حقوق شهری

    نمایش #  

نتایج 1 - 100 از 110
آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی ریاست جمهوری
آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 7,000 ریال
آیین نامه معاملات شهرداری ها آقداش
آیین نامه معاملات شهرداری ها آقداش
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
85,000 ریال
تخفيف: 15.00%

اراضی و آب (منتخب آراء دیوانعالی کشور) ،یدالله بازگیر
اراضی و آب (منتخب آراء دیوانعالی کشور) ،یدالله بازگیر
قيمت اين محصول: 170,000 ریال
اراضی و املاک در رویه قضایی باختر
اراضی و املاک در رویه قضایی باختر
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

اصلاحات ارضی در ایران صادقی
اصلاحات ارضی در ایران صادقی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی ،پور سلیم بناب
اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی ، پور سلیم
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

بازاریابی املاک و مستغلات خویه / احمدی
بازاریابی املاک و مستغلات خویه / احمدی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکان در برابر طرح های عمومی شهرداری بهش
بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکان در برابر طرح های عمومی شهرداری بهشتیان
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

بیمه شخص ثالث و حقوق شهروندان در حوادث رانندگی ، افشار
بیمه شخص ثالث و حقوق شهروندان در حوادث رانندگی ، افشار
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
تحصیل و تملک اراضی توسط دولت ،مصطفی سالاری
تحصیل و تملک اراضی توسط دولت ،مصطفی سالاری
قيمت اين محصول: 135,000 ریال

تخلف دائر کردن واحدهای تجاری در مناطق غیر تجاری،صمدی قوشچی
تخلف دائر کردن واحدهای تجاری در مناطق غیر تجاری ، زیدالله صمدی قوشچی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
تخلفات ساختمانی و نحوه رسیدگی ان در حقوق ایران ابراهیمی
تخلفات ساختمانی و نحوه رسیدگی ان در حقوق ایران ابراهیمی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

تعارض اسناد معاملات املاك ،محمدرضا یزدان پناه
تعارض اسناد معاملات املاك ،محمدرضا یزدان پناه
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی-املاک-بشیری-میرزایی-صادقی
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی-املاک-بشیری-میرزایی-صادقی
قيمت اين محصول: 450,000 ریال

تغییر غیر مجاز کاربری رویه دادگاه تجدید نظر استان در امور کیفری
تغییر غیر مجاز کاربری رویه دادگاه تجدید نظر استان در امور کیفری 18 زندی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
تغییر کاربری ،محمد موسوی مقدم
تغییر کاربری ، محمد موسوی مقدم
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها میرزایی
تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها میرزایی
قيمت اين محصول: 190,000 ریال
تملک اراضی توسط شهرداری ها ،دکتر سید محسن بهشتیان
تملک اراضی توسط شهرداری ها ، دکتر سید محسن بهشتیان
قيمت اين محصول: 300,000 ریال

جایگاه اراضی مشمول مقررات اصلاحات ارضی دانشوری- چاووشی
جایگاه اراضی مشمول مقررات اصلاحات ارضی دانشوری- چاووشی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی ،لادن آذرداد
جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی ، لادن آذرداد
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

حقوق اراضي در ملاک عمل اصلاحات ارضي در ملاک عمل عليرضا ميرزايي
حقوق اراضي در ملاک عمل اصلاحات ارضي در ملاک عمل عليرضا ميرزايي
قيمت اين محصول: 320,000 ریال
حقوق اراضي در ملاک عمل تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها در ملاک
حقوق اراضي در ملاک عمل تغيير کاربري اراضي زراعي و باغها در ملاک
قيمت اين محصول: 230,000 ریال

حقوق اراضي در ملاک عمل شوراي اصلاحات ارضي در ملاک عمل عليرضا ميرزايي
حقوق اراضي در ملاک عمل شوراي اصلاحات ارضي در ملاک عمل عليرضا ميرزايي
قيمت اين محصول: 310,000 ریال
حقوق اشخاص در تملک اراضی و املاک توسط شهرداریها نوروزیان
حقوق اشخاص در تملک اراضی و املاک توسط شهرداریها نوروزیان
قيمت اين محصول: 22,000 ریال

حقوق برنامه ریزی شهری رضایی زاده
حقوق برنامه ریزی شهری رضایی زاده
قيمت اين محصول: 125,000 ریال
حقوق تحلیلی اراضی و املاک ،بهرام حسن زاده
حقوق تحلیلی اراضی و املاک ، بهرام حسن زاده
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

حقوق روابط شورا و شهرداری ،فرهنگ فقیه لاریجانی
حقوق روابط شورا و شهرداری ، فرهنگ فقیه لاریجانی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
حقوق شهروندی در امور آیین دادرسی مدنی 5
حقوق شهروندی در امور آیین دادرسی مدنی 5 ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

حقوق شهروندی در امور آیین دادرسی کیفری جلد 4
حقوق شهروندی در امور آیین دادرسی کیفری جلد 4 ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
حقوق شهروندی در امور املاک، عقد اجاره 3
حقوق شهروندی در امور املاک، عقد اجاره 3 ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

حقوق شهروندی در امور حقوق عمومی جلد 2
حقوق شهروندی در امور حقوق عمومی جلد 2 ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
حقوق شهروندی در امور حقوق مدنی 7
حقوق شهروندی در امور حقوق مدنی 7 ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

حقوق شهروندی در امور حقوقی کیفری 6
حقوق شهروندی در امور حقوقی کیفری 6 ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
حقوق شهروندی در امور خانوده 1
حقوق شهروندی در امور خانوده 1 ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

حقوق شهروندی در امور چک و سفته 8
حقوق شهروندی در امور چک و سفته 8 ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 17,000 ریال
حقوق شهروندی در موضوعات متفرقه 9
حقوق شهروندی در موضوعات متفرقه 9 ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

حقوق شهری و شهرسازی ،غلامرضا کامیار
حقوق شهری و شهرسازی ، غلامرضا کامیار
قيمت اين محصول: 230,000 ریال
حقوق شورا های محلی پورمحمود
حقوق شورا های محلی پورمحمود
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد رضایی
حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد رضایی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
حقوق مردم در شهرداریها ،جلیل پور سلیم بناب
حقوق مردم در شهرداریها ، جلیل پور سلیم بناب
قيمت اين محصول: 300,000 ریال

حقوق مصرف ادیب
حقوق مصرف ادیب
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
حقوق و تکالیف شهروندان با تابعیت مضاعف کرمی- جهانگیری- امیری
حقوق و تکالیف شهروندان با تابعیت مضاعف کرمی- جهانگیری- امیری
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

حقوق کاربردی اراضی در ایران ،عباس بشیری - حسن میرزایی
حقوق کاربردی اراضی در ایران ، عباس بشیری - حسن میرزایی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
حقوق کاربردی املاک و اراضی بشیری- براتی
حقوق کاربردی املاک و اراضی بشیری- براتی
قيمت اين محصول: 400,000 ریال

درآمدی بر شهروندی جهانی طرازکوهی
درآمدی بر شهروندی جهانی طرازکوهی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
رویه قضایی (18) کیفری (3) تغییر غیر مجاز کاربری زندی
رویه قضایی (18) کیفری (3) تغییر غیر مجاز کاربری زندی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

زمینه ها ابعاد و آثار حقوق شهروندی طرازکوهی
زمینه ها ابعاد و آثار حقوق شهروندی طرازکوهی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
سری منابع اموزشی شهرداری اشنایی با امور قرداد ها و پیمان ها
سری منابع اموزشی شهرداری اشنایی با امور قرداد ها و پیمان ها
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

سری منابع اموزشی شهرداری ها اشنایی با قوانین و مقررات زمین و مسک
سری منابع اموزشی شهرداری ها اشنایی با قوانین و مقررات زمین و مسکن
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
شوراها و شهرداری ها از نگاه قانون افشار
شوراها و شهرداری ها از نگاه قانون افشار
قيمت اين محصول: 54,000 ریال

شوراهای اسلامی ،گروه صلح کرسی حقوق بشر
شوراهای اسلامی ،گروه صلح کرسی حقوق بشر
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
شوراهای اسلامی و شهرداری ها از منظر اراء هیات عمومی منتظری
شوراهای اسلامی و شهرداری ها از منظر اراء هیات عمومی منتظری
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

عوارض غيرقانونی شهرداريها درآينه آرای ديوان عدالت اداری اميد محمدی
عوارض غيرقانونی شهرداريها درآينه آرای ديوان عدالت اداری اميد محمدی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
85,000 ریال
تخفيف: 15.00%
قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران (
قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران ( ریاست)
قيمت اين محصول: 7,000 ریال

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مرا
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در رویه قضایی باختر
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
قانون تغییر کاربری مشعوف
قانون تغییر کاربری مشعوف
قيمت اين محصول: 38,000 ریال
32,300 ریال
تخفيف: 15.00%

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها پوروحید
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها پوروحید
قيمت اين محصول: 15,000 ریال
قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها مجذوبی
قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها مجذوبی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

قانون شهرداری در رویه قضایی زاهدی
قانون شهرداری در رویه قضایی زاهدی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
قواعد حاکم بر آپارتمان در حقوق کاربردی ایران ،بشیری
قواعد حاکم بر آپارتمان در حقوق کاربردی ایران ، بشیری
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

قوانین قضایی مرتبط با شهرداریها معاونت
قوانین قضایی مرتبط با شهرداریها معاونت
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
قوانین مقررات ورویه قضایی آب ومنابع آبی (بشیری-شهرجردی-مارانی-حی
قوانین مقررات ورویه قضایی آب ومنابع آبی (بشیری-شهرجردی-مارانی-حیدری-خمسه)
قيمت اين محصول: 340,000 ریال

قوانین و مقرارت ناظربر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باختر
قوانین و مقرارت ناظربر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باختر
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
قوانین و مقررات اب و فاضلاب زاهدی
قوانین و مقررات اب و فاضلاب زاهدی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

قوانین و مقررات اراضی و املاک جیبی منصور
قوانین و مقررات اراضی و املاک جیبی منصور
قيمت اين محصول: 105,000 ریال
قوانین و مقررات حقوق شهروندی رحمتی
قوانین و مقررات حقوق شهروندی رحمتی
قيمت اين محصول: 8,000 ریال

قوانین و مقررات مسکن و ساختمان زاهدی
قوانین و مقررات مسکن و ساختمان زاهدی
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
قوانینی ومقررات اراضی ،عباس مبارکیان‌
مجموعه قوانین و مقررات اراضی‌ ، عباس مبارکیان‌
قيمت اين محصول: 280,000 ریال

قیمت عرصه و اعیانی املاک(علیزاده خرازی)
قیمت عرصه و اعیانی املاک(علیزاده خرازی)
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ها
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی در رویه قضایی باختر
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

ماده 100 شهرداری در رویه قضایی، موسوی مقدم
ماده 100 شهرداری در رویه قضایی، موسوی مقدم
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
59,500 ریال
تخفيف: 15.00%
مبانی و مقررات املاک و اراضی هزاوه ای- قنبرنژاد- برمکی
مبانی و مقررات املاک و اراضی هزاوه ای- قنبرنژاد- برمکی
قيمت اين محصول: 65,000 ریال

مبانی کارشناسی تصادفات رانندگی در مدیریت حمل و نقل ترافیک مطالبی
مبانی کارشناسی تصادفات رانندگی در مدیریت حمل و نقل ترافیک مطالبی
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
مجموع پرسش و پاسخ های حقوقی معاملات املاک ، یوسفی
مجموع پرسش و پاسخ های حقوقی معاملات املاک ، یوسفی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

مجموعه تحلیلی و تفسیری مقررات اراضی داخل محدوده قانون شهرها بشیر
مجموعه تحلیلی و تفسیری مقررات اراضی داخل محدوده قانون شهرها بشیری
قيمت اين محصول: 330,000 ریال
مجموعه قانون حفاظت و بهره برداری از چنگلها و مراتع ریاست جمهوری
مجموعه قانون حفاظت و بهره برداری از چنگلها و مراتع ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 10,000 ریال

مجموعه قوانین اراضی و زمین شهری ، منصور اباذری فومشی
مجموعه قوانین اراضی و زمین شهری ، منصور اباذری فومشی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
مجموعه قوانین و مقررات اراضی فاقد سند خورشیدی
مجموعه قوانین و مقررات اراضی فاقد سند خورشیدی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری جیبی فومشی
مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری جیبی فومشی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده شهرداری ریاست
مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده شهرداری ریاست
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی و منشور حقوق زنان انتشارات
مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی و منشور حقوق زنان انتشارات
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری زاهدی
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری زاهدی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

مجموعه قوانین واگذاری اراضی ملی و دولتی موسوی مقدم
مجموعه قوانین واگذاری اراضی ملی و دولتی موسوی مقدم
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
مجموعه کامل حقوق شهرسازی و معماری ، سید صدر
مجموعه کامل حقوق شهرسازی و معماری ، سید صدر
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

مجموعه کامل شهرداریها (نوشادی- ارباطی)
مجموعه کامل شهرداریها (نوشادی- ارباطی)
قيمت اين محصول: 420,000 ریال
مجموعه کامل قوانین حقوق شهروندی ،آرزو رضایی پور
مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی ، آرزو رضایی پور
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
59,500 ریال
تخفيف: 15.00%

مجموعه کامل قوانین شهرداریها سازمان معین ادارات
مجموعه کامل قوانین شهرداریها سازمان معین ادارات
قيمت اين محصول: 275,000 ریال
محشای قانون تعیین تکالیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
محشای قانون تعیین تکالیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی زاهدی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

محشی قوانین ومقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی میرزایی
محشی قوانین ومقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی میرزایی
قيمت اين محصول: 950,000 ریال
محشی مجموعه قوانین و مقررات اراضی و جهاد کشاورزی میرزایی
محشی مجموعه قوانین و مقررات اراضی و جهاد کشاورزی میرزایی
قيمت اين محصول: 850,000 ریال

مراجع تشخیص اراضی موات میرزایی
مراجع تشخیص اراضی موات میرزایی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
مسئولیت مدنی شهرداری در طرح تملک وحدانی نیا
مسئولیت مدنی شهرداری در طرح تملک وحدانی نیا
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
مصوباط شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض روزنامه رسمی
مصوباط شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض روزنامه رسمی
قيمت اين محصول: 4,000 ریال

مقررات اراضی خارج از محدوده شهرها ج 1 بشیری
مقررات اراضی خارج از محدوده شهرها ج 1 بشیری
قيمت اين محصول: 210,000 ریال
مقررات اراضی خارج از محدوده شهرها ج 2 بشیری- حیدری
مقررات اراضی خارج از محدوده شهرها ج 2 بشیری- حیدری
قيمت اين محصول: 220,000 ریال

نحوه تفکیک و افراز ، جلیل پورسلیم بناب
نحوه تفکیک و افراز ، جلیل پورسلیم بناب
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
نحوه رسیدگی به تقاضای افراز مشاع قربانیان
نحوه رسیدگی به تقاضای افراز مشاع قربانیان
قيمت اين محصول: 84,000 ریال

نظام حاکم بر حقوق کاربردی آب بشیری
نظام حاکم بر حقوق کاربردی آب بشیری
قيمت اين محصول: 225,000 ریال
نظام حقوقی اراضی ملی شده ،احمد شمس
نظام حقوقی اراضی ملی شده ، احمد شمس
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
نمایش #  
نتایج 1 - 100 از 110

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی