حقوق جزای عمومی

    نمایش #  

نتایج 1 - 100 از 239
1000 سوال حقوق جزای عمومی باقری
1000 سوال حقوق جزای عمومی باقری
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
1301 نکته کلیدی(حقوق جزای عمومی -حقوق جزای اختصاصی ایین دارسی کیفری) رضا قهرمانی
1301 نکته کلیدی(حقوق جزای عمومی -حقوق جزای اختصاصی ایین دارسی کیفری) رضا قهرمانی
قيمت اين محصول: 14,000 ریال

29-مجموعه نشست های قضایی مسایل قانون مجازات اسلامی (8)
29-مجموعه نشست های قضایی مسایل قانون مجازات اسلامی (8)
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
آزمون تحلیلی جزای عمومی 2 جعفری (راه)
آزمون تحلیلی جزای عمومی 2 جعفری (راه)
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

آزمون گام 2 حقوق جزای عمومی 3 ،حمید عیوضی كهنمویی
آزمون گام 2 حقوق جزای عمومی 3 ،حمید عیوضی كهنمویی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری جلد 1 قانون مجازات
آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری جلد 1 قانون مجازات
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری جلد 2 مجازات - دادرسی کیفری
آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری جلد 2 مجازات - دادرسی کیفری
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
آموزش یادگیری حقوق جزای عمومی ،صیادی
آموزش یادگیری حقوق جزای عمومی ،صیادی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

اجبار و اکراه در حدود و تعزیرات مزیدی شرف آبادی
اجبار و اکراه در حدود و تعزیرات مزیدی شرف آبادی
قيمت اين محصول: 125,000 ریال
اختیارات قضایی در تعیین مجازات ،دکتر غلامحسین آماده
اختیارات قضایی در تعیین مجازات ،دکتر غلامحسین آماده
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

ارتشاءاختلاس و كلاهبردی دررویه قضایی ،سید احمد باختر
ارتشاءاختلاس و كلاهبردی در آئینه قوانین و رویه قضایی ، سید احمد باختر
قيمت اين محصول: 52,000 ریال
استرداد مجرمین ، محمود عباسی
استرداد مجرمین ، محمود عباسی
قيمت اين محصول: 5,500 ریال

اسیب های اجتماعی و جرایم اخلاقی در قانون مجازات اسلامی شهرجردی
اسیب های اجتماعی و جرایم اخلاقی در قانون مجازات اسلامی شهرجردی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
اصل حداقل بودن حقوق جزا غلامی
اصل حداقل بودن حقوق جزا غلامی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها کلانتری
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها کلانتری
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
اصل قانونی بودن جرم و مجازات ارجمند دانش
اصل قانونی بودن جرم و مجازات ارجمند دانش
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

اصلاحات تشریحی حقوق جزا(عمومی و اختصاصی) ،فهیمه ملک زاده
اصلاحات تشریحی حقوق جزا(عمومی و اختصاصی) ،فهیمه ملک زاده
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران ،الهه طلاچیان
اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران ، الهه طلاچیان
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

اعمال اصول دادرسي منصفانه در رسيدگي به جرايم مواد مخدر- منصوري
اعمال اصول دادرسي منصفانه در رسيدگي به جرايم مواد مخدر- منصوري
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
اندیشه های حقوقی 4-مفاهیم بنیادی ،ابوالقاسم گرجی
اندیشه های حقوقی ۴ _ مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی ، ابوالقاسم گرجی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

اهداف و مبانی مجازات ،حسین ابراهیم پور
اهداف و مبانی مجازات ،حسین ابراهیم پور
قيمت اين محصول: 42,000 ریال
بایسته های حقوق جزای عمومی صالح ولیدی
بایسته های حقوق جزای عمومی صالح ولیدی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

بایسته های حقوق جزای عمومی (1-2-3) ،ایرج گلدوزیان
بایسته های حقوق جزای عمومی (1-2-3) ، دکتر ایرج گلدوزیان
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
بایسته های حقوق جزای عمومی 1-2-3 ولیدی
بایسته های حقوق جزای عمومی 1-2-3 ولیدی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

بررسي سياست جنايي تقنيني ايران در پيشگيري از جرائم گمرکي(مهدي رمضاني)
بررسي سياست جنايي تقنيني ايران در پيشگيري از جرائم گمرکي(مهدي رمضاني)
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
بررسی امکان اجرای عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران پوستچی
بررسی امکان اجرای عدالت ترمیمی در نظام کیفری ایران پوستچی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

بررسی تطبیقی جرم سیاسی همراه با دو قاعده درء و نفی حرج اصغری
بررسی تطبیقی جرم سیاسی همراه با دو قاعده درء و نفی حرج اصغری
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها خاموشی
بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها خاموشی
قيمت اين محصول: 72,000 ریال

بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی (قانون مجازات اسلامی) در نظم کن
بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی (قانون مجازات اسلامی) در نظم کنونی حق پناهان
قيمت اين محصول: 140,000 ریال
بسترهای تاریخی عدالت ترمیمی در ایران توسعه ی قضایی
بسترهای تاریخی عدالت ترمیمی در ایران توسعه ی قضایی
قيمت اين محصول: 15,000 ریال

تحلیل مبانی حقوق جزا صادقی
تحلیل مبانی حقوق جزا صادقی
قيمت اين محصول: 10,000 ریال
تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی ،میر محمد صادقی
تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی ،دکتر میر محمد صادقی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

تحولات مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی بهمنی- صالحی
تحولات مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی بهمنی- صالحی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید بخشی زاده اهری-
تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید بخشی زاده اهری-میرمحمدصادقی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
136,000 ریال
تخفيف: 15.00%

تدریس نموداری حقوق جزای عمومی 1 هنرمند زاده
تدریس نموداری حقوق جزای عمومی 1 هنرمند زاده
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی‌ ،جعفر ارجمند دانش‌
ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی‌ ، جعفر ارجمند دانش‌
قيمت اين محصول: 125,000 ریال

تست بین الملل عمومی موسی زاده
تست بین الملل عمومی موسی زاده
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام فیض
تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام فیض
قيمت اين محصول: 19,000 ریال

تفسیر قانون در حقوق جزا امیدی
تفسیر قانون در حقوق جزا امیدی
قيمت اين محصول: 195,000 ریال
تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی اخوت
تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی اخوت
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

تلخیص حقوق جزای عمومی 3،2،1 رضا قهرمانی
تلخیص حقوق جزای عمومی 3،2،1 رضا قهرمانی
قيمت اين محصول: 26,000 ریال
توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی مسائل جزایی 2 کاربری اراضی زراعی
توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی مسائل جزایی 2 کاربری اراضی زراعی و باغ ها ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

جدول تطبیقی قانون مجازات معاونت آموزش
جدول تطبیقی قانون مجازات معاونت آموزش
قيمت اين محصول: 52,000 ریال
جرايم شغلی کارکنان دولت در حقوق جزای ایران دکتر علی مهاجری
جرايم شغلی کارکنان دولت در حقوق جزای ایران دکتر علی مهاجری
قيمت اين محصول: 260,000 ریال

جرایم رایانه ای از دیدگاه حقوق جزای ایران و حقوق بین الملل ، کام
جرایم رایانه ای از دیدگاه حقوق جزای ایران و حقوق بین الملل ، کامران شیرزاد
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
جرایم و مجازاتها در اسلام ولایی
جرایم و مجازاتها در اسلام ولایی
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

جزوه حقوق جزا فرهیجزوه حقوق جزا فرهی
جزوه حقوق جزا فرهی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
جهانی سازی و جرم ،ترجمه یوسف بابایی / خانم اصلی عباسی
جهانی سازی و جرم ،ترجمه یوسف بابایی / خانم اصلی عباسی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

حدود ناشي از روابط نامشروع دکتر زهره نيکفرجام
حدود ناشی از روابط نامشروع دکتر زهره نيکفرجام
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
حقوق بین الملل رویه های قضائی حقوق بشر اروپایی فراهانی
حقوق بین الملل رویه های قضائی حقوق بشر اروپایی فراهانی
قيمت اين محصول: 16,000 ریال

حقوق جزا (آراء و رویه های قضایی) ،دکتر جعفر بوشهری
حقوق جزا (آراء و رویه های قضایی) ، دکتر جعفر بوشهری
قيمت اين محصول: 59,500 ریال
حقوق جزا , اصول و مسائل ،دکتر جعفر بوشهری
حقوق جزا , اصول و مسائل ، دکترجعفر بوشهری
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

حقوق جزا 7 حقوق جزای فرانسه بوشهری
حقوق جزا 7 حقوق جزای فرانسه بوشهری
قيمت اين محصول: 137,500 ریال
حقوق جزا 8 کشف جرم بوشهری استاد رئیس
حقوق جزا 8 کشف جرم بوشهری استاد رئیس
قيمت اين محصول: 125,000 ریال

حقوق جزا 9 مسئولیت جزایی بوشهری
حقوق جزا 9 مسئولیت جزایی بوشهری
قيمت اين محصول: 125,000 ریال
حقوق جزا اصول و مسائل بوشهری
حقوق جزا اصول و مسائل بوشهری
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

حقوق جزا در آئینه اختبار باختر- جلالی
حقوق جزا در آئینه اختبار باختر- جلالی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
حقوق جزا مسئولیت کیفری صالح ولیدی
حقوق جزا مسئولیت کیفری صالح ولیدی
قيمت اين محصول: 10,000 ریال

حقوق جزا نوایی
حقوق جزا نوایی
قيمت اين محصول: 190,000 ریال
حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی 4 جلدی فرهودی نیا- عوده
حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی 4 جلدی فرهودی نیا- عوده
قيمت اين محصول: 650,000 ریال

حقوق جزای انگلستان (شرح و ترجمه تفصیلی از کتاب law texts )،ترابی
حقوق جزای انگلستان (شرح و ترجمه تفصیلی از کتاب law texts )،ترابی
قيمت اين محصول: 43,000 ریال
حقوق جزای عمومی (مجازات) نوروزی فیروز
حقوق جزای عمومی (مجازات) نوروزی فیروز
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

حقوق جزای عمومی (مجازاتها) مندنی
حقوق جزای عمومی (مجازاتها) مندنی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
حقوق جزای عمومی 1 افراسیابی
حقوق جزای عمومی 1 افراسیابی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

حقوق جزای عمومی 1 حسینجانی
حقوق جزای عمومی 1 حسینجانی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
حقوق جزای عمومی 1 زراعت
حقوق جزای عمومی 1 زراعت
قيمت اين محصول: 32,000 ریال

حقوق جزای عمومی 1 صالح ولیدی
حقوق جزای عمومی 1 صالح ولیدی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
حقوق جزای عمومی 1 و 2 ج 1 زراعت
حقوق جزای عمومی 1 و 2 ج 1 زراعت
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

حقوق جزای عمومی 2 دکتر محمدعلی اردبیلی
حقوق جزای عمومی 2 دکتر محمدعلی اردبیلی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
حقوق جزای عمومی 2 زراعت
حقوق جزای عمومی 2 زراعت
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

حقوق جزای عمومی 3 دکتر محمدعلی اردبیلی
حقوق جزای عمومی 3 دکتر محمدعلی اردبیلی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
حقوق جزای عمومی 3 شامبیاتی
حقوق جزای عمومی 3 شامبیاتی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

حقوق جزای عمومی 3 مجازاتها واقدامات تامینی ج 2 زراعت
حقوق جزای عمومی 3 مجازاتها واقدامات تامینی ج 2 زراعت
قيمت اين محصول: 230,000 ریال
حقوق جزای عمومی اسلام عادل ساریخانی پیام نور
حقوق جزای عمومی اسلام عادل ساریخانی پیام نور
قيمت اين محصول: 22,000 ریال

حقوق جزای عمومی اوجانی
حقوق جزای عمومی اوجانی
قيمت اين محصول: 115,000 ریال
حقوق جزای عمومی ایران گلدوزیان
حقوق جزای عمومی ایران گلدوزیان
قيمت اين محصول: 125,000 ریال

حقوق جزای عمومی تطبیقی زراعت
حقوق جزای عمومی تطبیقی زراعت
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
حقوق جزای عمومی ج 1 ،دکتر هوشنگ شامبیاتی
حقوق جزای عمومی ج 1 ،دکتر هوشنگ شامبیاتی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

حقوق جزای عمومی ج 1 دکتر نجفی توانا- ایوب میلکی
حقوق جزای عمومی ج 1 دکتر نجفی توانا- ایوب میلکی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
حقوق جزای عمومی ج 1 سلطانی
حقوق جزای عمومی ج 1 سلطانی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

حقوق جزای عمومی ج 1 میلانی
حقوق جزای عمومی ج 1 میلانی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
حقوق جزای عمومی ج 1 و ج 2 وج3 سبزواری نژاد
حقوق جزای عمومی ج 1 و ج 2 وج3 سبزواری نژاد
قيمت اين محصول: 450,000 ریال

حقوق جزای عمومی ج 2 ،دکتر هوشنگ شامبیاتی
حقوق جزای عمومی ج 2 ،دکتر هوشنگ شامبیاتی
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
حقوق جزای عمومی ج 2 سلطانی
حقوق جزای عمومی ج 2 سلطانی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

حقوق جزای عمومی ج1جرم و پدیده جنایی (ساکی)
حقوق جزای عمومی ج1جرم و پدیده جنایی (ساکی)
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
حقوق جزای عمومی جلد 1 ،دکتر محمد علی اردبیلی
حقوق جزای عمومی جلد اول ، دکتر محمد علی اردبیلی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

حقوق جزای عمومی جلد 1 جرم و مجرم دادبان
حقوق جزای عمومی جلد 1 جرم و مجرم دادبان
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
حقوق جزای عمومی جلد 2 ضمانت اجرایی دادبان
حقوق جزای عمومی جلد 2 ضمانت اجرایی دادبان
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

حقوق جزای عمومی دکتر سيدعظيم قوام
حقوق جزای عمومی دکتر سيدعظيم قوام
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
حقوق جزای عمومی دکتری،ماهان
حقوق جزای عمومی دکتری،ماهان
قيمت اين محصول: 230,000 ریال

حقوق جزای عمومی ساولانی
حقوق جزای عمومی ساولانی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
حقوق جزای عمومی ساکی
حقوق جزای عمومی ساکی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

حقوق جزای عمومی شیرمحمدی
حقوق جزای عمومی شیرمحمدی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
حقوق جزای عمومی صانعی
حقوق جزای عمومی صانعی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

حقوق جزای عمومی کاربردی نیکبختی
حقوق جزای عمومی کاربردی نیکبختی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
حقوق جزای عمومی کتاب اول خاکی- باری
حقوق جزای عمومی کتاب اول خاکی- باری
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

حقوق جزای عمومی کتاب دوم باری
حقوق جزای عمومی کتاب دوم باری
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
حقوق جزای عمومی گلدوزیان
حقوق جزای عمومی گلدوزیان
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

حقوق جزای عمومی2(مسئولیت کیفری) ساکی
حقوق جزای عمومی2(مسئولیت کیفری) ساکی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
حقوق جزای عمومی3(اقدامات تأمینی) ساکی
حقوق جزای عمومی3(اقدامات تأمینی) ساکی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
نمایش #  
نتایج 1 - 100 از 239

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی