آزمون های حقوقی

    نمایش #  

نتایج 501 - 600 از 617
مرجع دانشگاهی ارشد مفاهیم اولیه علم حقوق مهرپویا مهراس
مرجع دانشگاهی ارشد مفاهیم اولیه علم حقوق مهرپویا مهراس
قيمت اين محصول: 117,000 ریال
مشاوران حقوقی باختر
مشاوران حقوقی باختر
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

نمونه ازمون سردفتری اسناد رسمی (لطفی)
نمونه ازمون سردفتری اسناد رسمی (لطفی)
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
نمونه سوالات آزمون مشاوران حقوقی، وکلا سالهای 90-80 مرکز امور مش
نمونه سوالات آزمون مشاوران حقوقی، وکلا سالهای 90-80 مرکز امور مشاوران قوه
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

نمونه سوالات رشته ی حقوق بین الملل با پاسخ تشریحی دکتری 91 بخش ا
نمونه سوالات رشته ی حقوق بین الملل با پاسخ تشریحی دکتری 91 بخش اول (مدرسان شریف)
قيمت اين محصول: 74,000 ریال
نمونه سوالات رشته ی حقوق بین الملل با پاسخ تشریحی دکتری 91(بخش 3
نمونه سوالات رشته ی حقوق بین الملل با پاسخ تشریحی دکتری 91(بخش 3) مدرسان شریف
قيمت اين محصول: 112,000 ریال

نمونه سوالات رشته ی حقوق بین الملل با پاسخ تشریحی دکتری بخش د
نمونه سوالات رشته ی حقوق بین الملل با پاسخ تشریحی دکتری بخش دوم (مدرسان شریف)
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
نمونه سوالات رشته ی حقوق جزا با پاسخ تشریحی دکتری 91 بخش دوم (مد
نمونه سوالات رشته ی حقوق جزا با پاسخ تشریحی دکتری 91 بخش دوم (مدرسان شریف)
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

نمونه سوالات رشته ی حقوق خصوصی با پاسخ تشریحی دکتری 91 (بخش 2) م
نمونه سوالات رشته ی حقوق خصوصی با پاسخ تشریحی دکتری 91 (بخش 2) مدرسان شریف
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
نمونه سوالات رشته ی حقوق عمومی با پاسخ تشریحی دکتری 91(بخش 2) م
نمونه سوالات رشته ی حقوق عمومی با پاسخ تشریحی دکتری 91(بخش 2) مدرسان شریف
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

نمونه سوالات رشته ی حقوق عمومی با پاسخ تشریحی دکتری 91(بخش سوم)
نمونه سوالات رشته ی حقوق عمومی با پاسخ تشریحی دکتری 91(بخش سوم) مدرسان شریف
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
نمونه سوالات رشته ی فقه و حقوق خصوصی با پاسخ تشریحی دکتری 91(بخش
نمونه سوالات رشته ی فقه و حقوق خصوصی با پاسخ تشریحی دکتری 91(بخش سوم) مدرسان شریف
قيمت اين محصول: 108,000 ریال

نمونه سوالات کفت و گوی علمی قضات در دوره خدمت آزمایشی
نمونه سوالات کفت و گوی علمی قضات در دوره خدمت آزمایشی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
نمونه سوالات گفت و گوی علمی قضات 2
نمونه سوالات گفت و گوی علمی قضات 2
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

نکات برتر و آزمون کتاب تحلیلی اشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلام
نکات برتر و آزمون کتاب تحلیلی اشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسین آبادی ( راه )
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
نکات و تست های طبقه بندی شده اصول فقه ،دکتر لطفی
نکات و تست های طبقه بندی شده اصول فقه ،دکتر لطفی
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

نکات کلیدی و آزمونهای پرتکرار تجارت حاجی بنده
نکات کلیدی و آزمونهای پرتکرار تجارت حاجی بنده
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
نکته و تست حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کو هشاهی
نکته و تست حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کو هشاهی
قيمت اين محصول: 29,000 ریال

نکته و سوال آیین دادرسی کیفری همدانی طرح نوین اندیشه
نکته و سوال آیین دادرسی کیفری همدانی طرح نوین اندیشه
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
نکته و سوال اصول فقه همدانی
نکته و سوال اصول فقه همدانی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

نگرشی بر حقوق مدنی سنجش و دانش کارشناسی ارشد
نگرشی بر حقوق مدنی سنجش و دانش کارشناسی ارشد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
هزار نکته هزار تست حقوق بین الملل عمومی اقایی
هزار نکته هزار تست حقوق بین الملل عمومی اقایی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

هزار نکته هزار تست سازمان های بین المللی اقایی
هزار نکته هزار تست سازمان های بین المللی اقایی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
هزار نکته هزار سوال اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی اقایی
هزار نکته هزار سوال اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی اقایی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

هزار نکته هزار سوال اندیشه های سیاسی ، داوود آقایی و حمید ملک زا
هزار نکته هزار سوال اندیشه های سیاسی ، داوود آقایی و حمید ملک زاده
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
هزار نکته هزار سوال تاریخ روابط بین الملل ، داوود آقایی و راحله
هزار نکته هزار سوال تاریخ روابط بین الملل ، داوود آقایی و راحله خاطری
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

هزار نکته هزار سوال جهان سوم و مسایل ان اقایی
هزار نکته هزار سوال جهان سوم و مسایل ان اقایی
قيمت اين محصول: 48,000 ریال
وکالت دور اندیشان
وکالت دور اندیشان
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

وکلای جوان بدانند (5) محاسبه حق الوکاله و ... ،هریسی
وکلای جوان بدانند (5) محاسبه حق الوکاله و ... ،هریسی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
وکلای جوان بدانند ... درس سوم (حقوق ثبت) ،ابراهیم اسماعیل هریسی
وکلای جوان بدانند ... درس سوم (حقوق ثبت) ، ابراهیم اسماعیل هریسی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

وکلای جوان بدانند جلد 2 حقوق مدنی ،ابراهیم اسماعیل هریسی
وکلای جوان بدانند جلد 2 حقوق مدنی ،ابراهیم اسماعیل هریسی
قيمت اين محصول: 260,000 ریال
وکلای جوان بدانند جلد 4 (حقوق تجارت)،ابراهیم اسماعیلی هریسی
وکلای جوان بدانند جلد 4 (حقوق تجارت) پاسخ‌های تحلیلی به پرسش‌های اختبار،ابراهیم اسماعیلی هریسی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

وکیل خود باشید 1 مجموعه سوالات کاربردی ناصری
وکیل خود باشید 1 مجموعه سوالات کاربردی ناصری
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
پاسخ تشریحی به سوالات ازمون دکتری PDF کاظمی
پاسخ تشریحی به سوالات ازمون دکتری PDF کاظمی
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

پاسخ حقوقی به سوالات کاربردی امور بانکی عبدالرحیمی- آزموده
پاسخ حقوقی به سوالات کاربردی امور بانکی عبدالرحیمی- آزموده
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
پاسخنامه تشریحی ازمون وکالت 86 دوراندیشان
پاسخنامه تشریحی ازمون وکالت 86 دوراندیشان
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

پرسش های چهار گزینه ای اصول فقه 1 شمسی
پرسش های چهار گزینه ای اصول فقه 1 شمسی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
پرسش و پاسخ قانون اساسی ، شمس
پرسش و پاسخ قانون اساسی ، شمس
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

پرسش و پاسخ قانون بیمه شخص ثالث زینالی
پرسش و پاسخ قانون بیمه شخص ثالث زینالی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
پرسش و پاسخ قانون مجازات اسلامی‌ ،داریوش امیری‌
مجموعه کامل پرسش و پاسخ و آزمونهای طبقه بندی شده قانون مجازات اسلامی‌ ، داریوش امیری‌
قيمت اين محصول: 175,000 ریال

پرسش و پاسخ قانون مدنی ،داریوش امیری‌
مجموعه کامل پرسش و پاسخ و آزمونهای طبقه بندی شده قانون مدنی (موضوعی ـ موادی ـ کاربردی) ، داریوش امیری‌
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
پرسش و پاسخ و آزمونهای طبقه بندی شده قانون تجارت ،داریوش امیری‌
پرسش و پاسخ و آزمونهای طبقه بندی شده قانون تجارت ،داریوش امیری‌
قيمت اين محصول: 135,000 ریال

پرسشهای چهار گزینه ای حقوق تجارت قربانی لاچوانی
پرسشهای چهار گزینه ای حقوق تجارت قربانی لاچوانی
قيمت اين محصول: 240,000 ریال
پسخ به سوالات اختبار (جزا و آیین دادرسی کیفری) ،علیرضا درویش
پسخ به سوالات اختبار (جزا و آیین دادرسی کیفری) ،علیرضا درویش
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

کارشناسی ارشد آیین دادرسی مدنی مدرسان شریف
کارشناسی ارشد آیین دادرسی مدنی مدرسان شریف
قيمت اين محصول: 230,000 ریال
کارشناسی ارشد حقوق اساسی یداله زاده(ماهان)
کارشناسی ارشد حقوق اساسی یداله زاده(ماهان)
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

کارشناسی ارشد حقوق اساسی زندنا ماهان
کارشناسی ارشد حقوق اساسی زندنا ماهان
قيمت اين محصول: 220,000 ریال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل خصوصی (ماهان)
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل خصوصی (ماهان)
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی شکری گلدره (ماهان)
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی شکری گلدره (ماهان)
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
کارشناسی ارشد حقوق جزای عمومی هوشیاران (ماهان)
کارشناسی ارشد حقوق جزای عمومی هوشیاران (ماهان)
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ویژه دانشپیذیران پیام نور برنای
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ویژه دانشپیذیران پیام نور برنای
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
کارشناسی ارشد متون فقه حردانی- نادری فرد (مدرسان شریف)
کارشناسی ارشد متون فقه حردانی- نادری فرد (مدرسان شریف)
قيمت اين محصول: 270,000 ریال

کارشناسی ارشد متون فقه رشته حقوق (سنجش و دانش)
کارشناسی ارشد متون فقه رشته حقوق (سنجش و دانش)
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
کاملترین بانک سوالات طبقه بندی شده ایین دادرسی مدنی 1 2 3 ملکان
کاملترین بانک سوالات طبقه بندی شده ایین دادرسی مدنی 1 2 3 ملکان
قيمت اين محصول: 52,000 ریال

کاملترین مجموعه آزمونهای وکالت دادگستری ، سمیه سلیمی
کاملترین مجموعه آزمونهای وکالت دادگستری ، سمیه سلیمی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
کاملترین مجموعه ازمونهای استخدام قضات سلیمی
کاملترین مجموعه ازمونهای استخدام قضات سلیمی
قيمت اين محصول: 47,000 ریال

کاملترین مجموعه ازمونهای مشاوران حقوقی سلیمی
کاملترین مجموعه ازمونهای مشاوران حقوقی سلیمی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
کاملترین و جامع ترین مجموعه آزمونهای استخدام قضات ،قرائی
کاملترین و جامع ترین مجموعه آزمونهای استخدام قضات ،قرائی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

کاملترین و جامع ترین مجموعه آزمونهای حقوق عمومی عبدالهیان- جعفری
کاملترین و جامع ترین مجموعه آزمونهای حقوق عمومی عبدالهیان- جعفری
قيمت اين محصول: 320,000 ریال
کاملترین و جامع ترین مجموعه آزمونهای وکالت با پاسخ ، قرائی
کاملترین و جامع ترین مجموعه آزمونهای وکالت با پاسخ ، قرائی
قيمت اين محصول: 240,000 ریال

کتاب ارشد حقوق بین المللی و سازمانهای بین المللی احمدیان (پوران
کتاب ارشد حقوق بین المللی و سازمانهای بین المللی احمدیان (پوران پژوهش)
قيمت اين محصول: 76,000 ریال
کتاب حقوق یار حقوق مدنی ج 2 اسدی
کتاب حقوق یار حقوق مدنی ج 2 اسدی
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

کتاب حقوق یار حقوق مدنی ج 1 اسدی
کتاب حقوق یار حقوق مدنی ج 1 اسدی
قيمت اين محصول: 220,000 ریال
کتاب حقوق یار حقوق مدنی ج 3 اسدی
کتاب حقوق یار حقوق مدنی ج 3 اسدی
قيمت اين محصول: 260,000 ریال

کتاب راهنما بنیاد استدلال در حقوق اسلامی (اصول فق1) اسعدی
کتاب راهنما بنیاد استدلال در حقوق اسلامی (اصول فق1) اسعدی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
کتاب طلایی آیین دادرسی کیفری فرهی طرح نوین اندیشه
کتاب طلایی آیین دادرسی کیفری فرهی طرح نوین اندیشه
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

کتاب طلایی اصول فقه بخشی کشتلی
کتاب طلایی اصول فقه بخشی کشتلی
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
کتاب طلایی حقوق اساسی 1 خسروی
کتاب طلایی حقوق اساسی 1 خسروی
قيمت اين محصول: 65,000 ریال

کتاب طلایی حقوق بین الملل عمومی 1 ابراهیمی ارمی
کتاب طلایی حقوق بین الملل عمومی 1 ابراهیمی ارمی
قيمت اين محصول: 135,000 ریال
کتاب طلایی حقوق بین الملل عمومی 2 حسینی
کتاب طلایی حقوق بین الملل عمومی 2 حسینی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

کتاب طلایی حقوق جزای بین الملل ایران طالبی
کتاب طلایی حقوق جزای بین الملل ایران طالبی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
کتاب طلایی حقوق جزای عمومی 2 جباری
کتاب طلایی حقوق جزای عمومی 2 جباری
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

کتاب طلایی حقوق جزای عمومی اسلام جاری پور
کتاب طلایی حقوق جزای عمومی اسلام جاری پور
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
کتاب طلایی حقوق کار هاشمی
کتاب طلایی حقوق کار هاشمی
قيمت اين محصول: 105,000 ریال

کتاب طلایی زبان تخصصی الهیات 3 (فقه و مبانی) سیاوشانی
کتاب طلایی زبان تخصصی الهیات 3 (فقه و مبانی) سیاوشانی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
99,000 ریال
تخفيف: 10.00%
کتاب همراه حقوق مدنی 1 افضلی
کتاب همراه حقوق مدنی 1 افضلی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

کتاب همراه ادله اثبات دعوی افضلی
کتاب همراه ادله اثبات دعوی افضلی
قيمت اين محصول: 12,000 ریال
کتاب همراه ایین دادرسی مدنی 1 افظلی
کتاب همراه ایین دادرسی مدنی 1 افظلی
قيمت اين محصول: 10,000 ریال

کتاب همراه ایین دادرسی مدنی 2 افظلی
کتاب همراه ایین دادرسی مدنی 2 افظلی
قيمت اين محصول: 33,000 ریال
کتاب همراه حقوق بین الملل عمومی 1 زمان خانی
کتاب همراه حقوق بین الملل عمومی 1 زمان خانی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

کتاب همراه حقوق تجارت علم پور
کتاب همراه حقوق تجارت علم پور
قيمت اين محصول: 11,000 ریال
کتاب همراه حقوق مدنی 4 افضلی
کتاب همراه حقوق مدنی 4 افضلی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

کتاب همراه حقوق مدنی 5 افظلی
کتاب همراه حقوق مدنی 5 افظلی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
کتاب همراه حقوق مدنی 6 افضلی
کتاب همراه حقوق مدنی 6 افضلی
قيمت اين محصول: 65,000 ریال

کتاب همراه حقوق مدنی 7 افضلی
کتاب همراه حقوق مدنی 7 افضلی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
کتاب کار حقوق بین الملل خصوصی نگار عقیقی
کتاب کار حقوق بین الملل خصوصی نگار عقیقی
قيمت اين محصول: 13,500 ریال

کتاب کار ایین دادرسی کیفری فرهی
کتاب کار ایین دادرسی کیفری فرهی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
کتاب کار حقوق آیین دادرسی مدنی، آرش صادقیان
کتاب کار حقوق آیین دادرسی مدنی، آرش صادقیان
قيمت اين محصول: 0 ریال

کتاب کار حقوق بین الملل عمومی وکیل
کتاب کار حقوق بین الملل عمومی وکیل
قيمت اين محصول: 15,000 ریال
کتاب کار حقوق تجارت علم پور
کتاب کار حقوق تجارت علم پور
قيمت اين محصول: 17,500 ریال

کتاب کار حقوق جزای اختصاصی ، فرهی
کتاب کار حقوق جزای اختصاصی ، فرهی
قيمت اين محصول: 33,000 ریال
کتاب کار حقوق مدنی ضرابی
کتاب کار حقوق مدنی ضرابی
قيمت اين محصول: 27,000 ریال

کتاب کارحقوق مدنی 8 افظلی
کتاب کارحقوق مدنی 8 افظلی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
کتب کارشناسی ارشد حقوق آیین دادرسی کیفری ج 2 علوی
کتب کارشناسی ارشد حقوق آیین دادرسی کیفری ج 2 علوی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

کتب کارشناسی ارشد حقوق تجارت ج 6 علوی
کتب کارشناسی ارشد حقوق تجارت ج 6 علوی
قيمت اين محصول: 170,000 ریال
کتب کارشناسی ارشد حقوق مدنی ج 7 علوی
کتب کارشناسی ارشد حقوق مدنی ج 7 علوی
قيمت اين محصول: 280,000 ریال

کتب کارشناسی ارشد متون حقوق به زبان انگلیسی ج 1 علوی
کتب کارشناسی ارشد متون حقوق به زبان انگلیسی ج 1 علوی
قيمت اين محصول: 260,000 ریال
کتب کارشناسی ارشد متون فقه ج 8 علوی
کتب کارشناسی ارشد متون فقه ج 8 علوی
قيمت اين محصول: 240,000 ریال

کمک آزمون حقوق بین الملل عمومی 1پریشان
کمک آزمون حقوق بین الملل عمومی 1پریشان
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
کمک آزمون حقوق جزای اختصاصی صیادی
کمک آزمون حقوق جزای اختصاصی صیادی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
نمایش #  
نتایج 501 - 600 از 617

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی