حقوق بیمه

آشنایی با بیمه های تکمیلی درمان نعیمی- صداقت
آشنایی با بیمه های تکمیلی درمان نعیمی- صداقت
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
آنچه بیمه شدگان باید بدانند چگونه بیمه شویم ،قشقایی
آنچه بیمه شدگان باید بدانند چگونه بیمه شویم ،قشقایی
قيمت اين محصول: 18,000 ریال

اصول بيمه هاي تامين اجتماعي -سررشته ايزد موسي
اصول بيمه هاي تامين اجتماعي -سررشته ايزد موسي
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
اصول بیمه خواجوئی راد
اصول بیمه خواجوئی راد
قيمت اين محصول: 31,000 ریال

اصول بیمه لطفعلی بخشی
اصول بیمه لطفعلی بخشی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
اصول وکلیات بیمه های اشخاص جلد1 ،هادی دستباز
اصول وکلیات بیمه های اشخاص جلد 1 ، هادی دستباز
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

بررسی فقهی عقد بیمه جمالیزاده
بررسی فقهی عقد بیمه جمالیزاده
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
بیمه آتش سوزی ،آیت کریمی
بیمه آتش سوزی ، آیت کریمی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

بیمه اموال و مسئولیت ،آیت کریمی
بیمه اموال و مسئولیت ، آیت کریمی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
بیمه بیکاری مولابیگی
بیمه بیکاری ، دیوان عدالت اداری معاونت آموزش و پژوهش
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

بیمه در حقوق اسلام ، سید محمد خامنه ای
بیمه در حقوق اسلام ، سید محمد خامنه ای
قيمت اين محصول: 18,000 ریال
بیمه شخص ثالث در نظم حقوق کنونی آقامیری
بیمه شخص ثالث در نظم حقوق کنونی آقامیری
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

بیمه شخص ثالث و حقوق شهروندان در حوادث رانندگی ، افشار
بیمه شخص ثالث و حقوق شهروندان در حوادث رانندگی ، افشار
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
بیمه شخص ثالث و حقوق شهروندان در حوادث رانندگی ،افشار
بیمه شخص ثالث و حقوق شهروندان در حوادث رانندگی ،افشار
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

بیمه مسئولیت جلد 1 ،علی اکبر ریسه
بیمه مسئولیت جلد 1 ، علی اکبر ریسه
قيمت اين محصول: 0 ریال
بیمه مسئولیت جلد 2 ،علی اکبر ریسه
بیمه مسئولیت جلد 2 ، علی اکبر ریسه
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

بیمه مسئولیت مدنی شوشتری
بیمه مسئولیت مدنی شوشتری
قيمت اين محصول: 170,000 ریال
بیمه و حقوق مسئولیت مدنی ،عبدالله خدابخشی
بیمه و حقوق مسئولیت مدنی ،عبدالله خدابخشی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

بیمه و حقوق مسئولیت مدنی ج 1 و 2 خدابخشی
بیمه و حقوق مسئولیت مدنی ج 1 و 2 خدابخشی
قيمت اين محصول: 340,000 ریال
تامین اجتماعی و بازنشستگی در ایران ، کرباسیان
تامین اجتماعی و بازنشستگی در ایران ، کرباسیان
قيمت اين محصول: 19,500 ریال

تامین اجتماعی: مقدمه ای بر اصول اساسی احمدی- فیروزمندی
تامین اجتماعی: مقدمه ای بر اصول اساسی احمدی- فیروزمندی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
136,000 ریال
تخفيف: 15.00%
تحلیل فقهی حقوقی ضمان عاقله و مسئولیت بیمه اباذری- رضایی راد- طاها
تحلیل فقهی حقوقی ضمان عاقله و مسئولیت بیمه اباذری- رضایی راد- طاها
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

تعهدات بیمه گذار در بیمه های اشخاص منوچهری
تعهدات بیمه گذار در بیمه های اشخاص منوچهری
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
تکنیک های فروش حرفه ای بیمه کریمی
تکنیک های فروش حرفه ای بیمه کریمی
قيمت اين محصول: 22,000 ریال

حقوق بیمه مهدی محمدی
حقوق بیمه مهدی محمدی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
حقوق بیمه ،جعفر معزی
حقوق بیمه ، جعفر معزی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

حقوق بیمه ،عارفه مدنی کرمانی
حقوق بیمه،تاریخچه بیمه و... ، عارفه مدنی کرمانی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
حقوق بیمه تعهدات در بینه های غرامت (خروشی)
حقوق بیمه تعهدات در بینه های غرامت (خروشی)
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

حقوق بیمه ج 1 کلیات عقد بیمه صادقی مقدم- شکوهی زاده
حقوق بیمه ج 1 کلیات عقد بیمه صادقی مقدم- شکوهی زاده
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
حقوق بیمه دریایی (صادقی نشاط)
حقوق بیمه دریایی (صادقی نشاط)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

حقوق بیمه گمرکی احمدی
حقوق بیمه گمرکی احمدی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
حقوق بیمه‌ ،دکتر ایرج بابایی‌
حقوق بیمه‌ دکتر ایرج بابایی‌
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

حقوق تأمین اجتماعی ،دکتر کورش استوار سنگری
حقوق تأمین اجتماعی ، دکتر کورش استوار سنگری
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
حقوق تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری نعیمی- پرتو
حقوق تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری نعیمی- پرتو
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

حقوق تامین اجتماعی ، محمد رضا مجتهدی
حقوق تامین اجتماعی ، محمد رضا مجتهدی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
حقوق تامین اجتماعی نعیمی- پرتو
حقوق تامین اجتماعی نعیمی- پرتو
قيمت اين محصول: 105,000 ریال

حقوق تامین مالی در تجارت بین الملل رضایی
حقوق تامین مالی در تجارت بین الملل رضایی
قيمت اين محصول: 240,000 ریال
حقوق قراردادهای صنعتی و بیمه ای ،امیر رضا محمودی و محمد محمدزاده
حقوق قراردادهای صنعتی و بیمه ای ،امیر رضا محمودی و محمد محمدزاده اصل
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در قراردادهای بیمه عمر
حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و آثار حقوقی آن در قراردادهای بیمه عمر ،طهماسبی
قيمت اين محصول: 15,000 ریال
دانستنی بیمه اتومبیل ،علی اعظم محمد بیگی _ حمید عبدالحسین حریری
دانستنی های بیمه اتومبیل ، علی اعظم محمد بیگی _ حمید عبدالحسین حریری
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

دانستنی بیمه حوادث ،علی اعظم محمد بیگی ، مفید امینی
دانستنی های بیمه حوادث ، علی اعظم محمد بیگی ، مفید امینی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
دانستنی های بیمه ی اشخاص ،علی اعظم محمد بیگی
دانستنی های بیمه ی اشخاص ،علی اعظم محمد بیگی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

دانستنی های بیمه ی مسئولیت ،علی اعظم محمد بیگی
دانستنی های بیمه ی مسئولیت ، علی اعظم محمد بیگی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
دانستنی های عمومی بیمه ،علی اعظم محمد بیگی
دانستنی های عمومی بیمه ، علی اعظم محمد بیگی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

دانستنیهای بیمه باربری ، محمد بیگی
دانستنیهای بیمه باربری ، محمد بیگی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
دانستنیهای بیمه جلد 5 بیمه درمان ،بیگی
دانستنیهای بیمه جلد 5 بیمه درمان ،بیگی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

دانستنیهای بیمه جلد 7 بیمه زندگی ،بیگی
دانستنیهای بیمه جلد 7 بیمه زندگی ،بیگی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
دعواي بيمه در رويه دادگاهها توحید زينالی
دعواي بيمه در رويه دادگاهها توحید زينالی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

راهنمای بیمه اتومبیل به زبان ساده ،علی جعفر زاده
راهنمای بیمه اتومبیل به زبان ساده ، علی جعفر زاده
قيمت اين محصول: 43,000 ریال
شیوه های عملی وصول خسارت در دعاوی بیمه زینالی- کامکار
شیوه های عملی وصول خسارت در دعاوی بیمه زینالی- کامکار
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

شیوه های عملی وصول چک از طریق مراجع قضایی اجرای ثبت (زینالی)
شیوه های عملی وصول چک از طریق مراجع قضایی اجرای ثبت (زینالی)
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرتو رویه قضایی آقامیری
صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرتو رویه قضایی آقامیری
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

فرهنگ اصطلاحات بیمه بیگی
فرهنگ اصطلاحات بیمه بیگی
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
قانون بیمه در نظم حقوقی کنونی دکتر نعیمی- صداقت
قانون بیمه در نظم حقوقی کنونی دکتر نعیمی- صداقت
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

قوانین و مقررات بیمه اختیاری و مشاغل آزاد قشقایی
قوانین و مقررات بیمه اختیاری و مشاغل آزاد قشقایی
قيمت اين محصول: 7,000 ریال
قوانین و مقررات بیمه بیکاری قشقایی
قوانین و مقررات بیمه بیکاری قشقایی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

قوانین و مقررات بیمه حاجی زاده
قوانین و مقررات بیمه حاجی زاده
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
قوانین ومقررات بیمه زینالی
قوانین ومقررات بیمه زینالی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

مجموعه تامین اجتماعی کمالان
مجموعه تامین اجتماعی کمالان
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
مجموعه قوانین و مقررات بیمه گالینگور زاهدی
مجموعه قوانین و مقررات بیمه گالینگور زاهدی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات بیمه ، ساسان نژاد
مجموعه قوانین و مقررات بیمه ، ساسان نژاد
قيمت اين محصول: 280,000 ریال
مجموعه قوانین و مقررات بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل ن
مجموعه قوانین و مقررات بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث ریاست
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

مقدمه بر تبیین حقوق بیمه نفت محمد جواد پهلوان
مقدمه بر تبیین حقوق بیمه نفت محمد جواد پهلوان
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
نظا م حقوقی رسیدگی به اختلافات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماع
نظا م حقوقی رسیدگی به اختلافات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی ، دکتر مهدی هداوند- فرهاد جم
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

نگاهی گذرا به حقوق بیمه (منتظری)
نگاهی گذرا به حقوق بیمه (منتظری)
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
نگرشی نو بر حقوق بیمه نجومی
نگرشی نو بر حقوق بیمه نجومی
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

پرسش و پاسخ بیمه ای کتاب سوم ،آیت کریمی
پرسش و پاسخ بیمه ای کتاب سوم ، آیت کریمی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
پرسش و پاسخ قانون بیمه شخص ثالث زینالی
پرسش و پاسخ قانون بیمه شخص ثالث زینالی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

چشم انداز صنعت بیمه کشور (گزیده ای از مقالات بیمه) ،آیت کریمی
چشم انداز صنعت بیمه کشور (گزیده ای از مقالات بیمه) ، آیت کریمی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
کاربرد بیمه های بازرگانی در مدیریت ،آیت کریمی
کاربرد بیمه های بازرگانی در مدیریت ، آیت کریمی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

کلیات بیمه ، آیت کریمی
کلیات بیمه ، آیت کریمی
قيمت اين محصول: 225,000 ریال
کلیات و اصول بیمه های بازرگانی گلچینیان
کلیات و اصول بیمه های بازرگانی گلچینیان
قيمت اين محصول: 53,000 ریال


  • «« شروع
  • « قبل
  • 1
  • بعد »
  • پایان »»


نمایش #  
نتایج 1 - 72 از 72

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی