متون حقوقی (زبان خارجه)

    نمایش #  

نتایج 1 - 100 از 201
(INTERNATIONAL MEDIATION IN THE KUWAIT CRISIS (1990-91
(INTERNATIONAL MEDIATION IN THE KUWAIT CRISIS (1990-91
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
100 نکته کاملا ضروری a level and as levef law بخش حقوق قرارداد محمود رمضانی
100 نکته کاملا ضروری a level and as levef law بخش حقوق قرارداد محمود رمضانی
قيمت اين محصول: 125,000 ریال

110 نکته کاملا ضروری a level and as levef law بخش حقوق جزا محمود رمضانی
110 نکته کاملا ضروری a level and as levef law بخش حقوق جزا محمود رمضانی
قيمت اين محصول: 125,000 ریال
504واژه مهم متون حقوقی ،مینا حسینی
504واژه مهم متون حقوقی ، مینا حسینی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

505 واژه متون حقوقی چتر دانش
505 واژه متون حقوقی چتر دانش
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
A DICTIONARY OF HUMAN RIGHTS دیوید روبرتسون
A DICTIONARY OF HUMAN RIGHTS دیوید روبرتسون
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

A HISTORY FO EURPEAN LAW وایلر بلک وِِل
A HISTORY FO EURPEAN LAW وایلر بلک وِِل
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
A LEVEL AND AS LEVEL LAW مارتین هانت
A LEVEL AND AS LEVEL LAW مارتین هانت
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

A level law
A LEVEL and As LEVEL LAW ترجمه دکتر محمد تقی رفیعی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
a modern introduction to international law
a modern introduction to international law
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

Amnesty for Crimes against Humanity under International law
Amnesty for Crimes against Humanity under International law
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
aw made simple میزان
aw made simple میزان
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

basic english reading داور پناه
basic english reading داور پناه
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
brown gcse law جمال الحق
brown gcse law جمال الحق
قيمت اين محصول: 39,000 ریال

company law شرکت های تجاری(تجارت 7) ،عرفانی
company law شرکت های تجاری ،عرفانی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
criminal law (catherin Elliott
criminal law (catherin Elliott
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

criminal law ترجمه کتاب
criminal law ترجمه کتاب
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
customery میزان
customery میزان
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

DICTIONARTY OF LAW- collin
DICTIONARTY OF LAW- collin
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
ENCYCLOPEDIA OF INTERNATIONALLAW(BOARD)
ENCYCLOPEDIA OF INTERNATIONALLAW(BOARD)
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

essential administrative law
essential administrative law
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
Gcse law
متون حقوقی انگلیسی ،Gcse law ، نام نویسنده : W.J .BROW
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

GCSE LAW ویرایش 2005 خرسند
GCSE LAW ویرایش 2005 خرسند
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
GLOBAL constitutional law
GLOBAL constitutional law
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

handbook of international law
handbook of international law
قيمت اين محصول: 450,000 ریال
IFLAS INSOLVENCY IN ISLAM ورشکستگی در اسلام عرفانی
IFLAS INSOLVENCY IN ISLAM ورشکستگی در اسلام عرفانی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

Immunity of heads of state مهدی زاده
Immunity of heads of state مهدی زاده
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
introduction to administrative law
introduction to administrative law
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

Judiciaries within europe
Judiciaries within europe
قيمت اين محصول: 280,000 ریال
LAW TEXTS افتخار
LAW TEXTS افتخار
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

Law and administration
Law and administration
قيمت اين محصول: 400,000 ریال
LAW MADE SIMPLE
LAW MADE SIMPLE
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

law made simple ، دیوید بارکر و کولین پدفیلد
متون حقوقی انگلیسی ،law made simple ، دیوید بارکر و کولین پدفیلد
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
law made simple اریان
law made simple اریان
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

maritime terms واژه نامه دریایی جنگ
maritime terms واژه نامه دریایی جنگ
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
nutcases contract law
nutcases contract law
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

nutcases criminal law واحدی نوایی
nutcases criminal law واحدی نوایی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
nutshells tort(vera bermingham)
nutshells tort(vera bermingham)
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

Oxford politics
Oxford politics
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
oxford politics خرسندی
oxford politics خرسندی
قيمت اين محصول: 65,000 ریال

priniples of criminal law fifth edition
priniples of criminal law fifth edition
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
Public law within government
Public law within government
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

Research handbooks in int. Economic
Research handbooks in int. Economic
قيمت اين محصول: 350,000 ریال
the dictionary of environmental science and engineering
the dictionary of environmental science and engineering
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

The Essential law dictionary
The Essential law dictionary
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
the international law of foreign investment(sornarajah)
the international law of foreign investment(sornarajah)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

The nature of Customary law
The nature of Customary law
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
The Philosophy of International law
The Philosophy of International law
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

the threat of Force in international law
the threat of Force in international law
قيمت اين محصول: 220,000 ریال
underestanding contract law
underestanding contract law
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

Underestanding Intrnational law
Underestanding Intrnational law
قيمت اين محصول: 240,000 ریال
underestanding property law
underestanding property law
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

underestanding tort law (harlow)
underestanding tort law (harlow)
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
understanding public law (ganz)
understanding public law (ganz)
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

wes't encyclopedia amerecan law
wes't encyclopedia amerecan law
قيمت اين محصول: 280,000 ریال
آیین دادرسی مدنی فرانسه ،دکتر حسن محسنی
آیین دادرسی مدنی فرانسه ،دکتر حسن محسنی
قيمت اين محصول: 215,000 ریال

آیین دادرسی مدنی فرانسه ،سید احمد علی هاشمی
آیین دادرسی مدنی فرانسه ،سید احمد علی هاشمی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
اصول کلی حقوق جزای انگلستان ظهیریان
اصول کلی حقوق جزای انگلستان ظهیریان
قيمت اين محصول: 8,000 ریال

انگلیسی اختصاصی برای دانشجویان حقوق و علوم سیاسی داور پناه
انگلیسی اختصاصی برای دانشجویان حقوق و علوم سیاسی داور پناه
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
انگلیسی برای دانشجوان رشته علوم سیاسی 2،داور پناه
انگلیسی برای دانشجوان رشته علوم سیاسی 2،داور پناه
قيمت اين محصول: 16,500 ریال

انگلیسی برای دانشجویان جزا وجرم شناسی مشفقی
انگلیسی برای دانشجویان جزا وجرم شناسی مشفقی
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق بین الملل ، فرهاد مشفقی
انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق بین الملل ، فرهاد مشفقی
قيمت اين محصول: 20,500 ریال

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی مشفقی
انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی مشفقی
قيمت اين محصول: 22,000 ریال
انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق عمومی، فرهاد مشفقی
انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق عمومی، فرهاد مشفقی
قيمت اين محصول: 21,000 ریال

بانک سوالات حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها مومنی زاده (استاد)
بانک سوالات حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها مومنی زاده (استاد)
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
بلک لاو دیکشنری خرسندی
بلک لاو دیکشنری خرسندی
قيمت اين محصول: 400,000 ریال

تجارت در اسلام عرفانی (انگلیسی)-جنگل
تجارت در اسلام عرفانی (انگلیسی)-جنگل
قيمت اين محصول: 15,000 ریال
تحلیل و نقدی بر حقوق قرارداد در انگلستان، سید مهدی موسوی
تحلیل و نقدی بر حقوق قرارداد در انگلستان ، سید مهدی موسوی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

ترجمه A level law ، دکتر محمد تقی رفیعی
متون حقوقی انگلیسی ،ترجمه A level law ، دکتر محمد تقی رفیعی
قيمت اين محصول: 170,000 ریال
ترجمه Essential contract law رحمانی
ترجمه Essential contract law رحمانی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

ترجمه Gcse law (منفرد-فراهانی)
ترجمه Gcse law (منفرد-فراهانی)
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
ترجمه Gcse law ، حسین رحیمی خجسته
ترجمه Gcse law ، حسین رحیمی خجسته
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

ترجمه LAW MADE SIMPLE اریان کلور
ترجمه LAW MADE SIMPLE اریان کلور
قيمت اين محصول: 95,000 ریال
ترجمه private law ، مهدی میهمی
متون حقوقی انگلیسی ،ترجمه private law ، مهدی میهمی
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

ترجمه انگلیسی برای دانشجویان حقوق خصوصی رمضانی
ترجمه انگلیسی برای دانشجویان حقوق خصوصی رمضانی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
ترجمه تحت الفظی و روان law texts ، محمود رمضانی _ شاهرخ کیا قادی
ترجمه تحت الفظی و روان law texts ، محمود رمضانی _ شاهرخ کیا قادی
قيمت اين محصول: 220,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان LAW MADE SIMPLE رمضانی
ترجمه تحت اللفظی و روان LAW MADE SIMPLE رمضانی
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
ترجمه تحت اللفظی و روان a level and as level law متون حقوقی 2 بخ
ترجمه تحت اللفظی و روان a level and as level law متون حقوقی 2 بخش جزایی
قيمت اين محصول: 175,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان A LEVEL AND LEVEL AS LEVEL LAW متون حقوق
ترجمه تحت اللفظی و روان A LEVEL AND LEVEL AS LEVEL LAW متون حقوقی 1 بخش قراداد رمضانی
قيمت اين محصول: 175,000 ریال
ترجمه تحت اللفظی و روان کتاب essntial contract law بایسته های حق
ترجمه تحت اللفظی و روان کتاب essntial contract law بایسته های حقوق قرارداد تقی خانی- شیرکش
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

ترجمه قانون مدنی (فارسی-انگلیسی) میرزایی
ترجمه قانون مدنی (فارسی-انگلیسی) میرزایی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
ترجمه قانون مدنی آلمان ،محمد علی نوری
ترجمه قانون مدنی آلمان ، محمد علی نوری
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

ترجمه متون حقوقی An Intoduction to law ،محمد علی صلح چی
متون حقوقی انگلیسی ،ترجمه متون حقوقی An Intoduction to law ، محمدعلی صلح چی ، هیبت الله نژندی منش
قيمت اين محصول: 170,000 ریال
ترجمه متونی از حقوق کیفری جلد 1 ،بهرام آریان کلور
متون حقوقی انگلیسی ،ترجمه متونی از حقوق کیفری ، بهرام آریان کلور
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

ترجمه مقابله ای متون تخصصی حقوقی ارشد محمدامین عاقلی نژاد
ترجمه مقابله ای متون تخصصی حقوقی ارشد محمدامین عاقلی نژاد
قيمت اين محصول: 220,000 ریال
ترجمه و راهنمای کامل زبان تخصصی حقوق بین الملل میرزائی
ترجمه و راهنمای کامل زبان تخصصی حقوق بین الملل میرزائی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

ترجمه کامل Law Texts ، اسماعیل صغیری
متون حقوقی انگلیسی ، ترجمه کامل Law Texts ، اسماعیل صغیری
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
ترجمه کامل لاوتکس گودرز افتخار جهرمی
ترجمه کامل لاوتکس گودرز افتخار جهرمی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

ترجمه کامل متن حقوق جزا زاهدی
ترجمه کامل متن حقوق جزا زاهدی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
ترجمه کامل متون حقوقی 1 به زبان انگلیسی بخش قراردادها نوروزی
ترجمه کامل متون حقوقی 1 به زبان انگلیسی بخش قراردادها نوروزی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

ترجمه کامل متون حقوقی 2 به زبان انگلیسی بخش جزایی نوروزی
ترجمه کامل متون حقوقی 2 به زبان انگلیسی بخش جزایی نوروزی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
ترجمه کتاب ALEVEL AND AS LEVEL LAW ، روح الله فروزش و سعید کرمی
ترجمه کتاب ALEVEL AND AS LEVEL LAW ، روح الله فروزش و سعید کرمی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

ترجمه کتاب کریمینال لاو (criminal law)، روح الله فروزش ،قنبری
ترجمه کتاب کریمینال لاو (criminal law)، روح الله فروزش و راحله قنبری
قيمت اين محصول: 95,000 ریال
ترجمه کتاب کریمینال لاو فروزش
ترجمه کتاب کریمینال لاو فروزش
قيمت اين محصول: 48,000 ریال

ترجمه گزیده متون حقوق جزا نظام ابادی
ترجمه گزیده متون حقوق جزا نظام ابادی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
ترجمه ی کامل law made simple صغیری
ترجمه ی کامل law made simple صغیری
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

تصمیم گیری در سیاست خارجی ،دکتر محمد جعفر جوادی ارجمند- فرهام
تصمیم گیری در سیاست خارجی ،دکتر محمد جعفر جوادی ارجمند- فرهام
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
تعهدات قراردادی بین المللی انگلیسی ،دکتر نصرالله ابراهیمی
تعهدات قراردادی بین المللی انگلیسی ،دکتر نصرالله ابراهیمی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

جزوه متون حقوقی ضرابی
جزوه متون حقوقی ضرابی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
حقوق انگلیس به زبان ساده بیگ زاده
حقوق انگلیس به زبان ساده بیگ زاده
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
نمایش #  
نتایج 1 - 100 از 201

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی