (رمضانی)
فرهنگ واژگان کلیدی متون حقوقی (رمضانی)
قيمت اين محصول: 170,000 ریال
قاانون اساسی فرانسه نگاه بینه
قاانون اساسی فرانسه نگاه بینه
قيمت اين محصول: 15,000 ریال

قانون اساسی اسپانیا نگاه بینه
قانون اساسی اسپانیا نگاه بینه
قيمت اين محصول: 31,000 ریال
قانون اساسی الجزایر ریاست جمهوری
قانون اساسی الجزایر ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 5,000 ریال

قانون اساسی الجزایر نگاه بینه
قانون اساسی الجزایر نگاه بینه
قيمت اين محصول: 12,000 ریال
قانون اساسی المان نگاه بینه
قانون اساسی المان نگاه بینه
قيمت اين محصول: 15,000 ریال

قانون اساسی اندونزی نگاه بینه
قانون اساسی اندونزی نگاه بینه
قيمت اين محصول: 2,000 ریال
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بینه
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بینه
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

قانون اساسی ایالات متحده امریکا نگاه بینه
قانون اساسی ایالات متحده امریکا نگاه بینه
قيمت اين محصول: 12,000 ریال
قانون اساسی ایتالیا ریاست جمهوری
قانون اساسی ایتالیا ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 5,000 ریال

قانون اساسی ایتالیا نگاه بینه
قانون اساسی ایتالیا نگاه بینه
قيمت اين محصول: 21,000 ریال
قانون اساسی بلژیک ریاست جمهوری
قانون اساسی بلژیک ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 9,000 ریال

قانون اساسی تاجیکستان ، خسروی
قانون اساسی تاجیکستان ، خسروی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
قانون اساسی تاجیکستان نگاه بینه
قانون اساسی تاجیکستان نگاه بینه
قيمت اين محصول: 8,000 ریال

قانون اساسی ترکیه بهزادی
قانون اساسی ترکیه بهزادی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
قانون اساسی ترکیه محمودی-مسعودی نیا
قانون اساسی ترکیه محمودی-مسعودی نیا
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
55,250 ریال
تخفيف: 15.00%

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاه بینه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاه بینه
قيمت اين محصول: 22,000 ریال
قانون اساسی رومانی نگاه بینه
قانون اساسی رومانی نگاه بینه
قيمت اين محصول: 18,500 ریال

قانون اساسی سه زبانه (نوش ابادی)
قانون اساسی سه زبانه (نوش ابادی)
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
قانون اساسی سوئیس نگاه بینه
قانون اساسی سوئیس نگاه بینه
قيمت اين محصول: 24,000 ریال

قانون اساسی سوریه نگاه بینه
قانون اساسی سوریه نگاه بینه
قيمت اين محصول: 15,000 ریال
قانون اساسی سوییس ریاست جمهوری
قانون اساسی سوییس ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 24,000 ریال

قانون اساسی عراق نگاه بینه
قانون اساسی عراق نگاه بینه
قيمت اين محصول: 12,500 ریال
قانون اساسی فرانسه بینه
قانون اساسی فرانسه بینه
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

قانون اساسی فنلاند نگاه بینه
قانون اساسی فنلاند نگاه بینه
قيمت اين محصول: 7,000 ریال
قانون اساسی لبنان ریاست جمهوری
قانون اساسی لبنان ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 7,500 ریال

قانون اساسی لبنان نگاه بینه
قانون اساسی لبنان نگاه بینه
قيمت اين محصول: 16,500 ریال
قانون اساسی مراکش ریاست جمهوری
قانون اساسی مراکش ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 2,200 ریال

قانون اساسی مراکش نگاه بینه
قانون اساسی مراکش نگاه بینه
قيمت اين محصول: 12,000 ریال
قانون اساسی مصر نگاه بینه
قانون اساسی مصر نگاه بینه
قيمت اين محصول: 3,000 ریال

قانون اساسی کانادا بینه
قانون اساسی کانادا بینه
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
قانون اساسی کره جنوبی ریاست جمهوری
قانون اساسی کره جنوبی ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 2,800 ریال

قانون اساسی کره نگاه بینه
قانون اساسی کره نگاه بینه
قيمت اين محصول: 11,000 ریال
قانون اساسی کرواسی نگاه بینه
قانون اساسی کرواسی نگاه بینه
قيمت اين محصول: 6,000 ریال

قانون جزای چین ،دکتر محمد حسن حجاریان
قانون جزای جمهوری خلق چین ، دکتر محمد حسن حجاریان
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
قانون مجازات آلمان ،اصلی عباسی
قانون مجازات آلمان ، اصلی عباسی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

قانون مدنی انگلیسی فارسی بدریان
قانون مدنی انگلیسی فارسی بدریان
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
قانون مدنی فرانسه ، علی نوری
قانون مدنی فرانسه ، علی نوری
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

قانون مدنی مصر نوری
قانون مدنی مصر نوری
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
قانون مدنی و تجارت فرانسه نوری
قانون مدنی و تجارت فرانسه نوری
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

قانون مدنی و تجارتی ترجمه فرانسه محمد مهدی منتظری
قانون مدنی و تجارتی ترجمه فرانسه محمد مهدی منتظری
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
قانون مدنی ژاپن ،نوری
قانون مدنی ژاپن ، نوری
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

متون آيين دادرسی کيفری به زبان فرانسه معينیان
متون آيين دادرسی کيفری به زبان فرانسه معينیان
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
متون تخصصی حقوقی ، زارع تیموری
متون تخصصی حقوقی ، زارع تیموری
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

متون حقوقی 1 ، صانعی پور
متون حقوقی 1 ، صانعی پور
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
متون حقوقی 1 حقوق قرارداد انگلستان ترابی
متون حقوقی 1 حقوق قرارداد انگلستان ترابی
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

متون حقوقی 1 قراردادها ،عبدالحسین شیروی
متون حقوقی 1 قراردادها ،عبدالحسین شیروی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
متون حقوقی 1 و 2 ،محمد علی صلح چیAn Intoduction to law
متون حقوقی انگلیسی ،متون دانشگاهی (مقدمه علم حقوق) ، محمد علی صلح چی
قيمت اين محصول: 215,000 ریال

متون حقوقی 1و2ضیایی
متون حقوقی 1و2ضیایی
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
متون حقوقی 2 حقوق جزا ،عبدالحسین شیروی
متون حقوقی 2 حقوق جزا ،عبدالحسین شیروی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

متون حقوقی 2 حقوق جزای انگلستان ترابی
متون حقوقی 2 حقوق جزای انگلستان ترابی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
متون حقوقی 2 صانعی پور
متون حقوقی 2 صانعی پور
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

متون حقوقی law texts رجبی- ساعد
متون حقوقی law texts رجبی- ساعد
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
متون حقوقی انگلیسی- اندرز
متون حقوقی انگلیسی- اندرز
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

متون حقوقی به زبان انگلیسی (سنجش و دانش)
متون حقوقی به زبان انگلیسی (سنجش و دانش)
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
متون حقوقی تطبيقی دکتر محمدرضا عزيزاللهی کرمانی
متون حقوقی تطبيقی دکتر محمدرضا عزيزاللهی کرمانی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

متون حقوقی جزایی - حقوق کیفری انگلستان - شعبانی
متون حقوقی جزایی - حقوق کیفری انگلستان - شعبانی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
متون سیاسی (انگلیسی)، دكتر حسین دهشیار
متون سیاسی (انگلیسی)، دهشیار
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

مجموعه مقالات حقوق بشر و محیط زیست (انگلیسی) دانشگاه شهید بهشتی
مجموعه مقالات حقوق بشر و محیط زیست (انگلیسی) دانشگاه شهید بهشتی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
مجموعه مقالات همایش بین المللی بشر دوستانه عرفی انگلیسی مجد
مجموعه مقالات همایش بین المللی بشر دوستانه عرفی انگلیسی مجد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

مجموعه مقالات همایش حقوق بین المللی بشر دوستانه عرفی (فارسی)
مجموعه مقالات همایش حقوق بین المللی بشر دوستانه عرفی (فارسی)
قيمت اين محصول: 170,000 ریال
محمود عرفانی،Introduction to business law in Iran
Introduction to business law in Iran ، محمود عرفانی
قيمت اين محصول: 15,000 ریال

مختصر حقوق متون حقوقی برایب دانشجویان حقوق نژندی منش
مختصر حقوق متون حقوقی برایب دانشجویان حقوق نژندی منش
قيمت اين محصول: 77,000 ریال
مروری بر حقوق جزای انگلستان صادقی
مروری بر حقوق جزای انگلستان صادقی
قيمت اين محصول: 13,000 ریال

مقدمه ای بر حقوق ترجمه متون حقوقی 1 صلح چی
مقدمه ای بر حقوق ترجمه متون حقوقی 1 صلح چی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
نکات مهم law texts ، محمود رمضانی
متون حقوقی انگلیسی ، نکات مهم law texts ، محمود رمضانی
قيمت اين محصول: 170,000 ریال

کتاب تحلیلی A LEVEL AND AS LEVEL LAW متون حقوقی 1 زرگر (راه)
کتاب تحلیلی A LEVEL AND AS LEVEL LAW متون حقوقی 1 زرگر (راه)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
کتاب تحلیلی A LEVEL AND AS LEVEL LAW متون حقوقی 2 زرگر (راه)
کتاب تحلیلی A LEVEL AND AS LEVEL LAW متون حقوقی 2 زرگر (راه)
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

کتاب طلایی متون حقوقی طرح نوین
کتاب طلایی متون حقوقی طرح نوین
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
کتاب کار متون حقوقی ضرابی
کتاب کار متون حقوقی ضرابی
قيمت اين محصول: 13,000 ریال

کتب کارشناسی ارشد متون حقوق به زبان انگلیسی ج 1 علوی
کتب کارشناسی ارشد متون حقوق به زبان انگلیسی ج 1 علوی
قيمت اين محصول: 260,000 ریال
کرمینال لاو کوئین
کرمینال لاو کوئین
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

کلید متون حقوقی ،محمود رمضانی _ حاتم صادقی زیازی
متون حقوقی انگلیسی ، کلید متون حقوقی ، محمود رمضانی _ حاتم صادقی زیازی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
کمک حافظه جزا اختصاصی 1 لایحه جدید (دوراندیشان)
کمک حافظه جزا اختصاصی 1 لایحه جدید (دوراندیشان)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

کمک حافظه جزا اختصاصی 2 لایحه جدید (دوراندیشان)
کمک حافظه جزا اختصاصی 2 لایحه جدید (دوراندیشان)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
کمک حافظه متون حقوقی 1 حقوق عمومی (دوراندیشان)
کمک حافظه متون حقوقی 1 حقوق عمومی (دوراندیشان)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

کمک حافظه متون حقوقی 2 حقوق بین الملل (دوراندیشان)
کمک حافظه متون حقوقی 2 حقوق بین الملل (دوراندیشان)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
کمک حافظه متون حقوقی 2 حقوق بین الملل کوهستانی
کمک حافظه متون حقوقی 2 حقوق بین الملل کوهستانی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

کمک حافظه متون حقوقی 3 حقوق جزا (دوراندیشان)
کمک حافظه متون حقوقی 3 حقوق جزا (دوراندیشان)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
گزیده رویه قضایی انگلستان ،واحدی نوایی
گزیده رویه قضایی انگلستان ، آوا واحدی نوایی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

گزیده متون حقوق فرانسه میرزایی
گزیده متون حقوق فرانسه میرزایی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
گزیده متون حقوقی 12 حقوق جزای امریکا
گزیده متون حقوقی 12 حقوق جزای امریکا
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

گزیده متون حقوقی10 اصول حقوق فرانسه(جان بل-سوفی بیرن-سایمن وایتت
گزیده متون حقوقی10 اصول حقوق فرانسه(جان بل-سوفی بیرن-سایمن وایتتیکر)
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
گزیده متون علوم سیاسی 3 مبانی علم و سیاست
گزیده متون علوم سیاسی 3 مبانی علم و سیاست
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
نمایش #  
نتایج 101 - 200 از 201

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی