حقوق تجارت

    نمایش #  

نتایج 1 - 100 از 355
500 گزینه حقوق تجارت ، عبادالله عباسی
500 گزینه حقوق تجارت ، عبادالله عباسی
قيمت اين محصول: 29,000 ریال
722حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی
722حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی
قيمت اين محصول: 13,500 ریال

company law شرکت های تجاری(تجارت 7) ،عرفانی
company law شرکت های تجاری ،عرفانی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
IFLAS INSOLVENCY IN ISLAM ورشکستگی در اسلام عرفانی
IFLAS INSOLVENCY IN ISLAM ورشکستگی در اسلام عرفانی
قيمت اين محصول: 35,000 ریال

آزمون گام 2 حقوق تجارت 3 ، زمانزاده
آزمون گام 2 حقوق تجارت 3 ، زمانزاده
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
آیین دادرسی ورشکستگی در حقوق ایران مهدی پور
آیین دادرسی ورشکستگی در حقوق ایران مهدی پور
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

آیین نامه ها و دستورالعملهای اداری مالی و بازرگانی حاکم بر شرکتها ساعدی- احمدی
آیین نامه ها و دستورالعملهای اداری مالی و بازرگانی حاکم بر شرکتها ساعدی- احمدی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
اخلاق زیستی (بیواتیک): از منظر حقوقی، فلسفی و علمی جمعی از نویسن
اخلاق زیستی (بیواتیک): از منظر حقوقی، فلسفی و علمی جمعی از نویسندگان
قيمت اين محصول: 28,500 ریال

ارائه خدمات حقوقی در قالب شرکت تجاری پژوهشگاه قوه قضائیه
ارائه خدمات حقوقی در قالب شرکت تجاری پژوهشگاه قوه قضائیه
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
ازمون کارشناسی ارشد حقوق صبری 91
ازمون کارشناسی ارشد حقوق صبری 91
قيمت اين محصول: 65,000 ریال

اسرار تجاری الکترونیکی کاربردی در قانون تجارت الکترونیک ایران
اسرار تجاری الکترونیکی کاربردی در قانون تجارت الکترونیک ایران ، عباس بشیری-مریم پور رحیم
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
اسناد تجارتی الکترونیکی ج 1 ساردوئی نسب- طاهری
اسناد تجارتی الکترونیکی ج 1 ساردوئی نسب- طاهری
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

اسناد تجاری
اسناد تجاری
قيمت اين محصول: 58,000 ریال
اسناد تجاری در آینه قانون تجارت و رویه قضایی
اسناد تجاری در آینه قانون تجارت و رویه قضایی
قيمت اين محصول: 28,000 ریال

اسناد تجاری رویه قضایی داذگاه های تجدید نظر استان تهران 3 ، زندی
اسناد تجاری رویه قضایی داذگاه های تجدید نظر استان تهران 3 ، زندی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
اسناد تجاری، بانکی ،خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل
اسناد تجاری، بانکی ،خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

اسناد دعاوی تجاری در آرای دیوان عالی کشور عرفانی
اسناد دعاوی تجاری در آرای دیوان عالی کشور عرفانی
قيمت اين محصول: 450,000 ریال
اسناد و دعاوی تجاری در ارای دیوان عالی کشور 1 عرفانی
اسناد و دعاوی تجاری در ارای دیوان عالی کشور 1 عرفانی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

اسناد و دعاوی تجاری در ارای دیوان عالی کشور 2 عرفانی
اسناد و دعاوی تجاری در ارای دیوان عالی کشور 2 عرفانی
قيمت اين محصول: 25,000 ریال
اسناد و دعاوی تجاری در ارای دیوان عالی کشور3 عرفانی
اسناد و دعاوی تجاری در ارای دیوان عالی کشور3 عرفانی
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

اشنای با مقرارت گمرکی و ترخیص کالا بنایی
اشنای با مقرارت گمرکی و ترخیص کالا بنایی
قيمت اين محصول: 110,000 ریال
اشنایی با مقررات شرکتهای تجاری پاکدامن
اشنایی با مقررات شرکتهای تجاری پاکدامن
قيمت اين محصول: 28,000 ریال

اشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا بنایی
اشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا بنایی
قيمت اين محصول: 250,000 ریال
اشنایی بیشتر با شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود در قانون تجارت
اشنایی بیشتر با شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود در قانون تجارت ایران ریاحی بختیاری
قيمت اين محصول: استعلام بهاء

اصول تنظیم و رسیدگی اظهار نامه مالیاتی و ارزش افزوده شرکت ها شعب
اصول تنظیم و رسیدگی اظهار نامه مالیاتی و ارزش افزوده شرکت ها شعبانی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
اصول قراردادهای تجاری بین‌ المللی ،بهروز اخلاقی - فرهاد امام
اصول قراردادهای تجاری بین‌ المللی ، دکتر بهروز اخلاقی - فرهاد امام
قيمت اين محصول: 500,000 ریال

اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار جعفری
اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار جعفری
قيمت اين محصول: 48,000 ریال
اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل حسنی
اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل حسنی
قيمت اين محصول: 200,000 ریال

اقتصاد سیاسی نظام تجارت جهانی و تجارت خارجی ایران امید بخش
اقتصاد سیاسی نظام تجارت جهانی و تجارت خارجی ایران امید بخش
قيمت اين محصول: 31,000 ریال
الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت دکتر علی اميری- حسن آقاجانی
الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت دکتر علی اميری- حسن آقاجانی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

الگوهای تنظیم قراردادهای تجاری ،رضا پاکدامن
الگوهای تنظیم قراردادهای تجاری ،رضا پاکدامن
قيمت اين محصول: 150,000 ریال
امضای الکترونیک کی نیا
امضای الکترونیک کی نیا
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

انحلال و ابطال قرارداد در شرايط عمومي پيمان(مهدي بني هاشمي)
انحلال و ابطال قرارداد در شرايط عمومي پيمان(مهدي بني هاشمي)
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
اندیشه های حقوقی 3-تجارت ،امیرحسین فخاری
اندیشه های حقوقی (۳) _ حقوق تجارت ، امیرحسین فخاری
قيمت اين محصول: 90,000 ریال

اوصاف اسنادی تجاری دکتر بهرام بهرامی
اوصاف اسنادی تجاری دکتر بهرام بهرامی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
ایین رسیدگی به دعاوی چک سلطانی - باریکانی
ایین رسیدگی به دعاوی چک سلطانی - باریکانی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال

بازار گردانی در بورس اوراق بهادار حسینی مقدم
بازار گردانی در بورس اوراق بهادار حسینی مقدم
قيمت اين محصول: 20,000 ریال
بازاریابی شبکه ای کوشا
بازاریابی شبکه ای کوشا
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

بازداشت سرقفلی در حقوق ایران مهدی زاده
بازداشت سرقفلی در حقوق ایران مهدی زاده
قيمت اين محصول: 40,000 ریال
بانک بدون ربا صدر ( ترجمه زنجانی (شریتمدار))
بانک بدون ربا صدر ( ترجمه زنجانی (شریتمدار))
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

بانک جهانی و حقوق بشر زمانی
بانک جهانی و حقوق بشر زمانی
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
بانک سوالات تجارت قربان پور
بانک سوالات تجارت قربان پور
قيمت اين محصول: 15,000 ریال

بايسته هاي حقوق تجارت 4 ورشکستگي کيفري عليزاده
بايسته های حقوق تجارت 4 ورشکستگی کيفری عليزاده
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
بررسی تعهدات و مسئولیتهای کارگزاران بورس در حقوق ایران علیرضا امامی میبدی
بررسی تعهدات و مسئولیتهای کارگزاران بورس در حقوق ایران علیرضا امامی میبدی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال

بررسی فقهی گشایش اعتبار- ضمانت نامه و مشارکت سارا پزشکی
بررسی فقهی گشایش اعتبار- ضمانت نامه و مشارکت سارا پزشکی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک ،فراهانی
بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک ، محمد حسین قائم مقام فراهانی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

بررسی موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی در ایران پژوهشهای
بررسی موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی در ایران پژوهشهای
قيمت اين محصول: استعلام بهاء
بررسی‌ فقهی‌ و حقوقی‌ اعسار، افلاس‌ و ورشکستگی‌ ،محمد روشن‌
بررسی‌ فقهی‌ و حقوقی‌ اعسار، افلاس‌ و ورشکستگی‌ ، دکتر محمد روشن‌
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

بورس سجادی
بورس سجادی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
تجارت الکترونیکی زاهدی
تجارت الکترونیکی زاهدی
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

تجارت امن (قواعد کاربردی چک و سفته) محمد رجبی
تجارت امن (قواعد کاربردی چک و سفته) محمد رجبی
قيمت اين محصول: 90,000 ریال
تجارت بین الملل و محیط زیست رمضانی قوام ابادی
تجارت بین الملل و محیط زیست رمضانی قوام ابادی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

تجارت در اسلام عرفانی (انگلیسی)-جنگل
تجارت در اسلام عرفانی (انگلیسی)-جنگل
قيمت اين محصول: 15,000 ریال
تجارت نگاه بینه
تجارت نگاه بینه
قيمت اين محصول: 30,000 ریال

تحول حقوق تجارت بین الملل در سازمان جهانی تجارت موسوی زنوز
تحول حقوق تجارت بین الملل در سازمان جهانی تجارت موسوی زنوز
قيمت اين محصول: 200,000 ریال
تخلف دائر کردن واحدهای تجاری در مناطق غیر تجاری،صمدی قوشچی
تخلف دائر کردن واحدهای تجاری در مناطق غیر تجاری ، زیدالله صمدی قوشچی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

تخلیه محل سرقفلی به جهت انتقال به غیر زینالی
تخلیه محل سرقفلی به جهت انتقال به غیر زینالی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال
تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط زینالی
تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط زینالی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم گرداخت اجاره بها زینالی
تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم گرداخت اجاره بها زینالی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی به کسب یا سکونت زینالی
تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی به کسب یا سکونت زینالی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
90,000 ریال
تخفيف: 10.00%

تخلیه محل سرقفلی تخریب و نوسازی زینالی
تخلیه محل سرقفلی تخریب و نوسازی زینالی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال
تخلیه محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به جهت تغییر شغل زینالی
تخلیه محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به جهت تغییر شغل زینالی
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

تعادل در اختیارات مدیریت شرکتهای سهامی پور رشید
تعادل در اختیارات مدیریت شرکتهای سهامی پور رشید
قيمت اين محصول: 180,000 ریال
تفسیر ساده و کافی تعرفه های گمرکی 2 نشر بازرگانی
تفسیر ساده و کافی تعرفه های گمرکی 2 نشر بازرگانی
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

تفسیر ساده و کافی تعرفه گمرکی 1 نشر بازگانی
تفسیر ساده و کافی تعرفه گمرکی 1 نشر بازگانی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
تفسیر قرارداد های تجاری بین المللی حبیبی
تفسیر قرارداد های تجاری بین المللی حبیبی
قيمت اين محصول: 180,000 ریال

تفسیر گمرکی 2 جلدی بنایی
تفسیر گمرکی 2 جلدی بنایی
قيمت اين محصول: 120,000 ریال
تقلب-قاچاق-تخلفات گمرکیو خسارت مدنی (احمدی)
تقلب-قاچاق-تخلفات گمرکیو خسارت مدنی (احمدی)
قيمت اين محصول: 80,000 ریال

تنجارت در اسلام عرفانی (جنگل)
تنجارت در اسلام عرفانی (جنگل)
قيمت اين محصول: 15,000 ریال
تنزيل اسناد تجاری در نظام حقوقی ايران شهرزاد اونق
تنزيل اسناد تجاری در نظام حقوقی ايران شهرزاد اونق
قيمت اين محصول: 160,000 ریال

توافقات ضد رقابت تجاری ،محمد حسین وکیلی مقدم
توافقات ضد رقابت تجاری ، محمد حسین وکیلی مقدم
قيمت اين محصول: 60,000 ریال
توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران باقری اصل
توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران باقری اصل
قيمت اين محصول: 150,000 ریال

توثیق سهام ،رحمت دشتی
توثیق سهام ،رحمت دشتی
قيمت اين محصول: 80,000 ریال
توقیف حق کسب یا پیشه و یا تجارت (سرقفلی)،محمد رضا قاسمی
توقیف حق کسب یا پیشه و یا تجارت (سرقفلی)،محمد رضا قاسمی
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری ، ابراهیم مشعوف
ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری ، ابراهیم مشعوف
قيمت اين محصول: 95,000 ریال
ثبت بین المللی علائم تجاری و کنوانسیون های مربوط ازاد
ثبت بین المللی علائم تجاری و کنوانسیون های مربوط ازاد
قيمت اين محصول: 40,000 ریال

جامع نکات حقوق تجارت (کتابهاي استاد) سيد ابوذر علوي
جامع نکات حقوق تجارت (کتابهای استاد) سيد ابوذر علوی
قيمت اين محصول: 300,000 ریال
جرایم تجارت الکترونیکی ،جواد جاویدنیا
جرایم تجارت الکترونیکی ، جواد جاویدنیا
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

جزوه حقوق تجارت ، بهشتیان
جزوه حقوق تجارت ، بهشتیان
قيمت اين محصول: 65,000 ریال
حق کسب و پیشه و تجارت و سر قفلی در حقوق ایران ،مهدی زینالی
حق کسب و پیشه و تجارت و سر قفلی در حقوق ایران ، مهدی زینالی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال

حقوق اسناد تجاری توکلی
حقوق اسناد تجاری توکلی
قيمت اين محصول: 50,000 ریال
حقوق اتحادیه تعاونیها ،دکتر حسن حسنی‌
حقوق اتحادیه تعاونیها (مشتمل بر اتحادیه های شهری، روستایی و کشوری) ، دکتر حسن حسنی‌
قيمت اين محصول: 100,000 ریال

حقوق اسرار تجاری رهبری
حقوق اسرار تجاری رهبری
قيمت اين محصول: 70,000 ریال
حقوق اسناد تجاری (هویدا)
حقوق اسناد تجاری (هویدا)
قيمت اين محصول: 70,000 ریال

حقوق اسناد تجاری ،دکتر کوروش کاویانی
حقوق اسناد تجاری ، دکتر کوروش کاویانی
قيمت اين محصول: 140,000 ریال
حقوق بازار اوراق بهادار، بخش اختلافات میرزایی منفرد
حقوق بازار اوراق بهادار، بخش اختلافات میرزایی منفرد
قيمت اين محصول: 75,000 ریال

حقوق بازار بهاداربخش اختلافات (منفرد)
حقوق بازار بهاداربخش اختلافات (منفرد)
قيمت اين محصول: 75,000 ریال
حقوق بازار یابی شبکه ای حسین قلی نوریحقوق بازار یابی شبکه ای حسی
حقوق بازار یابی شبکه ای حسین قلی نوری
قيمت اين محصول: 36,000 ریال

حقوق بازرکانی ورشکستگی 3-1 صغری
حقوق بازرکانی ورشکستگی 3-1 صغری
قيمت اين محصول: 175,000 ریال
حقوق بازرگانی (عسکری نیا )
حقوق بازرگانی (عسکری نیا )
قيمت اين محصول: 60,000 ریال

حقوق بازرگانی (حقوق تجارت)، منوچهر جفره
حقوق بازرگانی (حقوق تجارت)، منوچهر جفره
قيمت اين محصول: 55,000 ریال
حقوق بازرگانی اسناد ،دکتر محمد صقری
حقوق بازرگانی اسناد گزیده آموزشی ، دکتر محمد صقری
قيمت اين محصول: 72,500 ریال

حقوق بازرگانی اسناد جلد 1 و 2 ،دکتر محمد صقری
حقوق بازرگانی اسناد جلد 1 و 2 ، دکتر محمد صقری
قيمت اين محصول: 600,000 ریال
حقوق بازرگانی بین المللی محمدی
حقوق بازرگانی بین المللی محمدی
قيمت اين محصول: 15,000 ریال

حقوق بازرگانی بین المللی پورشوشتری
حقوق بازرگانی بین المللی پورشوشتری
قيمت اين محصول: 45,000 ریال
حقوق بازرگانی ثابت سعیدی (پیام نور)
حقوق بازرگانی ثابت سعیدی (پیام نور)
قيمت اين محصول: 68,000 ریال

حقوق بازرگانی شرکت ها
حقوق بازرگانی شرکت ها ،
قيمت اين محصول: 87,500 ریال
حقوق بازرگانی شرکتها ج 1و 2 صقری
حقوق بازرگانی شرکتها ج 1و 2 صقری
قيمت اين محصول: 650,000 ریال

حقوق بازرگانی ورشکستگی جلد 1 و 2 و 3 ،دکتر محمد صقری
حقوق بازرگانی ورشکستگی جلد 1 و 2 و 3 ، دکتر محمد صقری
قيمت اين محصول: 175,000 ریال
حقوق بازرگانی پيشرفته (علمی- کاربردی) ياسر ميکائيلی ميخوش- رباب تقی زاده
حقوق بازرگانی پيشرفته (علمی- کاربردی) ياسر ميکائيلی ميخوش- رباب تقی زاده
قيمت اين محصول: 105,000 ریال
نمایش #  
نتایج 1 - 100 از 355

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی