آزمون های حقوقی

    نمایش #  

نتایج 201 - 300 از 617
حقوق مدنی ح 1 و 2 ارشد مدرسان شریف
حقوق مدنی ح 1 و 2 ارشد مدرسان شریف
قيمت اين محصول: 510,000 ریال
حقوق کار بخش دادرسی کار ایران، مجید لایقمند
حقوق کار بخش دادرسی کار ایران، مجید لایقمند
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

حقوق یار حقوق جزای عمومی ج 1 یوسفی حیدرلو- شهبازی
حقوق یار حقوق جزای عمومی ج 1 یوسفی حیدرلو- شهبازی
قيمت اين محصول: 190,000 ریال
خلاصه درس و ازمونهای چهار گزینه ای مبانی استنباط حقوق اسلامی جل
خلاصه درس و ازمونهای چهار گزینه ای مبانی استنباط حقوق اسلامی جل
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

خلاصه مباحث اساسی ازمون ورودی دکترای تخصصی حقوق سازمان های بین ا
خلاصه مباحث اساسی ازمون ورودی دکترای تخصصی حقوق سازمان های بین الملل جمشیدی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
خلاصه مباحث اساسی درس جرم شناسی دکترا جزا و جرم شناسی درویش
خلاصه مباحث اساسی درس جرم شناسی دکترا جزا و جرم شناسی درویش
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی شکری
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی شکری
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی پردازش
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی پردازش
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد گرایش جزا و جرم شناسی
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد گرایش جزا و جرم شناسی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی درویش
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی درویش
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

خلاصه مباحث اصول (دروس _ تست ) ،آزمونهای حقوقی
آزمونهای حقوقی ، خلاصه مباحث اصول (دروس _ تست) ، آزمونهای حقوقی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
خلاصه مباحث متون فقه پردازش
خلاصه مباحث متون فقه پردازش
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

خود ازمون حقوق تجارت بحری
خود ازمون حقوق تجارت بحری
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
خودآموز حقوق جزای اختصاصی کلیمانی- اکبری
خودآموز حقوق جزای اختصاصی کلیمانی- اکبری
قيمت اين محصول: 220,000 ریال

درسنامه فقه 3 (فلاح زاده)
درسنامه فقه 3 (فلاح زاده)
قيمت اين محصول: 72,000 ریال
درسنامه ی جامع استخدامی ابوالقاسمیان
درسنامه ی جامع استخدامی ابوالقاسمیان
قيمت اين محصول: 190,000 ریال

دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی شرکت تولیدی شعبانی
دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی شرکت تولیدی شعبانی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
دکترای تخصصی حقوق خصوصی ، جمشیدی
دکترای تخصصی حقوق خصوصی ، جمشیدی
قيمت اين محصول: 500,000 ریال

راهنما و بانک سوالات امتحانی ادله اثبات دعوا فضلی (استاد)
راهنما و بانک سوالات امتحانی ادله اثبات دعوا فضلی (استاد)
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
راهنما و بانک سوالات امتحانی اصول فقه 1 فرد مقدم (استاد)
راهنما و بانک سوالات امتحانی اصول فقه 1 فرد مقدم (استاد)
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

راهنما و بانک سوالات امتحانی حقوق اساسی 2 مهر علیان استاد
راهنما و بانک سوالات امتحانی حقوق اساسی 2 مهر علیان استاد
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
راهنما و بانک سوالات امتحانی حقوق بشر در اسلام غلامی موسوی (استا
راهنما و بانک سوالات امتحانی حقوق بشر در اسلام غلامی موسوی (استاد)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

راهنما و بانک سوالات امتحانی حقوق بین الملل خصوصی 2 قنبری (استاد
راهنما و بانک سوالات امتحانی حقوق بین الملل خصوصی 2 قنبری (استاد)
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
راهنما و بانک سوالات امتحانی حقوق جزای اختصاصی 3 مزرعتی (استاد)
راهنما و بانک سوالات امتحانی حقوق جزای اختصاصی 3 مزرعتی (استاد)
قيمت اين محصول: 135,000 ریال

راهنما و بانک سوالات امتحانی حقوق مدنی 8 تکمیلی نژاد (استاد)
راهنما و بانک سوالات امتحانی حقوق مدنی 8 تکمیلی نژاد (استاد)
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
راهنما و بانک سوالات حقوق بازرگانی محمد حسینی استاد
راهنما و بانک سوالات حقوق بازرگانی محمد حسینی استاد
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

راهنما و بانک سوالات حقوق جزای اختصاصی 1 قدسی استاد
راهنما و بانک سوالات حقوق جزای اختصاصی 1 قدسی استاد
قيمت اين محصول: 135,000 ریال
راهنما و بانک سوالات حقوق جزای اختصاصی 3 عامری مهر (استاد)
راهنما و بانک سوالات حقوق جزای اختصاصی 3 عامری مهر (استاد)
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

راهنما و بانک سوالات قواعد فقه 1 آذین (استاد)
راهنما و بانک سوالات قواعد فقه 1 آذین (استاد)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
راهنمای حقوق جزای ارشد مولفان
راهنمای حقوق جزای ارشد مولفان
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

راهنمای سنجش اندیشه آشنایی با قانون اساسی ، زین الدینی
راهنمای سنجش اندیشه آشنایی با قانون اساسی ، زین الدینی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
راهنمای طلایی کلیات حقوق جمالی (پیام نور)
راهنمای طلایی کلیات حقوق جمالی (پیام نور)
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان حقوق بین الملل رمضانی
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان حقوق بین الملل رمضانی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
سؤالات طبقه بندی شده (( آیین دادرسی مدنی)) ،حمید ابهری
مجموعه سؤالات طبقه بندی شده «‌موضوعی » آئین دادرسی مدنی ، حمید ابهری
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

سؤالات طبقه بندی شده (( امور حسبی)) ،امیر آذر باد
مجموعه سوالات طبقه بندی شده امور حسبی ، امیر آذر باد
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
سؤالات طبقه بندی شده (( بین الملل عمومی)) ،نسرین ترازی
سؤالات طبقه بندی شده بین الملل عمومی ، نسرین ترازی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

سؤالات طبقه بندی شده (( حقوق تجارت)) ،رضا شکری
مجموعه سؤالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق تجارت (بر اساس کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی) ، رضا شکری
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
سؤالات طبقه بندی شده (( حقوق ثبت)) ،رضا شکری
مجموعه سؤالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق ثبت ، رضا شکری
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

سؤالات طبقه بندی شده (( حقوق جزای اختصاصی)) ،رضا شکری
سؤالات طبقه بندی شده (( حقوق جزای اختصاصی)) ، رضا شکری
قيمت اين محصول: 230,000 ریال
سؤالات طبقه بندی شده ((بین الملل خصوصی)) ،رحمان عمروانی
مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق بین الملل خصوصی ، رحمان عمروانی
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

سؤالات طبقه بندی شده ((حقوق اداری)) ،محمد وارسته
مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده (موضوعی) حقوق اداری ، محمد وارسته
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
سؤالات طبقه بندی شده ((حقوق جزای عمومی)) ،رضا شکری
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی ، رضا شکری
قيمت اين محصول: 330,000 ریال

سؤالات طبقه بندی شده ((حقوق مدنی)) ،میتراضرابی‌
مجموعه‌ آزمونهای‌ حقوق‌ مدنی‌ ، میتراضرابی‌
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
سؤالات طبقه بندی شده ((متون حقوقی)) ،نسرین ترازی
مجموعه سوالات طبقه بندی شده متون حقوقی ، نسرین ترازی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

سؤالات طبقه بندی شده ((متون فقه)) ،اسد الله لطفی
مجموعه سؤالات طبقه بندی شده «موضوعی » متون فقه ، دکتر اسد الله لطفی
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
ساده ساز آیین دادرسی مدنی‌ ،رشید فرحناکیان‌
ساده ساز آیین دادرسی مدنی‌ ، فرشید فرحناکیان‌
قيمت اين محصول: 440,000 ریال

ساده ساز اصول استنباط ،حسین نوبخت
ساده ساز اصول استنباط ،حسین نوبخت
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
ساده ساز ایین دادرسی کیفری کلانتری
ساده ساز ایین دادرسی کیفری کلانتری
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

ساده ساز حقوق ادای ،حسن سالار سروی
ساده ساز حقوق ادای ،حسن سالار سروی
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
ساده ساز حقوق اساسی ،حسن سالار سروی
ساده ساز حقوق اساسی ،حسن سالار سروی
قيمت اين محصول: 170,000 ریال

ساده ساز حقوق بین الملل عمومی ،موسی زاده
ساده ساز حقوق بین الملل عمومی ،دکتر رضا موسی زاده
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
ساده ساز حقوق تجارت ،فرشید فرحناکیان
ساده ساز حقوق تجارت ، فرشید فرحناکیان
قيمت اين محصول: 600,000 ریال

ساده ساز حقوق جزای اختصاصی صبری
ساده ساز حقوق جزای اختصاصی صبری
قيمت اين محصول: 260,000 ریال
ساده ساز حقوق جزای عمومی صبری
ساده ساز حقوق جزای عمومی صبری
قيمت اين محصول: 220,000 ریال

ساده ساز روابط بین الملل هوشی السادات
ساده ساز روابط بین الملل هوشی السادات
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
ساده ساز سازمان های بین المللی ،موسی زاده
ساده ساز سازمان های بین المللی ،دکتر رضا موسی زاده
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

ساده ساز علوم سیاسی السادات
ساده ساز علوم سیاسی السادات
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
ساده ساز متون حقوقی ،سید مهدی موسوی
ساده ساز متون حقوقی ،سید مهدی موسوی
قيمت اين محصول: 330,000 ریال

ساده ساز متون فقه طبیبی
ساده ساز متون فقه طبیبی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
ساده ساز مطالعات منطقه ای السادات
ساده ساز مطالعات منطقه ای السادات
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

سازمانهای بین المللی در حقوق بین الملل دکتری مدرسان برتر
سازمانهای بین المللی در حقوق بین الملل دکتری مدرسان برتر
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
سری کتب جامع آموزشی مجموعه آیین دادرسی کیفری محرایی- مراغه
سری کتب جامع آموزشی مجموعه آیین دادرسی کیفری محرایی- مراغه
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

سنجش برتر حقوق مدنی دادآفرین
سنجش برتر حقوق مدنی دادآفرین
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
سنجش طلایی حقوق 2 ارشد(سازمان سنجش)
سنجش طلایی حقوق 2 ارشد(سازمان سنجش)
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

سوالات بخش اول حقوق بین الملل عمومی کد 2115 دکتری مدرسان برتر
سوالات بخش اول حقوق بین الملل عمومی کد 2115 دکتری مدرسان برتر
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
سوالات بخش اول حقوق جزا و جرم شناسی کد 2114 دکترا 93 مدرسان برتر
سوالات بخش اول حقوق جزا و جرم شناسی کد 2114 دکترا 93 مدرسان برتر
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

سوالات بخش اول حقوق خصوصی کد 2116 دکتری مدرسان برتر
سوالات بخش اول حقوق خصوصی کد 2116 دکتری مدرسان برتر
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
سوالات بخش اول حقوق عمومی کد 2113 دکتری مدرسان برتر
سوالات بخش اول حقوق عمومی کد 2113 دکتری مدرسان برتر
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

سوالات تألیفی مجموعه حقوق- حقوق بین الملل مدرسان برتر
سوالات تألیفی مجموعه حقوق- حقوق بین الملل مدرسان برتر
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
سوالات تألیفی مجموعه حقوق- حقوق جزا مدرسان برتر
سوالات تألیفی مجموعه حقوق- حقوق جزا مدرسان برتر
قيمت اين محصول: 101,000 ریال

سوالات تألیفی مجموعه حقوق- حقوق خصوصی مدرسان برتر
سوالات تألیفی مجموعه حقوق- حقوق خصوصی مدرسان برتر
قيمت اين محصول: 107,000 ریال
سوالات تألیفی مجموعه حقوق- حقوق عمومی مدرسان برتر
سوالات تألیفی مجموعه حقوق- حقوق عمومی مدرسان برتر
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

سوالات تالیفی مجموعه حقوق با پاسخ تشریحی مدرسان برتر
سوالات تالیفی مجموعه حقوق با پاسخ تشریحی مدرسان برتر
قيمت اين محصول: 151,000 ریال
سوالات تجارت اکسین
سوالات تجارت اکسین
قيمت اين محصول: 88,000 ریال

سوالات جزای عمومی 1 فراگیر اسعدی
سوالات جزای عمومی 1 فراگیر اسعدی
قيمت اين محصول: 32,000 ریال
سوالات حقوق بین الملل عمومی- خصوصی کد 2115 دکتری مدرسان برتر
سوالات حقوق بین الملل عمومی- خصوصی کد 2115 دکتری مدرسان برتر
قيمت اين محصول: 149,000 ریال

سوالات حقوق جزا کد 2114 دکتری مدرسان برتر
سوالات حقوق جزا کد 2114 دکتری مدرسان برتر
قيمت اين محصول: 136,000 ریال
سوالات حقوق خصوصی کد 2116 دکتری مدرسان برتر
سوالات حقوق خصوصی کد 2116 دکتری مدرسان برتر
قيمت اين محصول: 153,000 ریال

سوالات حقوق عمومی کد 2113 دکتری مدرسان برتر
سوالات حقوق عمومی کد 2113 دکتری مدرسان برتر
قيمت اين محصول: 141,000 ریال
سوالات طبقه بندی اصول فقه ،دکتر ابوالفضل احمدزاده
سوالات طبقه بندی اصول فقه ،دکتر ابوالفضل احمدزاده
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

سوالات طبقه بندی شده آزمون وکالت ارشد حقوق تجارت میناسادات رضوی
سوالات طبقه بندی شده آزمون وکالت ارشد حقوق تجارت میناسادات رضوی
قيمت اين محصول: 210,000 ریال
سوالات طبقه بندی شده قانون تجارت مهدی آزادپور
سوالات طبقه بندی شده قانون تجارت مهدی آزادپور
قيمت اين محصول: 175,000 ریال

سوالات طبقه بندی شده متون فقه ، طیبی
سوالات طبقه بندی شده متون فقه ، طیبی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق اساسی باز قعله
سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق اساسی باز قعله
قيمت اين محصول: 65,000 ریال

سوالات و پاسخنامه بخش اول دکتر حقوق عمومی (کد 2113) مهرپویا مهرا
سوالات و پاسخنامه بخش اول دکتر حقوق عمومی (کد 2113) مهرپویا مهراس
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
سوالات و پاسخنامه بخش اول دکتری حقوق بین الملل (کد 2115) مهرپویا
سوالات و پاسخنامه بخش اول دکتری حقوق بین الملل (کد 2115) مهرپویا مهراس
قيمت اين محصول: 147,000 ریال

سوالات و پاسخنامه بخش اول دکتری حقوق جزا (کد 2114) مهرپویا مهراس
سوالات و پاسخنامه بخش اول دکتری حقوق جزا (کد 2114) مهرپویا مهراس
قيمت اين محصول: 139,000 ریال
سوالات و پاسخنامه بخش اول دکتری فقه و حقوق خصوصی (کد 2116) مهرپ
سوالات و پاسخنامه بخش اول دکتری فقه و حقوق خصوصی (کد 2116) مهرپویا مهراس
قيمت اين محصول: 156,000 ریال

سوالات و پاسخنامه بخش سوم دکتری حقوق- حقوق بین الملل (کد 2115) م
سوالات و پاسخنامه بخش سوم دکتری حقوق- حقوق بین الملل (کد 2115) مهرپویا مهراس
قيمت اين محصول: 101,000 ریال
سوالات و پاسخنامه بخش سوم دکتری حقوق- حقوق عمومی (کد 2113) مهرپو
سوالات و پاسخنامه بخش سوم دکتری حقوق- حقوق عمومی (کد 2113) مهرپویا مهراس
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

سوالات و پاسخنامه بخش سوم دکتری حقوق- فقه و حقوق خصوصی (کد 2116
سوالات و پاسخنامه بخش سوم دکتری حقوق- فقه و حقوق خصوصی (کد 2116) مهرپویا مهراس
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
سوالات و پاسخنامه بخش2 دکتری حقوق عمومی مهر پویا
سوالات و پاسخنامه بخش2 دکتری حقوق عمومی مهر پویا
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

سوالات و پاسخنامه بخش2 دکتری فقه و حقوق جزا مهرپویا
سوالات و پاسخنامه بخش2 دکتری فقه و حقوق جزا مهرپویا
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
سوالات و پاسخنامه بخش2دکتری حقوق بین الملل بخش2 مهرپویا
سوالات و پاسخنامه بخش2دکتری حقوق بین الملل بخش2 مهرپویا
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

سوالات و پاسخنامه بخش2دکتری حقوق جزامهر پویا
سوالات و پاسخنامه بخش2دکتری حقوق جزامهر پویا
قيمت اين محصول: 102,000 ریال
سوالات و پاسخهای مصاحبه علمی آزمون قضاوت قزل بیگلو( با آخرین اصلاحات قوانین)
سوالات و پاسخهای مصاحبه علمی آزمون قضاوت قزل بیگلو (با آخرین اصلاحات قوانین)
قيمت اين محصول: 320,000 ریال
272,000 ریال
تخفيف: 15.00%

سوالات چهار گزینه ای آزمونهای قضا,ت، صبری
سوالات چهار گزینه ای آزمونهای قضا,ت، صبری
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
سوالات چهار گزینه ای حقوق بین الملل اقتصادی
سوالات چهار گزینه ای حقوق بین الملل اقتصادی
قيمت اين محصول: 15,000 ریال

سوالات چهار گزینه ای سلوک بین‌المللی دولت اسلامی
سوالات چهار گزینه ای سلوک بین‌المللی دولت اسلامی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
سوالات چهار گزینه ای کتاب های ازمون توجیهی مسلمی فر
سوالات چهار گزینه ای کتاب های ازمون توجیهی مسلمی فر
قيمت اين محصول: 21,000 ریال
نمایش #  
نتایج 201 - 300 از 617

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی