حقوق مالکیت فکری و معنوی

722حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی
722حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی
قيمت اين محصول: 13,500 ریال
اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان تجارت جهانی و حقوق ایرا
اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران ، حسین علی امیری
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

اخلاق و حقوق مالکیت فکری عبیری
اخلاق و حقوق مالکیت فکری عبیری
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
اسناد و پرونده های مطبوعاتی ایران دهه 70 3جلدی فراهانی
اسناد و پرونده های مطبوعاتی ایران دهه 70 3جلدی فراهانی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

اصول بنیادین حقوق مولف و حقوق مجاور درجهان،وادقانی
اصول بنیادین حقوق مولف و حقوق مجاور درجهان ، پرفسور کلود کلمبه با ترجمه دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
اصول حقوق مالکیت فکری شیخی
اصول حقوق مالکیت فکری شیخی
قيمت اين محصول: 320,000 ریال

باز اندیشی در مالکیت فکری اقتصاد سیاسی حمایت از کپی رایت در عصر
باز اندیشی در مالکیت فکری اقتصاد سیاسی حمایت از کپی رایت در عصر دیجیتال زمانی- میرزاده
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
بررسی ابعاد حقوقی مالکیت معنوی گونه های گیاهی کشاورزی مردانی- رز
بررسی ابعاد حقوقی مالکیت معنوی گونه های گیاهی کشاورزی مردانی- رزمخواه
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی معاونت آموزش قوه قضائیه
بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 27,000 ریال
تعامل حقوق مالکیت فکری و نفع عمومی کاظمی
تعامل حقوق مالکیت فکری و نفع عمومی کاظمی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

ثبت آثار ادبی و هنری ،حسین مهدی زاده
ثبت آثار ادبی و هنری و حمایت های قانونی ، حسین مهدی زاده
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری ، ابراهیم مشعوف
ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 95,000 ریال

ثبت بین المللی علائم تجاری و کنوانسیون های مربوط ازاد
ثبت بین المللی علائم تجاری و کنوانسیون های مربوط ازاد
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
جرایم پزشکی و صلاحیت محاکم 2 عباسی
جرایم پزشکی و صلاحیت محاکم 2 عباسی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

جرم مطبوعاتی قاسم محمدی
جرم مطبوعاتی قاسم محمدی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
جلوه ای از فولکلوریک حقوقی حاتم زاده
جلوه ای از فولکلوریک حقوقی حاتم زاده
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

حق اختراع نگرشی تطبیقی صالحی
حق اختراع نگرشی تطبیقی صالحی
قيمت اين محصول: 115,000 ریال
حقوق آفرینشهای ادبی و هنری آیتی
حقوق آفرینشهای ادبی و هنری آیتی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

حقوق آفرینشهای فکری ، حمید آیتی
حقوق آفرینشهای فکری ، حمید آیتی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
حقوق اختراعات میر حسینی
حقوق اختراعات میر حسینی
قيمت اين محصول: 65,000 ریال

حقوق انتقال فناوری رهبری
حقوق انتقال فناوری رهبری
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
حقوق تالیف و نشر حسینی نیک
حقوق تالیف و نشر حسینی نیک
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

حقوق تبلیغات بازرگانی معتمد نژاد
حقوق تبلیغات بازرگانی معتمد نژاد
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
حقوق حفظ اسرار ،محمد حسین وکیلی مقدم
حقوق حفظ اسرار ،محمد حسین وکیلی مقدم
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

حقوق رسانه انصاری
حقوق رسانه انصاری
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
حقوق رسانه ها ادیب
حقوق رسانه ها ادیب
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

حقوق علائم تجاری میرحسینی
حقوق علائم تجاری میرحسینی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
حقوق فضای مجازی السان
حقوق فضای مجازی السان
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

حقوق فولکلور (فرهنگ عامه) ،بهنام حبیبی درگاه
حقوق فولکلور (فرهنگ عامه) ، بهنام حبیبی درگاه
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
حقوق مالکيت فکری در سازمان جهانی تجارت دکتر وحيد بزرگی- دکتر اميرهوشنگ فتحی زاده- ميرهادی سيدی
حقوق مالکيت فکری در سازمان جهانی تجارت دکتر وحيد بزرگی- دکتر اميرهوشنگ فتحی زاده- ميرهادی سيدی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

حقوق مالکیت ادبی و هنری ،میر حسینی
حقوق مالکیت ادبی و هنری ، دکتر سید حسن میر حسینی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
حقوق مالکیت ادبی و هنری زرکلام1182
حقوق مالکیت ادبی و هنری زرکلام 1182
قيمت اين محصول: 145,000 ریال

حقوق مالکیت صنعتی ،اسدالله امامی
حقوق مالکیت صنعتی ،اسدالله امامی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال
حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر (اصلانی)
حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر (اصلانی)
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

حقوق مالکیت فکری سازمانهای پخش صدا و تصویر ،محمد صدیق رحمانی
حقوق مالکیت فکری سازمانهای پخش صدا و تصویر ، محمد صدیق رحمانی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
حقوق مالکیت معنوی ،اسدالله امامی
حقوق مالکیت معنوی ، نویسنده : اسدالله امامی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علامت تجاری و اختراعات
حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علامت تجاری و اختراعات ، دکتر منصور پورنوری
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
حقوق مطبوعات (1) معتمد نژاد
حقوق مطبوعات (1) معتمد نژاد
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

حقوق معنوی آثار فرهنگی ،مرضیه نظرزاده
حقوق معنوی آثار فرهنگی ،مرضیه نظرزاده
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
حقوق نشانه های جغرافیایی میر حسینی
حقوق نشانه های جغرافیایی میر حسینی
قيمت اين محصول: 33,000 ریال

حقوق پدید آورندگان نرم افزار های کامپیوتری ، دکتر امیر صادقی
حقوق پدید آورندگان نرم افزار های کامپیوتری ، دکتر امیر صادقی
قيمت اين محصول: 77,000 ریال
حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری ،ساناز الستی
حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری ، ساناز الستی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

حل و فصل اختلافات ناشی از ثبت علائم تجاری ،مرتضی نجفی اسفاد
حل و فصل اختلافات ناشی از ثبت علائم تجاری ،مرتضی نجفی اسفاد
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
حمایت از اثار صوتی و تصویری صدا و سیما السان
حمایت از اثار صوتی و تصویری صدا و سیما السان
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

حمایت از مالکیت فکری ،امیرساعد وکیل‌
حمایت‌ از مالکیت‌ فکری‌ در سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ و حقوق‌ ایران‌ ، امیرساعد وکیل‌
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
حمایت از نشانه های جغرافیایی ،شوکت شایسته
حمایت از نشانه های جغرافیایی ، شوکت شایسته
قيمت اين محصول: 35,500 ریال

حمایت حقوقی از بانکهای اطلاعاتی بهراملو
حمایت حقوقی از بانکهای اطلاعاتی بهراملو
قيمت اين محصول: 190,000 ریال
خسارات معنوی در حقوق ایران پروین
خسارات معنوی در حقوق ایران پروین
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

خسارت معنوی در حقوق اسلام ایران و نظامهای حقوقی معاصر نقیبی
خسارت معنوی در حقوق اسلام ایران و نظامهای حقوقی معاصر نقیبی
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
درآمدی بر خسارات معنوی در حقوق ایران ،ابراهیمی
درآمدی بر خسارات معنوی در حقوق ایران ،ابراهیمی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

دکترین استیفای حق در حقوق مالکیت فکری ، دکتر سعید حبیبا
دکترین استیفای حق در حقوق مالکیت فکری ، دکتر سعید حبیبا
قيمت اين محصول: 19,000 ریال
راهبردهای قانونگذاری در حقوق مالکیت صنعتی شیخی
راهبردهای قانونگذاری در حقوق مالکیت صنعتی شیخی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

راهنمای ثبت و حمایت از حقوق مالکیت فکری جلالیان
راهنمای ثبت و حمایت از حقوق مالکیت فکری جلالیان
قيمت اين محصول: 540,000 ریال
ساز و کارهای حمایت از تولید علم (حقوق پژوهش) انصاری
ساز و کارهای حمایت از تولید علم (حقوق پژوهش) انصاری
قيمت اين محصول: 45,500 ریال

سرقت و کلاهبرداری مالکیت فکری دانش ناری- روح الامینی
سرقت و کلاهبرداری مالکیت فکری دانش ناری- روح الامینی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
سیر تحول قوانین مطبوعات در ایران ،معین فرد
سیر تحول قوانین مطبوعات در ایران ،معین فرد
قيمت اين محصول: 19,000 ریال

علائم تجاری در حقوق ایران ،محمد حسین کریمی
علائم تجاری در حقوق ایران ، دکتر محمد حسین کریمی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
علائم تجاری طرحهای صنعتی و اختراعات قدم به قدم از افرینش تا ثبت
علائم تجاری طرحهای صنعتی و اختراعات قدم به قدم از افرینش تا ثبت سلطانی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
21,250 ریال
تخفيف: 15.00%

فرهنگ تخصصی اصطلاحات مالکیت صنعتی غلام سلطانی
فرهنگ تخصصی اصطلاحات مالکیت صنعتی غلام سلطانی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
فرهنگ تطبیقی حقوق و کپی رایت وادقانی- محمدی
فرهنگ تطبیقی حقوق و کپی رایت وادقانی- محمدی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

فرهنگ حقوق مالکیت معنوی جلد 1 حقوق مالکیت صنعتی ،میرحسینی
فرهنگ حقوق مالکیت معنوی جلد 1 حقوق مالکیت صنعتی ، دکتر سید حسن میرحسینی
قيمت اين محصول: 240,000 ریال
فرهنگ حقوقی مالکیت معنوی 2 میرحسینی
فرهنگ حقوقی مالکیت معنوی 2 میرحسینی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

فلسفه مالکیت فکری ،دکتر محسن خدمتگزار
حقوق مالکیت معنوی ، فلسفه مالکیت فکری ، دکتر محسن خدمتگزار
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
قانون مالکیت صنعتی ، قطمیری
قانون مالکیت صنعتی ، قطمیری
قيمت اين محصول: 48,000 ریال

قانون مطبوعات و خبرگزاری ها در جمهوری اسلامی ایران سعید
قانون مطبوعات و خبرگزاری ها در جمهوری اسلامی ایران سعید
قيمت اين محصول: 52,000 ریال
قانون ناظر بر حقوق مالکیت فکری معنوی زاهدی
قانون ناظر بر حقوق مالکیت فکری معنوی زاهدی
قيمت اين محصول: 67,000 ریال

قرارداد بهربرداری از علائم تجاری ، صفری
قرارداد بهربرداری از علائم تجاری ، صفری
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
قراردادهای حقوق مولف ،دکتر پژمان محمدی
قراردادهای حقوق مولف،دکتر پژمان محمدی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

قوانين و مقررات حقوق مالکيت فکري الناز کريم زاده
قوانين و مقررات حقوق مالکيت فکری الناز کريم زاده
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری امانی
قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری امانی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

مالکیت فکری بیگی
مالکیت فکری بیگی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
مالکیت فکری و توسعه پایدار شهاب الدین
مالکیت فکری و توسعه پایدار شهاب الدین
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

مالکیت معنوی ،حمیتی واقف
مالکیت معنوی ، حمیتی واقف
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
مالکیت معنوی در حقوق ایران علی پور
مالکیت معنوی در حقوق ایران علی پور
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

مبانی مالکیت فکری ،محمود حکمت نیا
مبانی مالکیت فکری ، محمود حکمت نیا
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
مجموعه قوانین مالکیت معنوی ،حمید فاتح نیا
مجموعه قوانین مالکیت معنوی ، حمید فاتح نیا
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

مجموعه قوانین مالکیت های فکری ،شیرزاد اسلامی
مجموعه قوانین مالکیت های فکری (مالکیت صنعتی, مالکیت ادبی و هنری) ، شیرزاد اسلامی
قيمت اين محصول: 240,000 ریال
مجموعه قونین و مقررات مطبوعات و خبرگزاریها ریاست جمهوری
مجموعه قونین و مقررات مطبوعات و خبرگزاریها ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

مدیریت حقوق مالکیت فکری ، سیمین عباسی- دكتر بابك اخگر
مدیریت حقوق مالکیت فکری ، سیمین عباسی- دكتر بابك اخگر
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
مطالعه تطبیقی نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری ،سالارپور
مطالعه تطبیقی نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در نظام ایران و انگلیس ، سالارپور
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

مطبوعات زاهدی
مطبوعات زاهدی
قيمت اين محصول: 17,000 ریال
مطبوعات نیک پیام
مطبوعات نیک پیام
قيمت اين محصول: 7,000 ریال

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی ،میرحسینی
مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی ، دکتر سید حسن میرحسینی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال
نظام حقوق حاکم بر مدیریت جمعی مالکیت فکری رافونه محمدی
نظام حقوق حاکم بر مدیریت جمعی مالکیت فکری رافونه محمدی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت معنوی ،دکتر لیلا رئیسی
نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت معنوی ، دکتر لیلا رئیسی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
نظام مالکیت معنوی (لیلارِِئیسی)
نظام مالکیت معنوی (لیلارِِئیسی)
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

ویژگیهای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بخشی
ویژگیهای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بخشی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
پژوهشی فقهی - حقوقی در جرایم مطبوعاتی ساریخانی
پژوهشی فقهی - حقوقی در جرایم مطبوعاتی ساریخانی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

پیشگیری از جرم مرکز مطبوعات و انتشارات
پیشگیری از جرم مرکز مطبوعات و انتشارات
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
کنوانسیون جرایم محیط سایبر جرایم اینترنتی و رایانه ای و پلیس این
کنوانسیون جرایم محیط سایبر جرایم اینترنتی و رایانه ای و پلیس اینترنتی مرکز مطبوعات و انتشارات
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

کپی رایت و حقوق مرتبط با آن ،غلام سلطانی
کپی رایت و حقوق مرتبط با آن ، غلام سلطانی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
گفتاری در حقوق بین الملل مولف و حقوق مجاور محمدزاده وادقانی
گفتاری در حقوق بین الملل مولف و حقوق مجاور محمدزاده وادقانی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال


  • «« شروع
  • « قبل
  • 1
  • بعد »
  • پایان »»


نمایش #  
نتایج 1 - 92 از 92

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی