حقوق اداری

    نمایش #  

نتایج 1 - 100 از 243
آئین نامه استخدام پیمانی ،محمد حسین رستمی
آئین نامه استخدام پیمانی ، محمد حسین رستمی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
آزمون گام 2 حقوق اداری 2 ، مهدی قراری
آزمون گام 2 حقوق اداری 2 ، مهدی قراری
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

آشنایی با وظایف کارکنان اداری جلد 1
آشنایی با وظایف کارکنان اداری جلد 1 ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
آشنایی با وظایف کارکنان اداری جلد 2
آشنایی با وظایف کارکنان اداری جلد 2 ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 33,000 ریال

آشنایی با وظایف کارکنان اداری جلد 4
آشنایی با وظایف کارکنان اداری جلد 4 ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 42,000 ریال
آشنایی با وظایف کارکنان اداری جلد3
آشنایی با وظایف کارکنان اداری جلد 3 ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

آناتومي کاربردي براي قضات - دکتر سعيد شعباني و سارا سجادي ، سپيده محبي
آناتومي کاربردي براي قضات - دکتر سعيد شعباني و سارا سجادي ، سپيده محبي
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
آیین نامه ها و دستورالعملهای اداری مالی و بازرگانی حاکم بر شرکتها ساعدی- احمدی
آیین نامه ها و دستورالعملهای اداری مالی و بازرگانی حاکم بر شرکتها ساعدی- احمدی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال

اجرای احکام دیوان عدالت اداری ،فخنده عاشق معلا
اجرای احکام دیوان عدالت اداری ، فخنده عاشق معلا
قيمت اين محصول: 15,000 ریال
اجرای احکام مدنی علیه دولت ،رفیعی
اجرای احکام مدنی علیه دولت ، رفیعی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

ارتقاء سلامت اداری نظام مالیاتی، مجموعه مقالات همایش جالشها و فرصتهای فراروی سلامت نظام مالیاتی کشور با تاکید بر پیشگیری تخلف شهرام ابراهیمی
ارتقاء سلامت اداری نظام مالیاتی، مجموعه مقالات همایش جالشها و فرصتهای فراروی سلامت نظام مالیاتی کشور با تاکید بر پیشگیری تخلف شهرام ابراهیمی
قيمت اين محصول: 10,000 ریال
ازمون تحلیلی حقوق اداری 1دیب فرراه (نشر راه)
ازمون تحلیلی حقوق اداری 1دیب فرراه (نشر راه)
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

استخدام قضات و تشکیلات دادگستری ریاست جمهوری
استخدام قضات و تشکیلات دادگستری ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 33,000 ریال
اشنایی با اصول استرداد دارایی های ناشی از فساد پاکجو
اشنایی با اصول استرداد دارایی های ناشی از فساد پاکجو
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

اشنایی با امور اداری و مالی در شوراهای حل اختلاف معاونت توسعه قض
اشنایی با امور اداری و مالی در شوراهای حل اختلاف معاونت توسعه قضایی
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
اشنایی با جرایم مدیران و کارکنان دولت اداره کل پژوهش و اطلاع رسا
اشنایی با جرایم مدیران و کارکنان دولت اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

اصول حاکم انتخابات آزاد و منصفانه نوروزیان
اصول حاکم انتخابات آزاد و منصفانه نوروزیان
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
اصول حاکم بر قراردادهای دولتی ،حبیب زاده
اصول حاکم بر قراردادهای دولتی ، حبیب زاده
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی حسینیاصول حاکم بر قراردادهای دولتی
اصول حاکم بر قراردادهای دولتی حسینی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی ،پور سلیم بناب
اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی ، پور سلیم
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

اصول حقوق اداری در پرتو ارا دیوان عدالت اداری معاونت توسعه قضایی
اصول حقوق اداری در پرتو ارا دیوان عدالت اداری معاونت توسعه قضایی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری سید فتاح ابراهیمی
اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری سید فتاح ابراهیمی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

اصول رفتار اداری (در پرتو ارا دیوان عدالت اداری) مرکز توسعه ی قض
اصول رفتار اداری (در پرتو ارا دیوان عدالت اداری) مرکز توسعه ی قضایی
قيمت اين محصول: 78,000 ریال
اصول مدیریت علی حسین امامی
اصول مدیریت علی حسین امامی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

اصول نگارش و مکاتبات اداری ،بهزاد مردآزاد ناو
اصول نگارش و مکاتبات اداری ، بهزاد مردآزاد ناو
قيمت اين محصول: 99,000 ریال
افکار عموی در سازمان خوش بیان
افکار عموی در سازمان خوش بیان
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

امنیت انسانی و دولت رهامی
امنیت انسانی و دولت رهامی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
انتخابات در ایران احمدی
انتخابات در ایران احمدی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

انتظارهای مشروع در حقوق اداری ،احمد رنجبر
انتظارهای مشروع در حقوق اداری ، احمد رنجبر
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
اندیشه های حقوق اداری مومنی طباطبایی
اندیشه های حقوق اداری مومنی طباطبایی
قيمت اين محصول: 240,000 ریال

ایین دادرسی تخلفات اداری علی ابادی
ایین دادرسی تخلفات اداری علی ابادی
قيمت اين محصول: 42,000 ریال
ایین دادرسی هیات های رسیدگی به تخلفات انضباطی پایوران نیرو های م
ایین دادرسی هیات های رسیدگی به تخلفات انضباطی پایوران نیرو های مسلح و موجبات قانونی اخراج از خدمت کارمزدی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

ایین نگارش مکاتبات اداری کاظم امینی
ایین نگارش مکاتبات اداری کاظم امینی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
ایین های تصمیم گیری در حقوق اداری مرکز توسعه قضایی
ایین های تصمیم گیری در حقوق اداری مرکز توسعه قضایی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال

بازنشستگی و شرایط ان قشقایی
بازنشستگی و شرایط ان قشقایی
قيمت اين محصول: 11,000 ریال
بایسته های اقتصادی از دیدگاه فقهی و حقوقی
بایسته های اقتصادی از دیدگاه فقهی و حقوقی
قيمت اين محصول: 0 ریال

بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران ،محمودی
بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران ، محمودی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
بررسی تملک رايگان حقوق مالکانه توسط شهرداری¬ها در آيينه ی آراء هيات عمومی ديوان عدالت اداری (منفعت عمومی در حوزه امور اراضی و حقوق مالکانه) اميد محمدی
بررسی تملک رايگان حقوق مالکانه توسط شهرداری¬ها در آيينه ی آراء هيات عمومی ديوان عدالت اداری (منفعت عمومی در حوزه امور اراضی و حقوق مالکانه) اميد محمدی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

بررسی جرائم علیه اموال دولت جلد اول
معاونت آموزش قوه قضائیه ، بررسی جرائم علیه اموال دولت جلد اول
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
بررسی جرائم علیه اموال دولت جلد دوم
بررسی جرائم علیه اموال دولت جلد دوم ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

بررسی جرایم اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولت
بررسی جرایم اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولت ، عوض نورزاد
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
بررسی را دیوان عدالت اداری در حوزه امنیتی و انتظامی رازینی
بررسی را دیوان عدالت اداری در حوزه امنیتی و انتظامی رازینی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی ورعی
بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی ورعی
قيمت اين محصول: 28,000 ریال
بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکان در برابر طرح های عمومی شهرداری بهش
بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکان در برابر طرح های عمومی شهرداری بهشتیان
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

بهبود و بازسازی سازمان مدیریت تحول برومند
بهبود و بازسازی سازمان مدیریت تحول برومند
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
بودجه و بودجه ریزی دولتی در اقتصاد ایران
بودجه و بودجه ریزی دولتی در اقتصاد ایران
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

تاریخ تحولات دولت در اسلام و ایران برزگر
تاریخ تحولات دولت در اسلام و ایران برزگر
قيمت اين محصول: 27,500 ریال
تحدید رفتار دولت ابوالحسنی
تحدید رفتار دولت ابوالحسنی
قيمت اين محصول: 44,000 ریال

تحصیل و تملک اراضی توسط دولت ،مصطفی سالاری
تحصیل و تملک اراضی توسط دولت ،مصطفی سالاری
قيمت اين محصول: 135,000 ریال
تحلیل ماهیت و آثار قرارداد اداری در حقوق ایران ،محمد شمعی
تحلیل ماهیت و آثار قرارداد اداری در حقوق ایران ، محمد شمعی
قيمت اين محصول: 0 ریال

تحلیلی بر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یزدان مهر
تحلیلی بر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یزدان مهر
قيمت اين محصول: 420,000 ریال
تحول در اجرای مسئولیت بین المللی دولت
تحول در اجرای مسئولیت بین المللی دولت
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

تخلفات اداری خلیلی (دادگستری قم)
تخلفات اداری خلیلی (دادگستری قم)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
تخلفات اداری کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به آن ،کوروش کرد نائیج
تخلفات اداری کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به آن ،کوروش کرد نائیج
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

تشریفات ویژه رسیدگی به دعاوی دولت در آیین دادرسی مدنی پاهکیده
تشریفات ویژه رسیدگی به دعاوی دولت در آیین دادرسی مدنی پاهکیده
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
تصرف غیر قانونی در وجوه واموال دولتی و عمومی ،مجید قنبری
تصرف غیر قانونی در وجوه واموال دولتی و عمومی ، مجید قنبری
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها میرزایی
تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها میرزایی
قيمت اين محصول: 190,000 ریال
تملک اموال عمومی و مباحات ،محمد طاهر کنعانی
تملک اموال عمومی و مباحات ،محمد طاهر کنعانی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی ده ابادی
جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی ده ابادی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان،دكتر هادی عظیمی گركانی
جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان،دكتر هادی عظیمی گركانی
قيمت اين محصول: 36,000 ریال

حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه ، کدخدایی
حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه ، کدخدایی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
حق اعمال مالکيت دولت بر اموال عمومی محسن بختياری
حق اعمال مالکيت دولت بر اموال عمومی محسن بختياری
قيمت اين محصول: 65,000 ریال

حقوق اداری (2-1) ،دکتر رضا موسی زاده
حقوق اداری (2-1) ، دکتر رضا موسی زاده
قيمت اين محصول: 145,000 ریال
حقوق اداری 1 ،دکتر محمد جواد رضایی زاده
حقوق اداری 1 ،دکتر محمد جواد رضایی زاده
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

حقوق اداری ، دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی
حقوق اداری ، دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی
قيمت اين محصول: 240,000 ریال
حقوق اداری ،دکتر ابراهیم موسی زاده
حقوق اداری ،دکتر ابراهیم موسی زاده
قيمت اين محصول: 350,000 ریال

حقوق اداری ،دکتر بیژن عباسی
حقوق اداری ، دکتر بیژن عباسی
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
حقوق اداری ایران (1)آذین ادیب فر
حقوق اداری ایران (1)آذین ادیب فر
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

حقوق اداری ایران ابوالحمد
حقوق اداری ایران ابوالحمد
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
حقوق اداری ایران جلد دوم ،دکتر سید جلال الدین مدنی
حقوق اداری ایران جلد دوم ، دکتر سید جلال الدین مدنی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

حقوق اداری ایران جلد سوم دیوان عدالت اداری ،جلال الدین مدنی
حقوق اداری ایران جلد سوم دیوان عدالت اداری ،دکتر سید جلال الدین مدنی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
حقوق اداری تطبیقی (جلد اول) ،دکتر مهدی هداوند
حقوق اداری تطبیقی (جلد اول) ، دکتر مهدی هداوند
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

حقوق اداری تطبیقی (جلد دوم) ،دکتر مهدی هداوند
حقوق اداری تطبیقی (جلد دوم) ، دکتر مهدی هداوند
قيمت اين محصول: 105,000 ریال
حقوق اداری تطبیقی ،دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی
حقوق اداری تطبیقی (حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی) (تجدید نظر با اضافات) ، دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی
قيمت اين محصول: 0 ریال

حقوق اداری تطبیقی عدالت رویه ای محمد فلاح زاده
حقوق اداری تطبیقی عدالت رویه ای محمد فلاح زاده
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
حقوق اداری تطبیقی نظارت قضایی بر مقررات دولتی انگلستان و فرانسه
حقوق اداری تطبیقی نظارت قضایی بر مقررات دولتی در انگلستان و فرانسه ، محمودی
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

حقوق اداری تطبیقی هداوند
حقوق اداری تطبیقی هداوند
قيمت اين محصول: 49,500 ریال
حقوق اداری ج 1 ،دکتر محمد امامی ، کورش استوار سنگری
حقوق اداری ج 1 ،دکتر محمد امامی ، کورش استوار سنگری
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

حقوق اداری جلد 2 ،امامی و استوار سنگی
حقوق اداری جلد 2 ،امامی و استوار سنگی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
حقوق اداری دکترا نامداری سنجش و دانش
حقوق اداری دکترا نامداری سنجش و دانش
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

حقوق اداری طرح نوین
حقوق اداری طرح نوین
قيمت اين محصول: 11,000 ریال
حقوق اداری عباسی
حقوق اداری عباسی
قيمت اين محصول: 65,000 ریال

حقوق اداری مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن زرگوش
حقوق اداری مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن زرگوش
قيمت اين محصول: 230,000 ریال
حقوق اداری ویژه کلیه دانشجویان حقوق و داوطلبان آزمون ارشد پژواک محمدعلی نژاد
حقوق اداری ویژه کلیه دانشجویان حقوق و داوطلبان آزمون ارشد پژواک محمدعلی نژاد
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

حقوق اداریب-تملک املاک-شبه تملکهاوسلب مالکیت از ...(مشتاق زرگوش)
حقوق اداریب-تملک املاک-شبه تملکهاوسلب مالکیت از ...(مشتاق زرگوش)
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
حقوق ادرای بابایی مهر (دوجلدی)
حقوق ادرای بابایی مهر (دوجلدی)
قيمت اين محصول: 280,000 ریال

حقوق تجارت (نحوه رسیدگی به دعاوی تجاری) ،منصور اباذری فومشی
حقوق تجارت (نحوه رسیدگی به دعاوی تجاری) ، منصور اباذری فومشی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
حقوق روابط شورا و شهرداری ،فرهنگ فقیه لاریجانی
حقوق روابط شورا و شهرداری ، فرهنگ فقیه لاریجانی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

حقوق شورا های محلی پورمحمود
حقوق شورا های محلی پورمحمود
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
حقوق شوراهای اداری ریاست جمهوری
حقوق شوراهای اداری ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

حقوق طرحهای صنعتی دکتر سيدحسن ميرحسينی
حقوق طرحهای صنعتی دکتر سيدحسن ميرحسينی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
حقوق قراردادهای اداری شمعی
حقوق قراردادهای اداری شمعی
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

حقوق مردم در شهرداریها ،جلیل پور سلیم بناب
حقوق مردم در شهرداریها ، جلیل پور سلیم بناب
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
حقوق معاملات دولتی ،یدالله حبیبی
حقوق و قوانین معاملات دولتی ، یدالله حبیبی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

حقوق و تخلفات اداری میر حسینی
حقوق و تخلفات اداری میر حسینی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
حقوق و تکاليف کارکنان دولت در دستگاه اجرايی و رويه قضايی جليل پورسليم بناب
حقوق و تکاليف کارکنان دولت در دستگاه اجرايی و رويه قضايی جليل پورسليم بناب
قيمت اين محصول: 300,000 ریال

حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان و دستگاه های مالیاتی ایران ،مجیبی فر
حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان و دستگاه های مالیاتی ایران ،مجیبی فر
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
حمایت دیپلماتیک: تقابل حقوق دولت و فرد راحله حسینی
حمایت دیپلماتیک: تقابل حقوق دولت و فرد راحله حسینی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

حمل و تحویل تحت نظارت اردبیلی
حمل و تحویل تحت نظارت اردبیلی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
خرید و فروش اموال دولتی و عمومی قاسمی- ذکریایی
خرید و فروش اموال دولتی و عمومی قاسمی- ذکریایی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
نمایش #  
نتایج 1 - 100 از 243

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی