آیین دادرسی کیفری

    نمایش #  

نتایج 1 - 100 از 455
30-مجموعه نشست های قضایی مسایل ایین دادرسی کیفری (8)
30-مجموعه نشست های قضایی مسایل ایین دادرسی کیفری (8)
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
آئین دادرسی کیفری جلد 2 ،دکتر محمود آشوری
آئین دادرسی کیفری جلد ، دکتر محمود آشوری
قيمت اين محصول: 43,000 ریال

آئین دادرسی کیفری ۲ و 1 ،دکتر سید جلال الدین مدنی
آئین دادرسی کیفری ۲ و ۱ ، دکتر سید جلال الدین مدنی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
آرای دادگاه های انتظامی قضات امور حقوقی جلد2 ،احمد کریم زاده
آرای دادگاه های انتظامی قضات امور حقوقی جلد2 ، احمد کریم زاده
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

آرای دادگاه های انتظامی قضات امور کیفری ،احمد کریم زاده
آرای دادگاه های انتظامی قضات امور کیفری ،احمد کریم زاده
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
آزمون متون فقه ،نورمحمد صبری
آزمون متون فقه ، صبری
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

آسیب شناسی آموزه های عدالت ترمیمی و کودکان بزه دیده (حقوق ایران و انگلستان) نیازمند
آسیب شناسی آموزه های عدالت ترمیمی و کودکان بزه دیده (حقوق ایران و انگلستان) نیازمند
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری جلد 1 قانون مجازات
آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری جلد 1 قانون مجازات
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری جلد 2 مجازات - دادرسی کیفری
آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری جلد 2 مجازات - دادرسی کیفری
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
آشنايی با کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری و جايگاه آن در نظام قضايی ايران مهندس محمد لاهوتی
آشنايی با کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری و جايگاه آن در نظام قضايی ايران مهندس محمد لاهوتی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

آشنایی با تشکیلات قوه قضاییه و آیین نامه زندانها
آشنایی با تشکیلات قوه قضاییه و آیین نامه زندانها
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
آمادگی آزمون دکتری و کارشناسی ارشد آیین دادرسی کیفری سنجش امیرکب
آمادگی آزمون دکتری و کارشناسی ارشد آیین دادرسی کیفری سنجش امیرکبیر
قيمت اين محصول: 750,000 ریال

آنچه ظابطان دادگستری باید بدانند ،کاظم مهدی پور
آنچه ظابطان دادگستری باید بدانند ، کاظم مهدی پور
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
آيين دادرسي کيفري دکتر روح اله سپهري
آيين دادرسي کيفري دکتر روح اله سپهري
قيمت اين محصول: 220,000 ریال

آيين دادرسي کيفري موضوعي- نموداري(بخشي زاده-علي زاده)
آيين دادرسي کيفري موضوعي- نموداري(بخشي زاده-علي زاده)
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
آيين دادرسي کيفری ج 2 دکتر جواد طهماسبی
آيين دادرسي کيفری ج 2 دکتر جواد طهماسبی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

آيين دادرسی کيفری دکتر حسين مهدی زاده- مهدی يوسفی مراغه
آيين دادرسی کيفری دکتر حسين مهدی زاده- مهدی يوسفی مراغه
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
آیین دادرسی کیفری (۲) صلاحیت ،رحمت الله نوروزی فیروز
آیین دادرسی کیفری (۲) صلاحیت ، رحمت الله نوروزی فیروز
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

آیین دادرسی کیفری ،علی خالقی
حقوق جزا و جرمشناسی / آئین دادرسی كیفری ، علی خالقی
قيمت اين محصول: 400,000 ریال
آیین دادرسی کیفری اختصاصی (افتراقی) در جرایم سازمان یافته فراملی
آیین دادرسی کیفری اختصاصی (افتراقی) در جرایم سازمان یافته فراملی جوانمرد
قيمت اين محصول: 260,000 ریال

آیین دادرسی کیفری ایران با تکیه بر اصول و قواعد اریس (راه)
آیین دادرسی کیفری ایران با تکیه بر اصول و قواعد اریس (راه)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
آیین دادرسی کیفری با تکیه بر اصول و قواعد زراعت
آیین دادرسی کیفری با تکیه بر اصول و قواعد زراعت
قيمت اين محصول: 115,000 ریال

آیین دادرسی کیفری ج 1 الهی منش- رحیمی
آیین دادرسی کیفری ج 1 الهی منش- رحیمی
قيمت اين محصول: 290,000 ریال
آیین دادرسی کیفری ج 1 رحمدل
آیین دادرسی کیفری ج 1 رحمدل
قيمت اين محصول: 115,000 ریال

آیین دادرسی کیفری ج 1 یوسفی
آیین دادرسی کیفری ج 1 یوسفی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
آیین دادرسی کیفری ج 2 رحمدل
آیین دادرسی کیفری ج 2 رحمدل
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

آیین دادرسی کیفری ج 2 زراعت
آیین دادرسی کیفری ج 2 زراعت
قيمت اين محصول: 170,000 ریال
آیین دادرسی کیفری ج 2 سلیمی
آیین دادرسی کیفری ج 2 سلیمی
قيمت اين محصول: 130,000 ریال

آیین دادرسی کیفری ج 3 رحمدل
آیین دادرسی کیفری ج 3 رحمدل
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
آیین دادرسی کیفری ج1,2 ساولانی
آیین دادرسی کیفری ج1,2 ساولانی
قيمت اين محصول: 670,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد 1 ،دکتر محمد آشوری
آیین دادرسی کیفری جلد 1 ، دکتر محمد آشوری
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
آیین دادرسی کیفری جلد 1 ،دکتر محمود آخوندی
آیین دادرسی کیفری جلد 1 ، دکتر محمود آخوندی
قيمت اين محصول: 53,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد 2 ،دکتر محمود آخوندی
آیین دادرسی کیفری جلد 2 ، دکتر محمود آخوندی
قيمت اين محصول: 52,000 ریال
آیین دادرسی کیفری جلد 5 ،دکتر محمود آخوندی
آیین دادرسی کیفری جلد 5 ،دکتر محمود آخوندی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد 6 ،دکتر محمود آخوندی
آیین دادرسی کیفری جلد 6 ، محمود آخوندی
قيمت اين محصول: 36,000 ریال
آیین دادرسی کیفری در محاکم نظامی ، شیرازی
آیین دادرسی کیفری در محاکم نظامی ، شیرازی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
72,250 ریال
تخفيف: 15.00%

آیین دادرسی کیفری دکتر اسلام مندنی
آیین دادرسی کیفری دکتر اسلام مندنی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
آیین دادرسی کیفری دکترا نامداری موسی آبادی سنجش و دانش
آیین دادرسی کیفری دکترا نامداری موسی آبادی سنجش و دانش
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

آیین دادرسی کیفری ماده به ماده عدل و داد
آیین دادرسی کیفری ماده به ماده عدل و داد
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
آیین دادرسی کیفری مصدق
آیین دادرسی کیفری مصدق
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

آیین دادرسی کیفری مصدق گالینگور
آیین دادرسی کیفری مصدق گالینگور
قيمت اين محصول: 230,000 ریال
آیین دادرسی کیفری مواد مخدر ،باصری
آیین دادرسی کیفری مواد مخدر ،باصری
قيمت اين محصول: 0 ریال

آیین دادرسی کیفری کتاب دوم ، مجتبی باری
آیین دادرسی کیفری کتاب دوم ، مجتبی باری
قيمت اين محصول: 130,000 ریال
آیین دادرسی کیفری گلدوست جویباری
آیین دادرسی کیفری گلدوست جویباری
قيمت اين محصول: 175,000 ریال

آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مشعوف
آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مشعوف
قيمت اين محصول: 18,000 ریال
اجرای احکام کیفری ،بهرامی
اجرای احکام کیفری ،بهرامی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

اجرای احکام کیفری ،دکتر اصغر احمدی موحد
اجرای احکام کیفری ، دکتر اصغر احمدی موحد
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
اجرای احکام کیفری ،عارفه مدنی کرمانی
اجرای احکام جزایی ،حدود وقصاص ودیات وتعزیرات ، عارفه مدنی کرمانی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

اجرای احکام کیفری در آئینه قوانین ،دکتر سید احمد باختر
اجرای احکام کیفری در آئینه قوانین و رویه قضایی ، دکتر سید احمد باختر
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
اجرای احکام کیفری در حقوق ایران و فرانسه جعفر زاده
اجرای احکام کیفری در حقوق ایران و فرانسه جعفر زاده
قيمت اين محصول: 0 ریال

احکام شهادت در محاکم قضایی ، کاظمی
احکام شهادت در محاکم قضایی ، کاظمی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
اختلاف نظرهای قضایی در مسایل آیین دادرسی کیفری
اختلاف نظرهای قضایی در مسایل آیین دادرسی کیفری ، قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
55,250 ریال
تخفيف: 15.00%

ادله اثبات دعاوی کيفری با تاکيد بر نقش پليس سيد سعيد کشفی- صابر امينی خانه برق
ادله اثبات دعاوی کيفری با تاکيد بر نقش پليس سيد سعيد کشفی- صابر امينی خانه برق
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
ادله اثبات دعاوی کیفری رضوی
ادله اثبات دعاوی کیفری رضوی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

ادله اثبات دعوا گلدوزیان
ادله اثبات دعوا گلدوزیان
قيمت اين محصول: 170,000 ریال
ادله اثبات دعوی ، احمد علی حمیتی واقف
ادله اثبات دعوی ، احمد علی حمیتی واقف
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

ادله اثبات دعوی امور کیفری واعظی نژاد
ادله اثبات دعوی امور کیفری واعظی نژاد
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
اراء دادگاه عالی انتظامی قضات فومشی
اراء دادگاه عالی انتظامی قضات فومشی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

ارزش اثباتی اظهارات کودک در نظام دادرسی پیرولی
ارزش اثباتی اظهارات کودک در نظام دادرسی پیرولی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
اسامی وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه 2 مرکز امور مشاوران
اسامی وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه 2 مرکز امور مشاوران
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

استانداردهای جهانی دادگستری‌ ،دکتر سید محمود کاشانی‌
استانداردهای جهانی دادگستری‌ ، دکتر سید محمود کاشانی‌
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
استخدام قضات و تشکیلات دادگستری ریاست جمهوری
استخدام قضات و تشکیلات دادگستری ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 33,000 ریال

استرس در سازمان های پلیس جمعی از اساتید
استرس در سازمان های پلیس جمعی از اساتید
قيمت اين محصول: 13,000 ریال
استقلال‌ و پیوند حقوق‌ مدنی‌ و کیفری‌ ،عبدالله خدابخشی‌
استقلال‌ و پیوند حقوق‌ مدنی‌ و کیفری‌ ، عبدالله خدابخشی‌
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

اصل برائت در حقوق کیفری ایران ،باقر سرمست بناب
اصل برائت در حقوق کیفری ایران ،باقر سرمست بناب
قيمت اين محصول: 32,000 ریال
اصل قضایی بودن مجازات ها تحلیل فقهی حق بر محاکمه عادلانه نوبهار
اصل قضایی بودن مجازات ها تحلیل فقهی حق بر محاکمه عادلانه نوبهار
قيمت اين محصول: 42,000 ریال

اصول ایین دادرسی کیفری زراعت
اصول ایین دادرسی کیفری زراعت
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
اصول راهبردی حقوق کیفری ،دکتر غلام حیدر علامه
اصول راهبردی حقوق کیفری ، دکتر غلام حیدر علامه
قيمت اين محصول: 77,000 ریال

اصول و قواعد حاکم بر دفاع در امور کیفری (مرکز مشاوران)
اصول و قواعد حاکم بر دفاع در امور کیفری (مرکز مشاوران)
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
اعاده دادرسی در امور کیفری ،بابک پور قهرمانی
اعاده دادرسی در امور کیفری ، بابک پور قهرمانی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

اعاده دادرسی در امور کیفری پور محمدی
اعاده دادرسی در امور کیفری پور محمدی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
اعاده دادرسی کیفری رحیمی
اعاده دادرسی کیفری رحیمی
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

اعتبار شهادت شهود در رويه دادگاهها چراغ دانش
اعتبار شهادت شهود در رويه دادگاهها چراغ دانش
قيمت اين محصول: 195,000 ریال
اعتبار معاينه و تحقيق محلی در رويه دادگاهها چراغ دانش
اعتبار معاينه و تحقيق محلی در رويه دادگاهها چراغ دانش
قيمت اين محصول: 170,000 ریال

اعتبار کارشناسی در رويه دادگاهها چراغ دانش
اعتبار کارشناسی در رويه دادگاهها چراغ دانش
قيمت اين محصول: 190,000 ریال
اقدامات تامینی و تربیتی رهامی
اقدامات تامینی و تربیتی رهامی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

اقرار در حقوق ایران نوروزی فیروز
اقرار در حقوق ایران نوروزی فیروز
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
الحاقیه قانون یار آیین دادرسی کیفری کامفر
الحاقیه قانون یار آیین دادرسی کیفری کامفر
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

امور قضایی و حقوقی ایران در سفر نامه ها خلیلی
امور قضایی و حقوقی ایران در سفر نامه ها خلیلی
قيمت اين محصول: 18,000 ریال
اندیشه های حقوقی 2-مدنی کیفری ،سید محمد موسوی بجنوردی
اندیشه های حقوقی (۲) _ حقوق مدنی و کیفری ، دکتر سید محمد موسوی بجنوردی
قيمت اين محصول: 170,000 ریال

اندیشه های نو در باب خطای کیفری احدی
اندیشه های نو در باب خطای کیفری احدی
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
انواع قرار و دستورات قضائی فومشی
انواع قرار و دستورات قضائی فومشی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

انچه کارشناسان رسمی دادگستری باید بدانند عسکر زاده
انچه کارشناسان رسمی دادگستری باید بدانند عسکر زاده
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
انکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری خالقی
نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری خالقی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال

ایین دادرسی کیفری 1 زراعت- مهاجری
ایین دادرسی کیفری 1 زراعت- مهاجری
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
ایین دادرسی کیفری 4 اندیشه ها اخوندی ارشاد
ایین دادرسی کیفری 4 اندیشه ها اخوندی ارشاد
قيمت اين محصول: 190,000 ریال

ایین دادرسی کیفری ایران زراعت
ایین دادرسی کیفری ایران زراعت
قيمت اين محصول: 115,000 ریال
ایین دادرسی کیفری در ایینه نمودار (افسران)
ایین دادرسی کیفری در ایینه نمودار (افسران)
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

ایین دادرسی کیفری سه استاد باقری
ایین دادرسی کیفری سه استاد باقری
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
ایین دادرسی کیفری طرح نوین
ایین دادرسی کیفری طرح نوین
قيمت اين محصول: 17,000 ریال

ایین دادرسی کیفری کاربردی(مهابادی)
ایین دادرسی کیفری کاربردی(مهابادی)
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
ایین دادرسی کیفری کتاب اول باری
ایین دادرسی کیفری کتاب اول باری
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

ایین نامه ی اجرایی زندانها گودرزی بروجردی
ایین نامه ی اجرایی زندانها گودرزی بروجردی
قيمت اين محصول: 11,000 ریال
بار اثبات در امور کیفری ، دکتر منصور رحمدل
بار اثبات در امور کیفری ، دکتر منصور رحمدل
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

بازداشت سرقفلی در حقوق ایران مهدی زاده
بازداشت سرقفلی در حقوق ایران مهدی زاده
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
بازداشت پیش از محاکمه ، فلاح
بازداشت پیش از محاکمه ، فلاح
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
29,750 ریال
تخفيف: 15.00%

بازپرس و بازپرسی علوی
بازپرس و بازپرسی علوی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
بانک آزمون آیین دادرسی کیفری 1 عبدی ابیانه (سیمیا)
بانک آزمون آیین دادرسی کیفری 1 عبدی ابیانه (سیمیا)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

بانک آزمون آیین دادرسی کیفری 2 عبدی ابیانه (سیمیا)
بانک آزمون آیین دادرسی کیفری 2 عبدی ابیانه (سیمیا)
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
بایدها و نبایدهای کارشناسان رسمی دادگستری باختر
بایدها و نبایدهای کارشناسان رسمی دادگستری باختر
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
نمایش #  
نتایج 1 - 100 از 455

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی