حقوق تجارت

    نمایش #  

نتایج 201 - 300 از 355
دانشنامه حقوقی امور گمرکی ،عبدالله احمدی
دانشنامه حقوقی امور گمرکی ،عبدالله احمدی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
دعاوي شرکتهای تجاری (ابطال- انحلال- مطالبه سهام) در رويه دادگاهها توحيد زينالی
دعاوي شرکتهای تجاری (ابطال- انحلال- مطالبه سهام) در رويه دادگاهها توحيد زينالی
قيمت اين محصول: 210,000 ریال

دعاوي چک (استرداد لاشه چک- مطالبه وجه چک) در رويه دادگاهها حسين زينالي
دعاوی چک (استرداد لاشه چک- مطالبه وجه چک) در رويه دادگاهها حسين زينالی
قيمت اين محصول: 190,000 ریال
دعاوی عليه ضامن و ظهرنويس (چک- سفته- برات) در رويه دادگاهها توحيد زينالی
دعاوی عليه ضامن و ظهرنويس (چک- سفته- برات) در رويه دادگاهها توحيد زينالی
قيمت اين محصول: 165,000 ریال

دعواي الزام به تعميرات محل سرقفلی در رويه دادگاهها توحيد زينالی
دعواي الزام به تعميرات محل سرقفلی در رويه دادگاهها توحيد زينالی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال
دعوای مطالبه سرقفلی زینالی
دعوای مطالبه سرقفلی زینالی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

دعوای ورشکستگی در رويه دادگاهها توحيد زينالی
دعوای ورشکستگی در رويه دادگاهها توحيد زينالی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
دلالی در حقوق ایران فرجی
دلالی در حقوق ایران فرجی
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

راهنمای حقوقی مدیران موسسات غیر تجاری جلالیان
راهنمای حقوقی مدیران موسسات غیر تجاری جلالیان
قيمت اين محصول: 54,000 ریال
رویه قضایی 1 تجارت 23 ابطال صورتحساب هیأت مدیره شرکت، ثبت علامت
رویه قضایی 1 تجارت 23 ابطال صورتحساب هیأت مدیره شرکت، ثبت علامت تجاری، انحلال شرکت زندی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

رژيم حقوقي حاکم بر ثبت شرکتهای تجاری فريده وحيدی- دکتر حسن بادينی
رژيم حقوقي حاکم بر ثبت شرکتهای تجاری فريده وحيدی- دکتر حسن بادينی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
سازمانها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی یاسائی
سازمانها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی یاسائی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

سرقفلی در حقوق ایران و فرانسه علی لعلی- سیامک لطفیانی
سرقفلی در حقوق ایران و فرانسه علی لعلی- سیامک لطفیانی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
سرقفلی و حق کسب و پیشه در حقوق ایران و فقه اسلام ،بهمن کشاورز
سرقفلی و حق کسب و پیشه در حقوق ایران و فقه اسلام ، بهمن کشاورز
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

سرقفلی و حق کسب کسب و پيشه در رويه قضايی زاهدی
سرقفلی و حق کسب کسب و پيشه در رويه قضايی زاهدی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
سوالات تجارت اکسین
سوالات تجارت اکسین
قيمت اين محصول: 88,000 ریال

شرایط عمومی قراردادهای تجاری بین المللی مکین
شرایط عمومی قراردادهای تجاری بین المللی مکین
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
شرح جامع قانون تجارت حقوق تجارت منظم مهدی آزاد پور
شرح جامع قانون تجارت حقوق تجارت منظم مهدی آزاد پور
قيمت اين محصول: 330,000 ریال

شرکت های تجاری2 افتخاری
شرکت های تجاری2 افتخاری
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
شرکتهای تضامنی(سماواتی)
شرکتهای تضامنی(سماواتی)
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

شرکتهای خارجی در حقوق ایران ،مرجان آتشی گلستان
شرکتهای خارجی در حقوق ایران ، مرجان آتشی گلستان
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
شرکتهای سهامی تجارت
شرکتهای سهامی تجارت
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

شرکتهای سهامی عام و خاص پیچیدگی و چالشها کشاورز
شرکتهای سهامی عام و خاص پیچیدگی و چالشها کشاورز
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
شناسایی و حل مشکلات مالی در شرکت ها ، محمد روشندل و قربان برارنی
شناسایی و حل مشکلات مالی در شرکت ها ، محمد روشندل و قربان برارنیا اذبی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

شيوه هاي عملي ارزيابي و قيمت گذاري سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت مهدي زينالي- توحيد زينالي
شيوه هاي عملي ارزيابي و قيمت گذاري سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت مهدي زينالي- توحيد زينالي
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت
شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت زینالی جنگل
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

شیوه های عملی طرح چک دعاوی (زینالی-رئیسی)
شیوه های عملی طرح چک دعاوی (زینالی-رئیسی)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل
ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل ،علیرضا مسعودی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال

طرق رفع منازعات تجاری در نظام WTO ،بهرام پناهنده
طرق رفع منازعات تجاری در نظام WTO ،بهرام پناهنده
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
عاملیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه ،رضا آخوندی
عاملیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه ،رضا آخوندی
قيمت اين محصول: 20,000 ریال

علائم تجاری در حقوق ایران ،محمد حسین کریمی
علائم تجاری در حقوق ایران ، دکتر محمد حسین کریمی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
علائم تجاری طرحهای صنعتی و اختراعات قدم به قدم از افرینش تا ثبت
علائم تجاری طرحهای صنعتی و اختراعات قدم به قدم از افرینش تا ثبت سلطانی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
21,250 ریال
تخفيف: 15.00%

علامت تجاری و ضمانت اجرای مدنی بابایی
علامت تجاری و ضمانت اجرای مدنی بابایی
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
عملیات تجارتی
عملیات تجارتی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

فرهنگ تشریحی بازرگانی بین الملل ،محمد رضا دادخواه
فرهنگ تشریحی بازرگانی بین الملل ،محمد رضا دادخواه
قيمت اين محصول: 13,000 ریال
فرهنگ جامع امور گمرکی نویدی
فرهنگ جامع امور گمرکی نویدی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

فرهنگ حقوق تجارت ،دکتر فهیمه ملک زاده
فرهنگ لغت ،فرهنگ حقوق تجارت ،دکتر فهیمه ملک زاده
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
فروش اقساطی در حقوق بانکی گلشنی و حسینی مدرس
فروش اقساطی در حقوق بانکی گلشنی و حسینی مدرس
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

فسخ تجارت الکترونیکی در حقوق ایران باقری اصل
فسخ تجارت الکترونیکی در حقوق ایران باقری اصل
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
فعاليت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری حيدر عاليشوندی- علي پارسايی
فعاليت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری حيدر عاليشوندی- علي پارسايی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
136,000 ریال
تخفيف: 15.00%

فنون بازاریابی با گرایش املاک حقیقت طلب
فنون بازاریابی با گرایش املاک حقیقت طلب
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
فهرست تشریحی تعرفه های گمرکی بازرگانی
فهرست تشریحی تعرفه های گمرکی بازرگانی
قيمت اين محصول: 26,000 ریال

قانون امور گمرکی با آئین نامه اجرایی آن مشعوف
قانون امور گمرکی با آئین نامه اجرایی آن مشعوف
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
قانون امور گمرکی روزنامه رسمی
قانون امور گمرکی روزنامه رسمی
قيمت اين محصول: 15,000 ریال

قانون بورس و بازار اوراق بهادار ،کمالان
قانون بورس و بازار اوراق بهادار ، کمالان
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
قانون تجارت ابراهيم مشعوف
قانون تجارت ابراهيم مشعوف
قيمت اين محصول: 110,000 ریال

قانون تجارت احوال شخصیه شناسنامه بازگیر
قانون تجارت احوال شخصیه شناسنامه بازگیر
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
قانون تجارت حقوق یارقانون تجارت حقوق یار
قانون تجارت حقوق یار
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

قانون تجارت در رویه قضایی ،منصور اباذری فومشی
قانون تجارت در رویه قضایی ،فومشی
قيمت اين محصول: 62,000 ریال
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ،فرشید فرحناکیان
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، فرشید فرحناکیان
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دمیرچلی
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دمیرچلی
قيمت اين محصول: 470,000 ریال
قانون تجارت فرجی (طرح نوین)
قانون تجارت فرجی (طرح نوین)
قيمت اين محصول: 55,000 ریال

قانون تجارت محمدی نژاد
قانون تجارت محمدی نژاد
قيمت اين محصول: 85,000 ریال
قانون تجارت نموداری بولاغی -جمادی چتر دانش
قانون تجارت نموداری بولاغی -جمادی چتر دانش
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

قانون تجارت نموداری بولاغی و جمادی چتر دانش
قانون تجارت نموداری بولاغی و جمادی چتر دانش
قيمت اين محصول: 125,000 ریال
قانون راجع به دلالی زاهدی
قانون راجع به دلالی زاهدی
قيمت اين محصول: 15,000 ریال

قانون صدور چک زاهدی
قانون صدور چک زاهدی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
قانون صدور چک در رویه قضایی زینالی
قانون صدور چک در رویه قضایی زینالی
قيمت اين محصول: 45,000 ریال

قانون صدور چک نموداری
قانون صدور چک نموداری
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
قانون مدنی و تجارت فرانسه نوری
قانون مدنی و تجارت فرانسه نوری
قيمت اين محصول: 25,000 ریال

قانون مدنی و تجارتی ترجمه فرانسه منتظری
قانون مدنی و تجارتی ترجمه فرانسه منتظری
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
قانون یار حقوق تجارت امینی
قانون یار حقوق تجارت امینی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال

قرارداد بهره برداری از علامت تجاری(فرانچایز) ،محسن صفری - شهاب م
قرارداد بهره برداری از علامت تجاری(فرانچایز) ، دکتر محسن صفری - شهاب مشهدیان
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
قراردادهای الکترونیکی ،شهلا عربی
قراردادهای الکترونیکی ، شهلا عربی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

قراردادهای تجاری
قراردادهای تجاری
قيمت اين محصول: 48,000 ریال
قراردادهای تجاری بین المللی (انتقال فناوری) ماندگار
قراردادهای تجاری بین المللی (انتقال فناوری) ماندگار
قيمت اين محصول: 350,000 ریال

قراردادهای تجاری سماواتی
قراردادهای تجاری سماواتی
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران، علی غلامی پاجی
قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران، علی غلامی پاجی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

قواعد حقوق تجارت الکترونیک
قواعد حقوق تجارت الکترونیک ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
قواعد عمومی اسناد تجاری مرتضوی
قواعد عمومی اسناد تجاری مرتضوی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی داراب پور
قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی داراب پور
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
قوانین و مقررات تعاون و شرکتهای تعاونی منصور
قوانین و مقررات تعاون و شرکتهای تعاونی منصور
قيمت اين محصول: 48,000 ریال

قوانین و مقررات ناظر بر ورشکستگی زاهدی
قوانین و مقررات ناظر بر ورشکستگی زاهدی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
قوانین کاربردی همراه 5 (حقوق تجارت) زاهدی
قوانین کاربردی همراه 5 (حقوق تجارت) زاهدی
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

لایحه قانون تجارت
لایحه قانون تجارت
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
مباحث کاربردی سفته، ضمانت نامه مبارزه با پولشویی و حقوق بانکی محمدرضا ایران نژاد- حبیب الله صالح زاده
مباحث کاربردی سفته، ضمانت نامه مبارزه با پولشویی و حقوق بانکی محمدرضا ایران نژاد- حبیب الله صالح زاده
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

مباحث کاربردی چک و حساب جاری در ایران ایران نژاد و صالح زاده
مباحث کاربردی چک و حساب جاری در ایران ایران نژاد و صالح زاده
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
مباحثی تحلیلی از حقوق اسناد تجاری سکوتی- تبسمی
مباحثی تحلیلی از حقوق اسناد تجاری سکوتی- تبسمی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت عبدی پورفرد
مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت عبدی پورفرد
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری جلد 2 تفرشی
مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری جلد 2 تفرشی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

مبانی حقوقی نام تجارتی سماواتی
مبانی حقوقی نام تجارتی سماواتی
قيمت اين محصول: 160,000 ریال
مبانی وقوانین حقوق سرقفلی افتخارزاده
مبانی وقوانین حقوق سرقفلی افتخارزاده
قيمت اين محصول: 15,000 ریال

مجامع عمومی شرکتهای تعاونی ترابی- یگانه
مجامع عمومی شرکتهای تعاونی ترابی- یگانه
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
مجموعه تجارت جهانی اصول نامه نگاری تجارت جهانی گوهریان
مجموعه تجارت جهانی اصول نامه نگاری تجارت جهانی گوهریان
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

مجموعه تجارت جهانی ضرورتهای صادرات گوهر یان
مجموعه تجارت جهانی ضرورتهای صادرات گوهر یان
قيمت اين محصول: 30,000 ریال
مجموعه حقوق تجارت افتخاری
مجموعه حقوق تجارت افتخاری
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

مجموعه قوانين ورشکستگی و تصفيه امور ورشکسته ايمانی
مجموعه قوانين ورشکستگی و تصفيه امور ورشکسته ايمانی
قيمت اين محصول: 230,000 ریال
مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار ،تیلا
مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار ،تیلا
قيمت اين محصول: 42,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار ریاست جمهوریمجموعه قوان
مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار ریاست جمهوری
قيمت اين محصول: 18,000 ریال
مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعمل حسابرسی و شرکتهای در حال واگ
مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعمل حسابرسی و شرکتهای در حال واگذاری به بخش غیردولتی شکری پاشا- جزکلانی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

مجموعه مقالات اهدایی به دکتر اخلاقی حقوق تجارت در عصر جهانی شدن
مجموعه مقالات اهدایی به دکتر اخلاقی حقوق تجارت در عصر جهانی شدن حسیبی- مسعودی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
مجموعه پرسش و پاسخ سرقفلی و حق کسب زینالی-جنگل- برهان متین
مجموعه پرسش و پاسخ سرقفلی و حق کسب زینالی-جنگل- برهان متین
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی امور مدنی تجاری
مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی امور مدنی تجاری ، معاونت آموزش قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 17,000 ریال
مجموعه پرسش پاسخ های کاربردی قانون تجارت امانی -دوانی
مجموعه پرسش پاسخ های کاربردی قانون تجارت امانی -دوانی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای قانون تجارت اسکندری
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای قانون تجارت اسکندری
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
مجوعه پرسش و پاسخ های حقوقی اسناد تجاری ،عاطفه زاهدی
مجوعه پرسش و پاسخ های حقوقی اسناد تجاری ، عاطفه زاهدی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

محشی قانون چک و اسناد تجاری ،علیرضا میرزایی ،میرزایی
محشی قانون چک و اسناد تجاری ،میرزایی
قيمت اين محصول: 17,000 ریال
مختصر حقوق تجارت (4-1) توکلی
مختصر حقوق تجارت (4-1) توکلی
قيمت اين محصول: 280,000 ریال

مختصر حقوق تجارت و مجموعه کامل محشای قانون صدور چک محمد رضا فولا
مختصر حقوق تجارت و مجموعه کامل محشای قانون صدور چک محمد رضا فولادی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
مدیران شرکت ها و موسسات ،امیر هوشنگ ساسان نژاد
مدیران شرکت ها و موسسات ،امیر هوشنگ ساسان نژاد
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
نمایش #  
نتایج 201 - 300 از 355

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی