حقوق کار

    نمایش #  

نتایج 1 - 100 از 110
100قانون موفقیت در بازار کار هاشمی نژاد
100قانون موفقیت در بازار کار هاشمی نژاد
قيمت اين محصول: 79,000 ریال
آموزش مبانی اصول و فنون مشاوره املاک حقیقت طلب
آموزش مبانی اصول و فنون مشاوره املاک حقیقت طلب
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

آیین دادرسی در اختلافات کارگر و کارفرما تقی زاده- صالحی منش
آیین دادرسی در اختلافات کارگر و کارفرما تقی زاده- صالحی منش
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
آیین دادرسی کار روزنامه رسمی
آیین دادرسی کار روزنامه رسمی
قيمت اين محصول: 10,000 ریال

آیین دادرسی کار قبادی
آیین دادرسی کار قبادی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال
آیین دادرسی کار مشعوف
آیین دادرسی کار مشعوف
قيمت اين محصول: 28,000 ریال
23,800 ریال
تخفيف: 15.00%

آیین رسیدگی به جرایم صنفی در نظام حقوقی ایران ،ایرج عزیزی
آیین رسیدگی به جرایم صنفی در نظام حقوقی ایران ، ایرج عزیزی
قيمت اين محصول: 145,000 ریال
اختلافات کارگر و کارفرما درآرای دیوان عدالت (علیقلی فرح پور)
اختلافات کارگر و کارفرما درآرای دیوان عدالت (علیقلی فرح پور)
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

اشنای با مقرارت گمرکی و ترخیص کالا بنایی
اشنای با مقرارت گمرکی و ترخیص کالا بنایی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
اشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا بنایی
اشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا بنایی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

اصول اخلاقی و مهارتهای حرفه ای مشاورین املاک یوسفی
اصول اخلاقی و مهارتهای حرفه ای مشاورین املاک یوسفی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
اصول و فنون تصدی گری حرفه ای املاک MBA یوسفی
اصول و فنون تصدی گری حرفه ای املاک MBA یوسفی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
255,000 ریال
تخفيف: 15.00%

اصول و فنون مذاکره با گرایش معاملات املاک حقیقت طلب
اصول و فنون مذاکره با گرایش معاملات املاک حقیقت طلب
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
اطلاعات لازم جهت کسبه خسروی- ورنوس
اطلاعات لازم جهت کسبه خسروی- ورنوس
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

بررسی تطبیقی حقوق معلولین در حوزه اشتغال ، فرجی
بررسی تطبیقی حقوق معلولین در حوزه اشتغال ، فرجی
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
بررسی تطبیقی حقوق کار در مناطق آزاد تجاری (ایران-چین-امارت)خانی
بررسی تطبیقی حقوق کار در مناطق آزاد تجاری (ایران-چین-امارت) ،ابراهیم خانی
قيمت اين محصول: 28,000 ریال

تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ،زیدالله صمدی قوشچی ایران
تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران ، زیدالله صمدی قوشچی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
تعارض اسناد معاملات املاك ،محمدرضا یزدان پناه
تعارض اسناد معاملات املاك ،محمدرضا یزدان پناه
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

تفسیر ساده و کافی تعرفه های گمرکی 2 نشر بازرگانی
تفسیر ساده و کافی تعرفه های گمرکی 2 نشر بازرگانی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
تفسیر ساده و کافی تعرفه گمرکی 1 نشر بازگانی
تفسیر ساده و کافی تعرفه گمرکی 1 نشر بازگانی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

تفسیر گمرکی 2 جلدی بنایی
تفسیر گمرکی 2 جلدی بنایی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
تقلب-قاچاق-تخلفات گمرکیو خسارت مدنی (احمدی)
تقلب-قاچاق-تخلفات گمرکیو خسارت مدنی (احمدی)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

جبران خسارات کارگران در نظام مسوولیت مدنی ،دکتر عبدالله خدابخشی
جبران خسارات کارگران در نظام مسوولیت مدنی ، دکتر عبدالله خدابخشی
قيمت اين محصول: 225,000 ریال
حقوق بانکی ،السان
حقوق بانکی ، السان
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

حقوق بانکی ،سلطانی
حقوق بانکی ،سلطانی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
حقوق بانکی ،نجفی
حقوق بانکی ،نجفی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

حقوق بانکی شاه محمودی
حقوق بانکی شاه محمودی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
حقوق بین الملل و تطبیقی کار عباسی- ابدی
حقوق بین الملل و تطبیقی کار عباسی- ابدی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

حقوق صنایع و معادن گروه پژوهش مدرسه عالی حقوق
حقوق صنایع و معادن گروه پژوهش مدرسه عالی حقوق
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
حقوق نظام صنفی خسروی
حقوق نظام صنفی خسروی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

حقوق کار (1) ،دکتر سیدعزت ا… عراقی
حقوق کار (1) ، دکتر سیدعزت ا… عراقی
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری) هکی
حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری) هکی
قيمت اين محصول: 95,000 ریال

حقوق کار (فریدون یگانه) نشر جمهور
حقوق کار (فریدون یگانه) نشر جمهور
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
حقوق کار (محمدتقی رباط جزی)
حقوق کار (محمدتقی رباط جزی)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

حقوق کار (نگاهی برسیر تحولات حقوق کار) داداش زاده
حقوق کار (نگاهی برسیر تحولات حقوق کار) داداش زاده
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
حقوق کار 1 ، محمد رضا معین و عباس زراعت
حقوق کار 1 ، محمد رضا معین و عباس زراعت
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

حقوق کار ، دکتر حسن مراد زاده
حقوق کار ، دکتر حسن مراد زاده
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
حقوق کار ،ابوالفضل رنجبری
تاریخچه پیدایش حقوق کار -تعریف ومشخصات حقوق کار ، ابوالفضل رنجبری
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

حقوق کار ،غلامرضا موحدیان
حقوق کار ،غلامرضا موحدیان
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
حقوق کار احمدی
حقوق کار احمدی
قيمت اين محصول: 12,500 ریال

حقوق کار بخش دادرسی کار ایران، مجید لایقمند
حقوق کار بخش دادرسی کار ایران، مجید لایقمند
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
حقوق کار ج 2 عراقی1655
حقوق کار ج 2 عراقی1655
قيمت اين محصول: 115,000 ریال

حقوق کار دفتر یکم(احمد رفیعی)
حقوق کار دفتر یکم(احمد رفیعی)
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
حقوق کار رسائی نیا
حقوق کار رسائی نیا
قيمت اين محصول: 48,000 ریال

حقوق کار مدنی
حقوق کار مدنی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
حقوق کار ونحوه رسیدگی به شکایات ،منصور اباذری فومشی
حقوق کار ونحوه رسیدگی به شکایات ، منصور اباذری فومشی
قيمت اين محصول: 56,000 ریال

حقوق کیفری کار ،زراعت
حقوق کیفری کار ، زراعت
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
حقوق کیفری کسب و کار جعفری
حقوق کیفری کسب و کار جعفری
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

حقوق گمرکی ،عبدالله احمدی
حقوق گمرکی،عبدالله احمدی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
دادرسی عادلانه در اختلافات گمرکی ابوطالبی نجف آبادی
دادرسی عادلانه در اختلافات گمرکی ابوطالبی نجف آبادی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

دانستنی های روابط و حوادث کار ،عبا نیا
دانستنی های روابط و حوادث کار ،عبا نیا
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
دانشنامه حقوقی امور گمرکی ،عبدالله احمدی
دانشنامه حقوقی امور گمرکی ،عبدالله احمدی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

دکترین بهداشت قضایی در ارتباط با بانکها سلسله مباحث بهداشت قضایی
دکترین بهداشت قضایی در ارتباط با بانکها سلسله مباحث بهداشت قضایی 1 مرکز پژوهش معاونت دادگستر ی قم
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
دیدگاههای نو در حقوق کار ، دكتر محمود براتی نیا
دیدگاههای نو در حقوق کار ، دكتر محمود براتی نیا
قيمت اين محصول: 15,000 ریال

راهنمای جامع عملیات املاک ، مجتبی شهبازی
راهنمای جامع عملیات املاک ، مجتبی شهبازی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
29,750 ریال
تخفيف: 15.00%
راهنمای جامع عملیات صنفی در اتحادیه صنف مشاوران املاک، یوسفی
راهنمای جامع عملیات صنفی در اتحادیه صنف مشاوران املاک، یوسفی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

راهنمای حقوقی مشاوران املاک ،معاونت آموزش قوه قضائیه
راهنمای حقوقی مشاوران املاک ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
راهنمای حقوقی مشاوران خودرو ،معاونت آموزش قوه قضائیه
راهنمای حقوقی مشاوران خودرو ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

راهنمای واردات و صادرات از طریق بازار چه های مشترک مرزی نویدی
راهنمای واردات و صادرات از طریق بازار چه های مشترک مرزی نویدی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
راهکارهای واسطه گری و معاملات املاک اخوان
راهکارهای واسطه گری و معاملات املاک اخوان
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

روابط- حوادث-قرار داد و دعاوی کارگر کارفرما و کارگاه در حقوق کار
روابط- حوادث-قرار داد و دعاوی کارگر کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران بشیری
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
زنان در بازار کار ایران مهر انگیز
زنان در بازار کار ایران مهر انگیز
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

سازمان بین المللی کار ،آزادی پور جعفر
سازمان بین المللی کار ، آزادی پور جعفر
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات ،اسماعیل هریسی
شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات ، اسماعیل هریسی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

شرحی بر قانون برگزاری مناقصات عیدی زاده
شرحی بر قانون برگزاری مناقصات عیدی زاده
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
فرهنگ جامع امور گمرکی نویدی
فرهنگ جامع امور گمرکی نویدی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

فنون بازاریابی با گرایش املاک حقیقت طلب
فنون بازاریابی با گرایش املاک حقیقت طلب
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
فهرست تشریحی تعرفه های گمرکی بازرگانی
فهرست تشریحی تعرفه های گمرکی بازرگانی
قيمت اين محصول: 26,000 ریال

قانون امور گمرکی با آئین نامه اجرایی آن مشعوف
قانون امور گمرکی با آئین نامه اجرایی آن مشعوف
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
قانون امور گمرکی خادمی-حمیدی
قانون امور گمرکی خادمی-حمیدی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

قانون امور گمرکی روزنامه رسمی
قانون امور گمرکی روزنامه رسمی
قيمت اين محصول: 15,000 ریال
قانون مربوط به امور صنفی- اصناف زاهدی
قانون مربوط به امور صنفی- اصناف زاهدی
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

قانون نظام صنفی (روزنامه رسمی)
قانون نظام صنفی (روزنامه رسمی)
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
قانون نظام صنفی و آيين ناکمه ها و دستورالعملها امانت-مجتبايی- فرجی-شکريه-فروغانصوفی و...
قانون نظام صنفی و آيين ناکمه ها و دستورالعملها امانت-مجتبايی- فرجی-شکريه-فروغانصوفی و...
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

قانون کار در نظم حقوق کنونی طاهری
قانون کار در نظم حقوق کنونی طاهری
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
قانون کار در نظم حقوقی وحيد حاجی زاده
قانون کار در نظم حقوقی وحيد حاجی زاده
قيمت اين محصول: 350,000 ریال

قانون کار در نظم حقوقی کنونی ، قشقایی
قانون کار در نظم حقوقی کنونی ، قشقایی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
قانون کار در نظم کنونی رفیعی
قانون کار در نظم کنونی رفیعی
قيمت اين محصول: 550,000 ریال

قانون کار همراه با آیین دادرسی مشعوف
قانون کار همراه با آیین دادرسی مشعوف
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
59,500 ریال
تخفيف: 15.00%
قانون کار و رویه عملی حقوق کار ،سعید پور شیروان
قانون کار و رویه عملی حقوق کار ، سعید پور شیروان
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

قانون کار ویژه مهندسان (آقداش)
قانون کار ویژه مهندسان (آقداش)
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
قرارداد حق العمل کاری فرید
قرارداد حق العمل کاری فرید
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

قرارداد کار ،محمد هدایتی زفرقندی
قرارداد کار ،محمد هدایتی زفرقندی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی منصور
قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی منصور
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده قره داغی
قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده قره داغی
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
قوانین و مقررات تشکلهای کارگری و کارفرمایی صابری
قوانین و مقررات تشکلهای کارگری و کارفرمایی صابری
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

مالیات بر اصناف ، مهران قاسمیان
مالیات بر اصناف ، مهران قاسمیان
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
مجموعه قانون برگزاری مناقصات ریاست جمهوری
مجموعه قانون برگزاری مناقصات ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

مجموعه قوانین مذاکره قانون کار قشقایی
مجموعه قوانین مذاکره قانون کار قشقایی
قيمت اين محصول: 6,500 ریال
مجموعه قوانین و مقررات تشکل های کارگری و کارفرمایی الهیان
مجموعه قوانین و مقررات تشکل های کارگری و کارفرمایی الهیان
قيمت اين محصول: 14,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات قانون معادن زاهدی
مجموعه قوانین و مقررات قانون معادن زاهدی
قيمت اين محصول: 17,000 ریال
مجموعه وظایف و اختیارات وزیر امور خارجه ریاست جمهوری
مجموعه وظایف و اختیارات وزیر امور خارجه ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 4,500 ریال

مدریریت و راهبرد مناقصات ،علیرضا میلانی زاده
مدریریت و راهبرد مناقصات ، علیرضا میلانی زاده
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان سید جوادین
مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان سید جوادین
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

مزایده ،سید ابوذر علوی
مزایده، سید ابوذر علوی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
مسول حقوق و دستمزد رضایی و نوبخت
مسول حقوق و دستمزد رضایی و نوبخت
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

مشاغل خانگی مشاوره حقوقی موسسه کار و تامین
مشاغل خانگی مشاوره حقوقی موسسه کار و تامین
قيمت اين محصول: 15,000 ریال
مشاور حرفه ای در جذب و حفظ مشتری در معاملات املاک، مرتضی یوسفی
مشاور حرفه ای در جذب و حفظ مشتری در معاملات املاک، یوسفی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

نظا م حقوقی رسیدگی به اختلافات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماع
نظا م حقوقی رسیدگی به اختلافات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی ، دکتر مهدی هداوند- فرهاد جم
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ،مهدی هداوند
نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ، دکتر مهدی هداوند
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
نمایش #  
نتایج 1 - 100 از 110

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی