حقوق بشر

    نمایش #  

نتایج 101 - 146 از 146
دموکراسی (راهنمای نوآموز) دیوید بیتهام
دموکراسی (راهنمای نوآموز) دیوید بیتهام
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
دموکراسی راهنمای نو آموز ،دکتر جعفر کوشا
دموکراسی راهنمای نو آموز ،دکتر جعفر کوشا
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

راهنما و بانک سوالات امتحانی حقوق بشر در اسلام غلامی موسوی (استا
راهنما و بانک سوالات امتحانی حقوق بشر در اسلام غلامی موسوی (استاد)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
رسانه جنگ و حقوق بين الملل دکتر حسين شريفی طرازکوهی- دکتر پوريا عسکری
رسانه جنگ و حقوق بين الملل دکتر حسين شريفی طرازکوهی- دکتر پوريا عسکری
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمینهای اشغال شده
رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمینهای اشغال شده ، دکتر قدرت الله واحدی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
رويکرد جديد به حقوق بشر در اسلام و ايران با نگاهی به مکاتب حقوق بشر غربی دکتر محمد چم کوری مهين غفاری
رويکرد جديد به حقوق بشر در اسلام و ايران با نگاهی به مکاتب حقوق بشر غربی دکتر محمد چم کوری مهين غفاری
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

سرکوب تروریسم در حقوق بین الملل معاصر ریاست جمهوری
سرکوب تروریسم در حقوق بین الملل معاصر ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
سیری در حقوق بشر ابراهیمی
سیری در حقوق بشر ابراهیمی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

شورای امنیت سازمان ملل متحد: تحریم و حقوق بشر مهداد فلاح اسدی
شورای امنیت سازمان ملل متحد: تحریم و حقوق بشر مهداد فلاح اسدی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
ضمانت اجرای حقوق بنیادین بشر (ساعد وکیل)
ضمانت اجرای حقوق بنیادین بشر (ساعد وکیل)
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

فرهنگ اصطلاهات حقوقی اب و برق رشیدی
فرهنگ اصطلاهات حقوقی اب و برق رشیدی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
فعالیتهای حقوق بشر در تئوری و عمل متن انگلیسی دکتر اسلامی
فعالیتهای حقوق بشر در تئوری و عمل متن انگلیسی دکتر اسلامی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

فلسفه حقوق بشر املی
فلسفه حقوق بشر املی
قيمت اين محصول: 23,000 ریال
قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه حقوق بشر دوستانه
قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه حقوق بشر دوستانه
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

مبانی حقوق بشر ،سید علی میر موسوی و سید صادق حقیقت
مبانی حقوق بشر ،سید علی میر موسوی و سید صادق حقیقت
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر ،آیت الله عباسعلی عمید زنج
مبانی حقوق بشر در اسلام ، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

مبانی فلسفی اخلاق زیستی پور محمدی
مبانی فلسفی اخلاق زیستی پور محمدی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر 2 ق 1 امیر ارجمند
مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر 2 ق 1 امیر ارجمند
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

مجموعه اسناد و اعلامیه های بین المللی فرهنگی و اخلاق زیستی عباسی
مجموعه اسناد و اعلامیه های بین المللی فرهنگی و اخلاق زیستی عباسی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
مجموعه اسناد و قوانین بین المللی حقوق بشر محمودی
مجموعه اسناد و قوانین بین المللی حقوق بشر محمودی
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

مجموعه تنفیح شده قوانین و مقررات انرژی هسته ای ایران ،نادر ساعد
مجموعه تنفیح شده قوانین و مقررات انرژی هسته ای ایران ، نادر ساعد
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
مجموعه مقالات حقوق بشر و محیط زیست (انگلیسی) دانشگاه شهید بهشتی
مجموعه مقالات حقوق بشر و محیط زیست (انگلیسی) دانشگاه شهید بهشتی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

مجموعه مقالات محیط زیست
مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حقوق بشر و محیط زیست ، کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
مجموعه مقالات همایش بین المللی بشر دوستانه عرفی انگلیسی مجد
مجموعه مقالات همایش بین المللی بشر دوستانه عرفی انگلیسی مجد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

مجموعه مقالات همایش حقوق بین المللی بشر دوستانه عرفی (فارسی)
مجموعه مقالات همایش حقوق بین المللی بشر دوستانه عرفی (فارسی)
قيمت اين محصول: 170,000 ریال
مسئولیت جهانی برای حقوق بشر شایگان
مسئولیت جهانی برای حقوق بشر شایگان
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

مسائل هسته ای ایران ،احسان اسدی
مسائل هسته ای ایران ، احسان اسدی
قيمت اين محصول: 28,000 ریال
مفاهیم‌ کلیدی‌ حقوق‌ بشر ،مهدی‌ ذاکریان‌
مفاهیم‌ کلیدی‌ حقوق‌ بشر ، دکتر مهدی‌ ذاکریان‌
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

مقدمه ای بر حقوق بین الملل هسته ای(دکتر رضایی)
مقدمه ای بر حقوق بین الملل هسته ای(دکتر رضایی)
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
منشور حقوق بشر اسلامی چالشها و راهکارها
منشور حقوق بشر اسلامی چالشها و راهکارها
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

میثاق حقوق کودک در اسلام از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی مصفا
میثاق حقوق کودک در اسلام از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی مصفا
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
نسل سوم حقوق بشر عسکری- ساعدوکیل
نسل سوم حقوق بشر عسکری- ساعدوکیل
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

نظام بین الملل حقوق بشر ، دکتر حسین مهر پور
نظام بین الملل حقوق بشر ، دکتر حسین مهر پور
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر میرعباسی
نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر میرعباسی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

نهادها و ساز و کارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر زمانی- وکیل عسک
نهادها و ساز و کارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر زمانی- وکیل عسکری
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
همه حقوق بشر برای همه ذاکریان
همه حقوق بشر برای همه ذاکریان
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

واکنش های عدالت کیفری به تروریسم ،نمامیان
واکنش های عدالت کیفری به تروریسم ، نمامیان
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
چالشهای حقوق بشر ایدز (سیده ام البنین تیموری سندسی)
چالشهای حقوق بشر ایدز (سیده ام البنین تیموری سندسی)
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

کتاب چند منظوره و چندکاربردی حقوق بشر در اسلام کوهکن- ناقچی (راه
کتاب چند منظوره و چندکاربردی حقوق بشر در اسلام کوهکن- ناقچی (راه)
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
کشتار جمعی ( Genocide ) ،مهین دخت محاسب
کشتار جمعی ( Genocide ) ، مهین دخت محاسب
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

کمیساریای عالی حقوق بشر سالار مهر
کمیساریای عالی حقوق بشر سالار مهر
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
گذار از حقوق بین الملل به حقوق بشر محمد شریف
گذار از حقوق بین الملل به حقوق بشر محمد شریف
قيمت اين محصول: 190,000 ریال

گفتار جمعی میهن دخت محاسب
گفتار جمعی میهن دخت محاسب
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
گفتارهایی پیرامون ایران و حقوق بین الملل انرژی هسته ای ساعد
گفتارهایی پیرامون ایران و حقوق بین الملل انرژی هسته ای ساعد
قيمت اين محصول: 63,000 ریال

گفتمان حقوق بشر برای همه ،فرشید هکی
حقوق بین الملل / حقوق بشر ، گفتمان حقوق بشر برای همه ، فرشید هکی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
یازده سپتامبر و نظم جهانی ساعد
یازده سپتامبر و نظم جهانی ساعد
قيمت اين محصول: 42,000 ریال
نمایش #  
نتایج 101 - 146 از 146

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی