حقوق جزای اختصاصی

    نمایش #  

نتایج 1 - 100 از 275
1301 نکته کلیدی(حقوق جزای عمومی -حقوق جزای اختصاصی ایین دارسی کیفری) رضا قهرمانی
1301 نکته کلیدی(حقوق جزای عمومی -حقوق جزای اختصاصی ایین دارسی کیفری) رضا قهرمانی
قيمت اين محصول: 14,000 ریال
آرای دیوانعالی کشور قواعد فقهی و حقوقی ،یدالله بازگیر
آرای دیوانعالی کشور قواعد فقهی و حقوقی ، به اهتمام یدالله بازگیر
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

آشنایی با جرم پولشویی
آشنایی با جرم پولشویی ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
احتکار در حقوق ايران و اسلام علی اصغر اعظمی
احتکار در حقوق ايران و اسلام علی اصغر اعظمی
قيمت اين محصول: 155,000 ریال

اختصاصی 3 جرائم علیه امنیت و اسایش عمومی زراعت
اختصاصی 3 جرائم علیه امنیت و اسایش عمومی زراعت
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
اعلام عمومي مجرم مباني و کارکردها - احمد مرتاضي
اعلام عمومي مجرم مباني و کارکردها - احمد مرتاضي
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

بانک بدون ربا صدر ( ترجمه زنجانی (شریتمدار))
بانک بدون ربا صدر ( ترجمه زنجانی (شریتمدار))
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
بایسته های حقوق جزای اختصاصی 1و2و3 کوشا مجد
بایسته های حقوق جزای اختصاصی 1و2و3 کوشا مجد
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

بررسي جرم شناختي جرايم جنسي -محمدي جورکويه
بررسي جرم شناختي جرايم جنسي -محمدي جورکويه
قيمت اين محصول: 450,000 ریال
بررسی انتقادی جرم جعل در قانون مجازات اسلامی نکونام
بررسی انتقادی جرم جعل در قانون مجازات اسلامی نکونام
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه حاجی علی- محمدی ارانی
بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه حاجی علی- محمدی ارانی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
بررسی توصیفی جرم خیانت در امانت
بررسی توصیفی جرم خیانت در امانت ، قوه قضائیه
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

بررسی رابطه علیت در قتل عمد ،سید کمال خطیبی قمی
بررسی رابطه علیت در قتل عمد ، سید محسن خطیبی قمی ، سید کمال خطیبی قمی
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
بررسی قانون سرقت دهقان
بررسی قانون سرقت دهقان
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

بررسی نظریه تقلب و حیل شرعی در فقه و حقوق ابلق دار
بررسی نظریه تقلب و حیل شرعی در فقه و حقوق ابلق دار
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
بررسی و تطبیق سرقت و کلاهبرداری سایبری سلامی
بررسی و تطبیق سرقت و کلاهبرداری سایبری سلامی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

بررسی وضعیت مجازات اعدام پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه قضاییه
بررسی وضعیت مجازات اعدام پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه قضاییه دادگستری
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
تاثیر مجنی علیه در تعیین مجازات سبزواری نژاد
تاثیر مجنی علیه در تعیین مجازات سبزواری نژاد
قيمت اين محصول: 95,000 ریال

تاریخ تحولات زندان ،محمدرضا گودرزی بروجردی _ لیلا مقدادای
تاریخ تحولات زندان ، محمدرضا گودرزی بروجردی _ لیلا مقدادای
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
تاملاتی بر دیه صدمات نخاع و ستون فقرات سمساری
تاملاتی بر دیه صدمات نخاع و ستون فقرات سمساری
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

تبیین موضوعی ممنوعیت شکنجه ،محمد ابراهیمی
تبیین موضوعی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی در نظام بین المللی حقوق بشر ، محمد ابراهیمی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
تحقیقات قضایی در قتل عزیز محمدی
تحقیقات قضایی در قتل عزیز محمدی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

تحلیل جامعه شناسانه زندان اسفندیاری
تحلیل جامعه شناسانه زندان اسفندیاری
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
تحلیل جرایم کلاهبرداری ،محمد جعفر حبیب زاده
حلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران ، محمد جعفر حبیب زاده
قيمت اين محصول: 370,000 ریال

تحلیل جرم جعل و پایه ها و مبانی کشف آن مقصودی
تحلیل جرم جعل و پایه ها و مبانی کشف آن مقصودی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال
تحلیل حقوقی قتل عمد نوکنده ای
تحلیل حقوقی قتل عمد نوکنده ای
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

تحلیل و بررسی جرم کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر پژوهشگاه قوه
تحلیل و بررسی جرم کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر پژوهشگاه قوه قضائیه
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
تخریب اموال غیر دولتی محمد امین فرید
تخریب اموال غیر دولتی محمد امین فرید
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

ترجمه جواهر الکلام دیات 1 نجفی
ترجمه جواهر الکلام دیات 1 نجفی
قيمت اين محصول: 340,000 ریال
ترجمه جواهر الکلام دیات 2 نجفی
ترجمه جواهر الکلام دیات 2 نجفی
قيمت اين محصول: 320,000 ریال

ترجمه جواهر الکلام دیات 3 نجفی
ترجمه جواهر الکلام دیات 3 نجفی
قيمت اين محصول: 190,000 ریال
ترجمه جواهر الکلام دیات 4 نجفی
ترجمه جواهر الکلام دیات 4 نجفی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال

ترجمه جواهر الکلام قصاص 1 نجفی
ترجمه جواهر الکلام قصاص 1 نجفی
قيمت اين محصول: 190,000 ریال
ترجمه جواهر الکلام قصاص 2 نجفی
ترجمه جواهر الکلام قصاص 2 نجفی
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

ترجمه جواهر الکلام قصاص 3 نجفی
ترجمه جواهر الکلام قصاص 3 نجفی
قيمت اين محصول: 155,000 ریال
ترجمه جواهر الکلام قصاص 4 نجفی
ترجمه جواهر الکلام قصاص 4 نجفی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

تعزیرات جمعی از نویسندگان
تعزیرات جمعی از نویسندگان
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی 3 عباسی
تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی 3 عباسی
قيمت اين محصول: 9,500 ریال

توصيف و تحليل علمي آرای قضايی 1مسايل جزايی 1 قتل عمد آموزش قوه قضايی
توصيف و تحليل علمي آرای قضايی 1مسايل جزايی 1 قتل عمد آموزش قوه قضايی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی مسائل جزایی 3 کلاهبرداری
توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی مسائل جزایی 3 کلاهبرداری ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 15,000 ریال

توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی مسائل جزایی 4 خیانت در امانت
توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی مسائل جزایی 4 خیانت در امانت ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران ،حسن حاجی تبار و علی صفاری
جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران ،حسن حاجی تبار و علی صفاری
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

جدول دیات ، جواد صادقی
جدول دیات ، جواد صادقی
قيمت اين محصول: 22,000 ریال
جدول دیات بهرامی
جدول دیات بهرامی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

جدول دیات طبقه بندی موضوعی الفبایی باختر
جدول دیات طبقه بندی موضوعی الفبایی باختر
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
جرائم تخريب و تحريق در رويه دادگاهها توحيد زينالی
جرائم تخريب و تحريق در رويه دادگاهها توحيد زينالی
قيمت اين محصول: 170,000 ریال

جرائم علیه اشخاص ،دکتر حسن پوربافرانی
جرائم علیه اشخاص ، دکتر حسن پوربافرانی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
جرائم علیه امنیت کشور ،دکتر رجب گلدوست جویباری
جرائم علیه امنیت کشور ، دکتر رجب گلدوست جویباری
قيمت اين محصول: 26,000 ریال

جرائم علیه مردگان در حقوق کیفری ایران آقایی
جرائم علیه مردگان در حقوق کیفری ایران آقایی
قيمت اين محصول: 15,000 ریال
جرائم ناشی از تخلفات رانندگی در آیینه قوانین و رویه قضایی
جرائم ناشی از تخلفات رانندگی در آیینه قوانین و رویه قضایی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

جرايم عليه تماميت جسمانی اشخاص واعظی نژاد
جرايم عليه تماميت جسمانی اشخاص واعظی نژاد
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
جرايم عليه زنان اميد محمدی
جرايم عليه زنان اميد محمدی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

جرایم اقتصادی و پولشویی باقر زاده
جرایم اقتصادی و پولشویی باقر زاده
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
جرایم رایانه ای اسماعیلی
جرایم رایانه ای دکتر مریم اسماعیلی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

جرایم رایانه ای زیبر (نوری نخجوانی)
جرایم رایانه ای زیبر (نوری نخجوانی)
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
جرایم ضد امنیت ملی مرکز توسعه ی قضایی
جرایم ضد امنیت ملی مرکز توسعه ی قضایی
قيمت اين محصول: 44,000 ریال

جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و اقتدار و نظم عمومی ،صالح ولیدی
جرایم علیه اجرای عدالت قضایی و اقتدار و نظم عمومی،ولیدی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
جرایم علیه اشخاص میر محمد صادقی
جرایم علیه اشخاص میر محمد صادقی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال

جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) ،حسین آقایی نیا
جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) ، حسین آقایی نیا
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
جرایم علیه اشخاص 1 ، دکتر امیرخان سپهوند
حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص 1 ، دکتر امیرخان سپهوند
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

جرایم علیه اشخاص الهی منش
جرایم علیه اشخاص الهی منش
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
جرایم علیه اشخاص جنایات اقایی نیا
جرایم علیه اشخاص جنایات اقایی نیا
قيمت اين محصول: 170,000 ریال

جرایم علیه اشخاص(آسیب های جسمی) ،مجید ادیب
جرایم علیه اشخاص(آسیب های جسمی) ،ژان پرادل با ترجمه مجید ادیب
قيمت اين محصول: 440,000 ریال
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،زراعت ،زراعت
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،زراعت
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،ساریخانی
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،ساریخانی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
25,500 ریال
تخفيف: 15.00%
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،سعید مرتضوی
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،سعید مرتضوی
قيمت اين محصول: 0 ریال

جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی پیمانی
جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی پیمانی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
جرایم علیه امنیت کشور ،مهدی سالاری
جرایم علیه امنیت کشور ، مهدی سالاری
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

جرایم علیه اموال ،بهرام درویش
جرایم علیه اموال ،بهرام درویش
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
جرایم علیه اموال و مالکیت الهی منش- اوجقاز
جرایم علیه اموال و مالکیت الهی منش- اوجقاز
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق جزای آمریکا (پرویزی -پارسا)
جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق جزای آمریکا (پرویزی -پارسا)
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
جرایم علیه میراث ( مطالعه تطبیقی ) توسعه ی قضایی
جرایم علیه میراث ( مطالعه تطبیقی ) توسعه ی قضایی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

جرایم علیه میراث فرهنگی ،مجتبی نقدی نژاد- اصغر نارویی
جرایم علیه میراث فرهنگی ، نقدی نژاد
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
جرایم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران و اسناد بین المللی- نقدی ن
جرایم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران و اسناد بین المللی- نقدی نژاد - نارویی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

جرایم قابل گذشت اسرافیلیان
جرایم قابل گذشت اسرافیلیان
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان (در نظام حقوق ایران)
جرایم والدین و سرپرستان قانونی علیه کودکان (در نظام حقوق ایران) طوقانی پور
قيمت اين محصول: 155,000 ریال

جرایم پول شویی عارفی
جرایم پول شویی عارفی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
جرم اختلاس در رويه دادگاهها توحيدزينالی
جرم اختلاس در رويه دادگاهها توحيدزينالی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

جرم انتقال مال غير در رويه دادگاهها توحيد زينالی
جرم انتقال مال غير در رويه دادگاهها توحيد زينالی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
جرم تهديد در رويه دادگاهها چراغ دانش
جرم تهديد در رويه دادگاهها چراغ دانش
قيمت اين محصول: 170,000 ریال

جرم توهين در رويه دادگاهها حسين زينالی
جرم توهين در رويه دادگاهها حسين زينالی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
جرم جرائم رشاء و ارتشاء در رويه دادگاهها توحيدزينالی
جرم جرائم رشاء و ارتشاء در رويه دادگاهها توحيدزينالی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

جرم خيانت در امانت در رويه دادگاهها توحيد زينالی
جرم خيانت در امانت در رويه دادگاهها توحيد زينالی
قيمت اين محصول: 190,000 ریال
جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام صبری
جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام صبری
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

جرم سرقت در رويه دادگاهها توحيد زينالی
جرم سرقت در رويه دادگاهها توحيد زينالی
قيمت اين محصول: 190,000 ریال
جرم شناسی نظری شایان
جرم شناسی نظری شایان
قيمت اين محصول: 145,000 ریال

جرم کلاهبرداری در رويه دادگاهها بابک بزازی مطلق
جرم کلاهبرداری در رويه دادگاهها بابک بزازی مطلق
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
جرم کودک آزاری در مقررات داخلی و اسناد بين المللی طاهره خلق احمدی
جرم کودک آزاری در مقررات داخلی و اسناد بين المللی طاهره خلق احمدی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

جریحه دار کردن عفت عمومی‌ ،عباس عنصری فرد
جریحه دار کردن عفت عمومی‌ ، عباس عنصری فرد
قيمت اين محصول: 35,000 ریال
جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی محمد سلیمان پور
جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی محمد سلیمان پور
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

جعل اسناد رسوی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی ،احمدی
جعل اسناد رسوی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی ، احمدی
قيمت اين محصول: 350,000 ریال
جعل و استفاده سند مجعول رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان ته
جعل و استفاده سند مجعول رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران 20 کیفری زندی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران مصلایی
جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران مصلایی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
جعل و تزویر و جرایم وابسته ،دکتر عباس منصور آبادی- دکتر محمد جواد فتحی
جعل و تزویر و جرایم وابسته ،دکتر عباس منصور آبادی- دکتر محمدجواد فتحی
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

حالت ضرورت و دفاع مشروع(ناتری)
حالت ضرورت و دفاع مشروع(ناتری)
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
حدود تعزیرات و قصاص ،ابوالقاسم گرجی
حدود تعزیرات و قصاص ، ابوالقاسم گرجی
قيمت اين محصول: 16,000 ریال

حدود و نحوه اجرای ان در محاکم قضایی ایران مسعودی فر
حدود و نحوه اجرای ان در محاکم قضایی ایران مسعودی فر
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
حقوق جزا 2 دعاوی جزایی بوشهری
حقوق جزا 2 دعاوی جزایی بوشهری
قيمت اين محصول: 102,500 ریال

حقوق جزا 3 جبران خسارت جعفر بو شهری
حقوق جزا 3 جبران خسارت جعفر بو شهری
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
حقوق جزا 5 (حقوق جزای تطبیقی) ،دکتر جعفر بوشهری
حقوق جزا (حقوق جزای تطبیقی) ، دکتر جعفر بوشهری
قيمت اين محصول: 79,500 ریال
نمایش #  
نتایج 1 - 100 از 275

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی